لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جمعيت و تنظيم خانواده(۱) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جمعيت و تنظيم خانواده(۱) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف تنظيم خانواده( Family planning ):

nطبق تعريف W.H.O ،‌اتخاذ يك سياست جمعيتي از سوي خانواده ها است كه داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسئولانه توسط والدين به خاطر ارتقاء تندرستي و بهزيستي اعضاي آن به مورد اجراي گذارده مي شود.

اسلاید ۲ :

اهداف برنامه هاي تنظيم خانواده :

۱ – كاهش مرگ و مير مادران

۲ – كاهش مرگ و مير كودكان

۳ – جلوگيري از سوء تغذيه كودكان و مادران با فاصله گذاري مناسب بين فرزندان

۴ – پرهيز از بدنيا آوردن كودكان ناخواسته

۵ – بهبود وضع خانواده ها از لحاظ مالي – برخورداري خانواده ها از سطح زيستي معقول

۶ – افزايش ميزان شركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

۷ – حفظ تعداد جمعيت كشور در حد مطلوب

اسلاید ۳ :

شيوع روشهاي پيشگيري در ايران در سال ۱۳۷۶

nآمارهاي ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيانگر اين واقعيت است كه :

رشد جمعيت در كشور در سالهاي ۳۵-۴۵ ،‌۲/۳%

 در سالهاي ۴۵-۵۵ ، ۹/۲%

 در سالهاي ۵۵-۶۵ ،‌۲/۳%

 در سالهاي ۶۵-۷۰ ،‌۵/۲%

 رشد جمعيت كنوني ، ۴/۱%

اسلاید ۴ :

حركات جمعيت

كه باعث دگرگوني در تركيب جمعيت ها مي گردد.

۱- مرگ و مير

۲- ولادت و بارداري

۳- مهاجرت

اسلاید ۵ :

انواع مرگ و مير از نظر زمان وقوع:

الف= مرگ و ميرپیش زادی

ب = مرگ و مير پس زادي

اسلاید ۶ :

ولادت = توجه به نوزاد يا مولود است

 باروري = عمدتاً زناني مورد توجه هستند كه بچه دار شده يا خواهند شد.

اسلاید ۷ :

باروري

واقعي = ظرفيت فيزيولوژيكي فرزند آوري است

 عملي = قدرت و ميزان مشاهده

افتراقي= مفهومي است كه تفاوتهاي باروري در گروههاي مختلف جمعيتي را مورد مطالعه قرار مي دهد.

اسلاید ۸ :

عوامل موثرميزان باروري زنان

الف- عوامل محيطي

ب- عوامل اجتماعي

ج -عوامل اقتصادي

د-عوامل جمعيتي

هـ-آموزشي و فرهنگي

اسلاید ۹ :

عوامل موثر در مرگ و مير افراد

شاخص هاي جمعيتي

nاعداد ارقامي هستند كه از مشاهدات ارضاع و وقايع استخراج مي شوند و به عنوان مشخص كننده آن اوضاع يا وقايع در زمان معيني، يا براي مقايسه آنها در زمانهاي مختلف به كار مي روند.

اسلاید ۱۰ :

اهم شاخصهاي جمعيتي

nشاخصهاي ولادت و باروري

nمرگ و مير

nمهاجرت

nازدواج و طلاق