لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جمعيــت و تنظیم خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جمعيــت و تنظیم خانواده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف جمعیت:

به مجموعهای از انسانهایی گفته میشود که در یک محل خاص سکونت داشته باشد.

اسلاید ۲ :

انواع طبقهبندی جمعیت :

۱) مقیم: به جمعیتی گفته میشود که در یک منطقه خاص زندگی میکنند و ثابتا

۲) جمعیت واقعی: به جمعیتی گفته میشود که موقع سرشماری همان لحظه حاضر باشند.

۳) جمعیت اصلی: کل جمعیت منطقه را در بر میگیرد.

۴) جمعیت فرعی: جمعیت کوچکی از جمعیت اصلی میگویند.

۵) جمعیت بسته: به جمعیتی گفته میشود که فقط زاد و ولد وجود داشته باشد.

۶) جمعیت باز: به جمعیتی گفته میشود که علاوه بر زاد و ولد مهاجرت هم نقش دارد.

اسلاید ۳ :

تعریف جمعیت شناسی

علم مطالعهی جمعیتها که این جمعیتها را از ترکیبهای مختلف ببینیم.

جمعیتشناسی:

کیفی: مطالعه‌ی خصوصیات انسانها را کیفی می‌گویند.

کمی: ترکیب و حرکات جمعیت در زمان و مکان مشخص

اسلاید ۴ :

تعریف ساختار جمعیت:

بین سن و جنس مقایسه برقرار کند که همهی انسانها از این دو گزینه مطالعه کند.

تعریف توزیع جنس جمعیت:

هر جمعیت از افراد گروههای مذکر و مؤنث تشکیل شده ویژگیهای جسمانی معینی که مرد و زن را از هم متمایز میکند جنس نام دارد.

اسلاید ۵ :

   نظریههای جمعیت:

۱) طرفداران افزایش جمعیت: نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت بلکه برعکس باید از آن استقبال کرد.

۲) مخالفان افزایش جمعیت: طرفدار این نظریه است. وی معتقد بود اگر جمعیت مهار نشود، بنابر تصاعد هندی افزایش می‌یابد.

۳) طرفداران ثبات جمعیت: به اعتقاد آنان وقتی جمعیت به حد کافی رسید دیگر نباید افزایش یا کاهش داشته باشد.

۴) طرفداران حد متناسب جمعیت: جمعیتی است که وصول به اهداف خاص را به بهترین وجه مسیر می‌سازد.

اسلاید ۶ :

حرکات جمعیت: ولادت و باروری- مرگ و میر- مهاجرت- ازدواج و طلاق

باروری واقعی و عملی:

باروری واقعی: ظرفیت فیزیولوژیکی فرزند آدمی است. در حالیکه باروری عملی قدرت و میزان فرزندآوری می‌باشد.

باروری افتراقی: مفهومی است که تفاوت‌های باروری در گروههای مختلف جمعیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

الگوی باروری: الگوی باروری طبیعی- الگوی باروری مالتوس

عوامل مؤثر در میزان باروری زنان: عوامل طبیعی- اصل اجتماعی- عوامل اقتصادی- عوامل جمعیت – عوامل آموزشی و فرهنگی- خواص طبیعی و زیستی

اسلاید ۷ :

مرگ و میر از نظر زمان وقوع:

پیش زادی: به مرگ‌هایی اطلاق می‌شود که از لحظه تشکیل جنین تا روز تولد اتفاق می‌افتد.

پس زادی: مرگهایی که پس از تولد نوزاد زنده صورت می‌گیرد.

عوامل موثر در مرگ و میر افراد: وراثت- نژاد- جنس- تغذیه.

اسلاید ۸ :

تعریف سیاستهای جمعیتی:

این سیاست‌ها می‌کوشد تا راه ایجاد تعادل بین جمعیت و عوامل اقتصادی – اجتماعی را هموار نموده و امکانات هر چه بیشت برای رفاه افراد جامعه فراهم نماید.

اسلاید ۹ :

انواع سیاستهای جمعیت:

۱) از نظر اجرا (مستقیم وغیرمستقیم)

۲) از نظر ماهیت (کمی و کیفی) 

۳) از نظر دامنه (خرد و کلان)

جمعیت جهان و مشکلات ناشی از آن:

تغذیه- مسکن- منبع طبیعی- بیماریها- فقر اقتصادی آموزش- خدمات و هزینه‌های درمانی

اسلاید ۱۰ :

تعریف تنظیم خانواده:

طبقه WHO، اتخاذ یک سیاست جمعیتی از سوی خانواده‌هاست که داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم‌گیری مسئولان توسط والدین، بخاطر ارتقاء تندرستی و بهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذارده می‌شود.