لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جملاتي زيبا پيرامون حجاب و عفاف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جملاتي زيبا پيرامون حجاب و عفاف قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

* اي گوهر آفرينش! زن چه نيکو مقامي دارد که فاطمه از افق او تجلي کرد و مريم و زينب از آسمان او درخشيدند و آسيه و خديجه از هستي او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زينت بخش که حجاب اسلامي از جلوه هاي زيباي بندگي است..

اسلاید ۲ :

* انحصارگرايي زن به همسرش ستون عفاف اوست. زني که زيبايي خود را طعمه چشم هاي نامحرم کند. انحصار به همسر را خدشه دار کرده است.
* خواهرم!
ويژگي هاي جسماني زن از اسرار اوست و حجاب حافظ اسرار زيبايي هاي زن است. پس مبادا اسرار خود را بر نامحرمان افشا کني که اسرار خود را ناديده انگاشته اي.

* خواهرم! حجاب باله هاي شنا به سوي سرچشمه هستي است و پوشش هاي مهيج وزنه هاي سنگيني است که زن را غريق ژرفاي مهيب دنيا خواهد کرد. نمونه هاي به حق پيوسته فرشته هاي حجاب را مشاهده کن که چگونه بر اجساد کنيزکان شيطان نگاه هايي عبرت آميز دارند و بر هدايت خويش دل به سپاس حق مشغول ساخته اند.

 

اسلاید ۳ :

* خواهرم! تقواي الهي را به کام جان خود ريز تا عالم جانت گلستان گل هاي طاعت و تسليم گردد و خيمه حجابت را برافراشته دار تا حافظ گلستان ارزشهايت شود.
*
اي به زينت حجاب آرسته اي! اي به مقام عفاف باريافته که چون فرشته اي بر اريکه پاکي نشسته اي! صولت حجابت چشم ها را خاضع کرده است و سطوت حيائت دل ها را آرام کرده است. بگذار بگويم که تحقير هوس ها بزرگت ساخته است. شکر خداي را که اينگونه خواسته است.

* خواهرم! نيک بدان که دين گلستان ارزش هاست و حجاب غنچه نوشکفته درخت تسليم است. پس خود را به اين غنچه زيبا زينت بخش که حجاب زيور تو و تو زينت آفرينشي.
* خواهرم! فاطمه صراط
مستقيم زن مسلمان است و پوشيدگي نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا بر محور فاطمه چرخيده باشي که حضرتش فرمود: بهترين چيز براي زن آن است که به مردي نگاه نکند و مردي او را نبيند.

 

اسلاید ۴ :

* اي به برترين حجاب آراسته اي! به کمال پوشش راه يافته که با کاسبرگ حجابت چون غنچه هاي نوشکفته روگرفته اي! چادر تو لبيک خالصانه به پيام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسيد.
* حجاب
اسلامي مُهر عنايت حق بر قامت فرشتگان زمين است.

* اي نوگل گلزار ديانت که به تکليف راه يافته اي! بر خود ببال که به نيکو مقامي بار يافته اي. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زيبايي حجاب زينت بخش که غنچه بدون کاسبرگ امنيت و زيبايي ندارد.
* خواهرم! از لباس
توري ونازک بپرهيز که طمع و تحريک نامحرمان را به همراه دارد و جامه ضخيم را سپر خويش قرار ده تا صفات و اسرار زيبايي هاي جسم تو را بپوشاند که اميرمومنان(ع) فرموده است: بر شما باد که لباس ضخيم بپوشيد . براستي کسي که لباسش نازک باشد، دينش نازک است.

اسلاید ۵ :

* خواهرم! سادگي را زيور خويش ساز تا محتاج نگاه ديگران نباشي چرا که زنان جلوه گر فقير نگاه ديگرانند.
*
اي عاشق مدهاي رنگارنگ! اي فريفته لباس هاي روشن و تنگ که از دنيا به شوق آمده اي! هيچ انديشيده اي که اين شوق، حزن آخرت را به همراه دارد؟
* خواهرم!
هويت زنانه خويش را پاس دار که خدايت تو را انساني از جنس زن آفريد. پس از هرگونه جامه و حرکت مردانه بپرهيز که ارزش هاي تو وراي اين اعمال است.

اسلاید ۶ :

* اي به جامه مشکي آراسته که به حجاب زينت بخشيده اي! نيک بدان که رنگ مشکي نگاه شکن است و به بوالهوسان اخطار مي دهد که حريم تو حريم عفاف است و در اين وادي، هوس مرده است.
* چادر دامنه سرسبز قله
هاي پاکي و صلابت است.
* خواهرم! چادر خلعت
زيباي رهروان وادي عشق است که طوفان هوس ها توان خلعت آن ها را ندارد. چرا که آنان معجون فهم و عشق و تسليم رابه کام جان خود ريختند و چنين معجوني پادزهر هوس هاي آدمي است.
* خواهرم که به شکوفايي عالم جانت رو کرده اي!نيک بدان که رشد تو جز در تسليم حق نباشد و عمران و آبادي جانت جز به تخريب لانه هاي هوس شکل نگيرد. پس اسرار زيبايي هاي سر و سينه ات را به مقنعه اي سپار که آن ها را از نامحرم بپوشاند و از روسري هاي نازک وکوتاه بپرهيز که اسرار تو را بر نامحرم افشا کنند. خدايت توفيق دهد.

اسلاید ۷ :

* اي ساکن ديار حجب و حيا! چه عارفانه به ميدان آمده اي! پوشش ديني تو دل پاکان روزگار را به شوق آورده است. چرا که اين پوشش از زره جنگاوران ميدان رزم بسي والاتر است که آن زره ميدان جهاد اصغر است و حجاب تو زره ميدان جهاد اکبر.
*
اي ساکن وادي عشق که خدا را معشوق خود ساخته اي! دانسته بودم که عاشق انتخاب هايش را به معشوق وامي گذارد و ديديم که خلعت زيباي حجابت به انتخاب معشوق تو بوده است. پس مبارک باد که حجاب اسلامي لباس عشق به خداست.

اسلاید ۸ :

* خواهرم! پوشش ديني از قداستي خاص برخودار است. پس مباد که آن را در شمار جامه هاي ديگر انگاري و سلامت و سادگي اين خلعت ديني را به مدل ها و زوايد مهيج آلوده سازي که لباس هاي غيرشرعي همواره اولين دريچه انحراف را تشکيل داده اند و پوشيدگي زن همواره خاکريز بزرگي در برابر موج وسوسه ها و کج روي ها بوده است.
*حجاب
اسلامي روح را لطيف و نوراني مي کند.

اسلاید ۹ :

*اي ملکه عفاف که بر سر، تاج حجاب نهاده اي! بر خود ببال که به اين وادي پا نهاده اي چرا که حجاب زن مهد آرامش اوست که چون حصاري بلند از گلستان زيبايي هاي جسم و جانش حفاظت مي کند.
*
اي گلبن بوستان عفاف که شاخه هاي وجودت را در برگ هاي سبز حجاب پوشانده اي! چه زيبا به برگ هاي حجابت روگرفته اي. هر برگ سبز پوشش ديني ات شاخه هاي وجود تو را از آزار رهگذر بيمه کرده است و طراوت وجمالت را پايدارتر ساخته است.

اسلاید ۱۰ :

* حجاب اسلامي حضور حماسي زن در جامعه است که قلب استعماگراناز هيمنه اش در بيم و هراس است. چرا که پوشش ديني آئينه تمام نماي عصيان و تسليم است!
* خواهرم!
اقيانوس دل مردان ساحل ندارد و از ژرفاي مهيب برخوردار است. پس مبادا آن را به موج آوري که در ناآرامي آن خطرها نهفته است. پس با پوشيدگي خود آرامش مردان را پاس دار تا خود در آرامش بماني و نيک بدان که چادر هر زن مومن پرجم امنيتي است که به دل هاي اهل ايمان آرامش مي بخشد و چون جلوه گري کند وجود او به يک مرکز ناامني در جامعه مبدل شود.

* خواهرم! جامه هاي مهيج، پوشش اسراي شهوت است و پوشش ديني لباس آزادزنان هميشه تاريخ بوده است. تو نيز عطر حجاب بر تارک تاريخ بيفشان که فرشته هاي حجاب طلايه داران پاکي و نجابتند. به نقل از کتاب حجاب در عصر ما- محمدرضا اکبري