لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جنگل استراتژي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جنگل استراتژي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

مكتب طراحي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مفهومي

مكتب برنامه ريزي: تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رسمي

مكتب موقعيت يابي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند تحليلي

مكتب كارآفريني : تدوين ايتراتژي به عنوان يك فرايند  تخيلي و بينشي

مكتب شناختي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند ذهني و فكري

مكتب يادگيري : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند نو ظهور

مكتب قدرت : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مذاكره

مكتب فرهنگي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند جمعي

مكتب محيطي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند واكنشي

مكتب تركيب بندي : تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند تحول و دگرگوني

اسلاید ۲ :

۱- plan ( برنامه )

۲- pattern ( الگو )

۳- perspective ( دور نما )

۴-  position ( موقعيت )

۵- ploy ( يك حيله گمراه كننده )

 

اسلاید ۳ :

۱ – « استراتژي جهت و مسير را تعيين مي كند»

مزيت: نقش مهم استراتژي اين است كه خط مشي يك سازمان را طراحي كند تا آن سازمان بتواند با انسجام  كامل به سلامت از گرداب محيط خود عبور كند و پيش رود.

عيب: خط مشي استراتژيك مي تواند مانع مشاهده خطرات بالقوه و در نتيجه پنهان ماندن آنها شود.

 

اسلاید ۴ :

۱ – « استراتژي جهت و مسير را تعيين مي كند»

مزيت: نقش مهم استراتژي اين است كه خط مشي يك سازمان را طراحي كند تا آن سازمان بتواند با انسجام  كامل به سلامت از گرداب محيط خود عبور كند و پيش رود.

عيب: خط مشي استراتژيك مي تواند مانع مشاهده خطرات بالقوه و در نتيجه پنهان ماندن آنها شود.

اسلاید ۵ :

۲- « استراتژي بر تلاش تمركز مي كند»

مزيت: استراتژي موجب افزايش هما هنگي فعاليتها مي شود. اگر استراتژي بر تلاش تمركز نكند افراد به انواع مسيرهاي مختلف كشيده خواهند شد و هرج و مرج بوجود خواهد آمد.

عيب: تفكر گروهي در صورتي بوجود مي آيد كه تلاش دقيقًا در كانون تمركز قرار گيرد. ممكن است هيچ گونه ديدگاه جنبي براي نشان دادن ساير احتمالات وجود نداشته باشد. يك استراتژي معين مي تواند شديداً در داخل ساختار سازمان تثبيت شود.

اسلاید ۶ :

۳- « استراتژي سازمان را تعريف مي كند »

مزيت: استراتژي كوتاه ترين راه را به افراد نشان مي دهد تا آنها سازمان خود را بشناسند و آن را از سازمانهاي ديگر متمايز سازند. استراتژي هدف و راه مناسبي را براي درك كاري كه سازمان انجام مي دهد ارائه مي نمايد.

nعيب: تعريف كردن خيلي دقيق يك سازمان ممكن است به اين معنا باشد كه آن را گاهي اوقات تا حد كليشه سازي آنقدر ساده تعريف كنيم كه پيچيدگي فراوان سيستم آن از بين رود.

اسلاید ۷ :

n4- « استراتژي ثبات و تداوم را به وجود مي آورد»

nمزيت: براي كاهش ابهام و ايجاد نظم استراتژي لازم است. از لحاظ استراتژي مانند يك تئوري است: يعني يك ساختار شناختي براي ساده كردن و توضيح دادن جهان و پس از آن تسهيل فعاليت.

nعيب: « الف والدوامرسون» اظهار مي دارد كه « ثبات و سازگاري احمقانه زايده افكار بچه گانه است »

nاستراتژي ها و تئوري ها خود واقعيت نيستند اما نشان دهنده واقعيت در اذهان افراد مي باشند. هيچ كس تا كنون استراتژي را لمس يا مشاهده نكرده است. اين بدان معناست كه هر استراتژي مي تواند داراي تا ثير تحريف كننده اي باشد. اين است بهاي داشتن يك استراتژي.

اسلاید ۸ :

استراتژي هم با سازمان و هم با محيط  ارتباط دارد.       « فرضيه اوليه تفكر راجع به استراتژي با تفكيك ناپذيري سازمان و محيط ارتباط دارد » سازمان براي مقابله با محيط هاي متغير از استراتژي استفاده مي كند».

جوهره استراتژي پيچيده است.

« جوهره استراتژي، سازمان نيافته ، برنامه ريزي نشده ، غير يكنواخت، و غير تكراري باقي مي ماند، زيرا تغيير ، شرايطي را با تركيبات جديد براي سازمان فراهم مي كند».

استراتژي بر رفاه عمومي سازمان تأ ثير مي گذارد.

 «  تصميمات استراتژيك آن قدر مهم پنداشته مي شود كه بر رفاه عمومي سازمان تأثير مي گذارد » .

 

      

اسلاید ۹ :

فيل استراتژي: موضوعات مورد توافق

استراتژي در بر گيرنده هر دو موضوع محتوا و فرايند است.

« مطالعه استراتژي هم شامل اقدامات انجام شده يا محتواي استراتژي و هم شامل فرايندهايي است كه به موجب آنها اقدامات تعيين و انجام مي شوند ».

استراتژيي ها صرفاً سنجيده نيستند.

« نظريه پردازان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه استراتژي هاي مورد نظر، پيش بيني نشده و تحقق يافته ممكن است با يكديگر تفاوت داشته باشند».

l

اسلاید ۱۰ :

nاستراتژي ها در سطوح مختلف وجود دارند.

n «شركتها داراي استراتژي شركتي( بايد به چه كسب و كارهائي پرداخت) و استراتژي كسب و كار ( چگونه بايد در هر كسب و كار رقابت كرد )هستند».

n
استراتژي در بر گيرنده فرايندهاي فكري گوناگون است.

n« استراتژي در بر گيرنده رويه هاي فكري ( عقلاني ) و همين طور رويه هاي تحليلي است. برخي صاحب نظران بر بعد تحليلي  استراتژي بيش از ابعاد ديگر آن تأكيد مي كنند، اما اكثر آنها معتقدند كه مهمترين بخش از فرايند استراتژي سازي و در واقع قلب آن ، همان كار فكري است كه رهبران سازمان انجام           مي دهندد».

n