لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جهاني شدن و توسعه: روندهاي مسلط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جهاني شدن و توسعه: روندهاي مسلط قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • جهاني شدن چه تاثيري بر توسعه و پيشرفت علوم خواهد داشت؟
 • سياست بين الملل چه تاثيري بر جهاني شدن خواهد داشت؟
 • جهان سوم چگونه مي تواند به رشد برسد؟
 • جهاني شدن چه تاثيري بر روند فنآوري در كشورهاي اسلامي دارد؟
 • آيا دانشمندان جهان سوم و يا مسلمانان مي توانند با يكديگر كار كرده و به توسعه دلخواه برسند؟
 • بررسي و دسته بندي مخاطرات و فرصت هاي جهاني شدن از نگاه مسلمانان چيست؟
 • تعامل مابين روندهاي منطقه اي و روندهاي جهاني آيا امكان پذير است؟
 • آيا جهاني شدن مي تواند به جهان سوم كمك كند؟
 • نظريه وابستگي متقابل و ارتباط آن با اخذ تكنولوژي چگونه تحليل مي گردد؟
 • موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم براي اجراي هرگونه بر نامه توسعه آيا جدي است؟

اسلاید ۲ :

در جهان امروز چهار روند كلان به چشم مي خورد:

 • جهاني سازي
 • منطقه گرايي
 • دمكراسي گرايي
 • افول سكولاريسم

اسلاید ۳ :

شرايط استثنايي امروز چهار دليل دارد

 • اول: رشد سريع وابستگي متقابل بين المللي
 • دوم: صحنه بين المللي بلحاظ بيشتر شدن بازيگران در حال بيشتر بهم ريخته شدن است.
 • سوم: تغييرات در اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي با سرعت بيشتري در حال انجام شدن است.
 • چهارم: موضوع بزرگي و عظمت نتايج عملكرد هر واحد سياسي در صحنه بين المللي است.

اسلاید ۴ :

مقدمه اي بر جهاني شدن

×واژه جهاني (global) بيش ازچهارصدسال قدمت دارد.

×كلماتي چون Globalization، Globalize، Globalizing از حدود ۱۹۶۰ رواج پيدا كردند.

×فرهنگ وبستر نخستين فرهنگي بود كه تعاريفي براي واژه هاي
globalization, globalism در سال ۱۹۶۱ ارائه داد.

×واژه globalization تا اواسط دهه ۱۹۸۰ از اعتبار علمي چنداني برخوردار نبود ولي از آن به بعد كاربرد اين مفهوم كاملا” جهاني شده است.

×نخستين مقاله جامعه شناسي با عنوان جهاني شدن در سال ۱۹۸۵ توسط رونالد رابرتسون نوشته شده است.

×

اسلاید ۵ :

رابرتسون  = كوچك شدن جهان، تشديد آگاهي درباره جهان به عنوان يك كل،
                       وابستگي متقابل و واقعي جهاني و آگاهي از اين يكپارچگي

گيدنز     = جهاني شدن نتيجه مستقيم نوسازي است. تسهيل تعاملات اجتماعي و در
                      نتيجه پيوند امور محلي به امور جهاني

هاروي    = تراكم زمان و مكان (كوتاه شدن زمان و كوچك شدن مكان) و تبديل
                      جهان به يك ميدان واحد

بك        = زندگي در جامعه ريسكي، مهار ريسكها مستلزم همكاري در سطح جهاني است

آلبرو      =    دگرگوني گسترده در جهان

امين       = جهاني شدن واقعيتي مثبت و پيشرفتي تاريخي است، بايد ويژگيهاي انساني
                      را به آن داد و با مشاركت فعال در آن شرايط جهاني شدن را اصلاح كرد.

اسكلير     = عملكردهاي فراملي توسط بازيگران غيردولتي در فراسوي مرزها در سه حوزه
                     اقتصادي، سياسي و فرهنگي-ايدئولوژيك

مارتين خور= جهاني شدن يعني همان واژه قديمي “استعمار”

كاكس     = بين المللي شدن توليد، تقسيم كار جديد بين المللي، جنبش مهاجرت از جنوب به شمال،
                    فضاي جديد رقابتي

اسلاید ۶ :

فرايند جهاني شدن از سه ديدگاه نظري

.۱رئاليسم  : جهاني شدن چيزي فراتر از نظام سياسي بين المللي دولتها نيست.

.۲ليبراليسم : جهاني شدن محصول نهايي يك روند بسيار طولاني در سياست جهاني است كه بجز دولتها بازيگران ديگر نيز در آن حضور دارند.

.۳نظام جهاني : جهاني شدن آخرين مرحله در توسعه و تكوين سرمايه داري بين المللي است.

اسلاید ۷ :

ديدگاه طرفداران منطق چند عليتي درباره عوامل موثر
 بر جهاني شدن

.۱گيدنز: سرمايه داري، نظام بين الدولي، صنعتي شدن

.۲اسكلير: عملكردهاي فراملي در سه حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي – ايدئولوژيك

اسلاید ۸ :

.۱والرشتاين: عوامل اقتصادي

.۲روزنا: تكنولوژي

.۳گيلپين: سياست قدرت

اسلاید ۹ :

برخي از روندهاي جهاني شدن

۱- افزايش مبادلات كالايي-افزايش اعضاي WTO به بيش از ۱۴۰ كشور

۲- گسترش FDI با نرخ رشد سه برابر رشد صادرات و توليد ناخالص داخلي جهان (FDI به موتور توسعه تبديل شده است)

۳- گسترش روزافزون مبادلات مالي در سطح جهان

      –  گردش پول در سطح بي سابقه

       – ميزان سهام و اوراق بهادار در يكي از بورسهاي بزرگ جهان به
       اندازه كل توليدكره زمين است(متجاوزاز ۳۰۰۰۰ ميليارد دلار)

۵- فروپاشي نظام سوسياليسي ونظام دوقطبي و تغيير در تخصيص منابع

اسلاید ۱۰ :

برخي از روندهاي جهاني شدن

۶- رشد فعاليت TNCs

    (۷۰% تجارت جهاني  و۸۰%  گردش مالي در سطح جهان و در عين حال رشد NGOs)

۷-رشد سريع تكنولوژي و بويژه تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي، پديده اي كاملا” جديد با تاثير شديد در تمام حوزه هاي اقتصادي سياسي و فرهنگي كه در كنترل هيچكس نيست.

۸-تغييرات ژرف در نظام مفهومي، ادراكي، استراتژيك و ساختاري جهان (منسوخ شدن مفاهيم گذشته، ظهور يك نظام انديشه جديد و يك نظام هنجاري وادراكي جديد)     

×