لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري – استاندارد شماره ۱۹ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري – استاندارد شماره ۱۹ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري
استاندارد شماره ۱۹

انگيزه هاي ترکيب

کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت

افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي

افزايش کارايي

عوامل قانوني و سياسي و …

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:

üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.

üمشارکتهاي خاص. 

اين استاندارد به استثناي موارد مربوط به خريد خالص داراييها، به صورتهاي مالي جداگانه واحدتجاري اصلي مربوط نمي شود.

ترکيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي که بر اثر اتحاد يک واحد با واحد ديگر يا کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر، پديد مي آيد.

اسلاید ۳ :

شیوه های انجام ترکیب تجاری

 • خريد حقوق مالكانه‌ (سهام‌ يا سهم‌الشركه‌)، يا
 • کل يا بخشي از خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ توسط‌ واحد ديگر.
 • در حالت دوم رابطه اصلی و فرعی بوجود نمی آید.

اسلاید ۴ :

فعاليت تجاري

مجموعه‌اي يکپارچه از فعاليتها و داراييهايي است که براي دستيابي به اهداف زير اداره مي‌شوند:

الف . کسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران، يا

ب  . کسب منافع اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌ها يا ساير راهها بصورت مستقيم و به‌تناسب براي شرکاي آن.

اسلاید ۵ :

تحصیل داراییها یا خالص داراییها

  زمانی که  واحد تجاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود.

اسلاید ۶ :

تركيب‌‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ متضمن:‌

ايجاد يك‌ واحد جديد براي‌ كنترل‌ واحدهاي‌ تركيب‌شونده (تحصیل)،

انتقال‌ خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ به‌ واحد تجاري‌ ديگر (ادغام)، يا

انحلال‌ يك‌ يا چند واحد تركيب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌.

اسلاید ۷ :

تاريخ‌ تحصيل

 • تاريخي‌ است‌ كه‌ در آن، كنترل‌ خالص‌ داراييها و عمليات‌ واحد تحصيل‌شده‌ به‌ طور مؤثر به‌ واحد تحصيل‌كننده‌ انتقال‌ مي‌يابد.

اسلاید ۸ :

تركيب‌ ‌ تجاري‌

 • تجميع واحدها يا فعاليتهاي تجاري جداگانه در قالب يک شخصيت اقتصادي است که بر اثر کسب کنترل خالص داراييها و عمليات واحد ديگر پديد مي‌آيد.

اسلاید ۹ :

سهم‌ اقليت‌

 • آن‌ بخش‌ از سود و زيان و ‌خالص‌ داراييهاي‌ يك‌ واحد تجاري‌ فرعي، با در نظر گرفتن تعديلات تلفيقي،‌ كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ سهامي‌ است‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ از طريق‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ ديگر، به‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ تعلق‌ ندارد .

اسلاید ۱۰ :

واحد تجاري‌ اصلي‌

 • يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند واحد تجاري‌ فرعي‌ است‌.

  واحد تجاري‌ فرعي

  • يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ ديگري‌ (واحد تجاري‌ اصلي‌) است‌ .