لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداري صنعتي يك توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداري صنعتي يك قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

جايگاه درس

 • حسابداري صنعتي يك در نيمسال چهارم و بعداز گذراندن درس اصول حسابداري ۳ توسط دانشجويان حسابداري بايد خوانده شود

اسلاید ۲ :

فهرست فصول

 • فصل ۱-كليات ومفاهيم حسابداري بهاي تمام شده
 • فصل ۲- روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده
 • فصل ۳- بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي
 • فصل ۴- بهاي تمام شده كالا در مؤسسات بازرگاني
 • فصل ۵- بهاي تمام شده كالا در موسسات توليدي(نظام ادواري)
 • فصل ۶- حسابداري مواد وبهاي تمام شده آن
 • فصل ۷- گردآوري اقلام بهاي تمام شده دستمزد(نيروي كار)
 • فصل ۸- گردآوري اقلام بهاي تمام شده سربار
 • فصل ۹-نظام دائمي بهاي تمام شده-هزينه يابي سفارش كار
 • فصل ۱۰-نظام دائمي بهاي تمام شده –هزينه يابي مرحله اي
 • فصل ۱۱-سيستم هزينه يابي مرحله اي –كار در جريان ساخت
 • فصل ۱۲-سيستم هزينه يابي مرحله اي –روش ميانگين درتعيين بهاي تمام شده
 • فصل ۱۳-سيتم هزينه يابي مرحله اي –روش اولين صادره از اولين وارده
 • فصل ۱۴- بهاي تمام شده استاندارد

اسلاید ۳ :

 • فصل اول
 • کلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
 • هدف كلی فصل: آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی

اسلاید ۴ :

 • حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و
 • گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار
 • دارد.

اسلاید ۵ :

 • هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یکی از منابع شرکت است.
 • کاربرد اصلی و اولیه اطلاعات بهای تمام شده برای مدیران تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد است.

اسلاید ۶ :

 • حسابداری مدیریت: هنگامی که اطلاعات مربوط به بهای
 • تمام شده در داخل سازمان و توسط مدیران و به منظور
 • ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی آن و یا
 • به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیم به کار برده شود.

اسلاید ۷ :

 • حسابداری مالی: اگر این اقلام توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران و به قصد ارزیابی عملکرد مدیران رده بالای شرکت و یا تصمیم گیری در مورد خود سازمان به کار رود.
 • حسابداری مالی وحسابداری بهای تمام شده:

اسلاید ۸ :

 • استفاده کنندگان اصلی اطلاعات بهای تمام شده، مدیران هستند.
 • اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی اطلاعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه می شود . مدیران در برقراری نظام اطلاعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی محدودیت کمتری دارند.

اسلاید ۹ :

 • .
 • به طور خلاصه، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در نوع استفاده کنندگان، محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان تهیه گزارشات و دامنه شمول گزارش دهی با یکدیگر اختلاف دارند.

اسلاید ۱۰ :

 • در مواردی که از اطلاعات حاصل از حسابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی استفاده می شود، ملزم به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.