لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداري ميانه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداري ميانه ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موجودی مواد و کالا به  دارایی  اطلاق می گردد                         

l 1-برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می گردد.                                     

l2-برای ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار میگیرد.                                              

l3-برای ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید خریداری و نگهداری می گردد.                         

l4-ماهیت مصرفی دارد و به طور غیر مستقیم در تولید دخالت دارد.                                                

اسلاید ۲ :

نکات اصلی مرتبط باحسابداری موجودی                   

-مالکیت موجودی مواد وکالا

کدام اقلام باید در زمره موجودی مواد وکالا قرار بگیرد.

-بهای تمام شده موجودی مواد وکالا

تعیین بهای که باید به موجودی مواد وکالا تخصیص می یابد.

-فرضهای جریان بهای تمام شده

-ارزیابی

تعیین زمان و چگونگی گزارش موجودی به خالص ارزش فروش

اسلاید ۳ :

تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده  موجودیها تابع دو متغیر است:         

– تعداد واحدهایی که در زمره موجودی کالا جای می گیرد.

– بهای تمام شده تخصیص یافته به این موجودی ها. 

 

تعیین مالکیت موجودیها

واحدهایی در زمره موجودی کالا قرار می گیرد:         

– واحد تجاری مالک قانونی آنها باشد.                      

برای احراز مالکیت باید قرارداد حمل ونقل مورد  بررسی      

قرار بگیرد.                                                   

 

اسلاید ۴ :

  مالکیت موجودی                                      

احتساب یک قلم کالا درفهرست موجودی های پایان سال بستگی  به زمان انتقال مالکیت آن دارد .                  

زمان انتقال مالکیت کالا نیزبستگی به شرایط مورد توافق طرفین دارد. درصورتی که درازای فروش کالا وجه نقد ویا مابه ازای دیگری از خـریدار دریـافت نشود، انتقال مـالکیت تا زمـان تـحویل کالا به تعویق می افتد.     

مفاد و نوع قرارداد فی مابین طرفین معامله زمان تحویل کالا را مشخص می کند.                                                                                                              

اسلاید ۵ :

انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا

                                                           FOB شرط

قیمت فروش کالا درقرارداد مزبور(علاوه برقیمت سیاهه) شامل کلیه هزینه ها تا هنگام تحویل کالا در عرشه کشتی می باشد.

 کلیه هزینه ها و خطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبور کالا از ( نرده ) کشتی توسط فروشنده تقبل می شود.

زمان انتقال مالکیت، هنگام تحویل  کالا درعرشـه کـشتی کـشور مبدا می باشد.

اسلاید ۶ :

انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا

l                                                           C&F شرط

lدرایـن نـوع تـوافـق قـیمت فـروش کالا شـامل هـزینه بـارگیـری، جابجایی و کرایه حمل تا بندرمقصد می باشد ولیکن هزینه بیمه ازبندرمبدا تا مقصد وهزینه تخلیه وسایرهزینه ها در بندر مقصد به عهده خریدار می باشد.                                       

lکلیه هزینه ها و خـطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبـور کالا از نرده کشتی توسط فروشنده تقبل می شود.                      

lبنابراین دراین نوع قرارداد نیز، زمان انتقال مالکیت ازفروشنده به خریدار به هنگام تحویل کالا در بندر مقصد می باشد.        

l

اسلاید ۷ :

انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا

           (FOB  Factory   Ex  Factory ) شرط

به معنی تحویل کالا درکارخانه می باشد.

در ایـن روش به محض آنکه کالا در مـبدا یا کـارخانه بـارگیری گردید، انتقال مالکیت نیز از فروشنده به خریدار انجام می شود

کلیه هزینه های حمل و بیمه و تخلیه کالا به عهده خریدار می باشد.

اسلاید ۸ :

انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا

                                                 COD شرط

نوعی قرارداد بین خریدار و فروشنده که در آن شرط می شود که تحویل کالا و پرداخت بهای آن به طور همزمان انجام گیرد.

انتقال مالکیت در این نوع قرارداد به هنگام تحویل همزمان کالا و وجه آن از سوی طرفین معامله ، انجام می گیرد.

شرط FAS

فروشنده ملزم میکند با هزینه خود کالا را به کشتی معین شده در قرارداد برساند.              

اسلاید ۹ :

بهای تمام شده موجودی ها

بهای تمام شده شامل کلیه بهای لازم برای آماده سازی کالا به قصد فروش است.

بهای تمام شده موجودی ها در برگیرنده اقلام زیر می باشد:

 مخارج خرید: ( شامل هزینه های حمل، بیمه ، حقوق وعوارض گمرکی ، وسایرهزینه های مستقیم پس از کسرتخفیفات تجاری)

مخارج تبدیل:         

 سایـرمخـارجی که واحـد تجـاری در جـریان فعـالیت معـمول خود جهت رساندن موجودی به شرایط بهره برداری انجام داده است. 

l             

اسلاید ۱۰ :

نکات مرتبط با بهای تمام شده موجودیها

-در شرایطی خاص مخارج تامین مالی را می توان  به   بهای تمام شده موجودیها منظور کرد.

-مخارجی را که در فرایند تولید برای انبارداری محصولاتی که نیاز بیشتر به پردازش دارند انجام می شود را میتوان به بهای تمام شده اضافه نمود.               

-در صورت ثبت خرید به صورت ناخالص ‍تخفیفات نقدی استفاده شده در قالب تخفیفات خرید نمایش داده می شود و در تعین بهای تمام شده کالای فروش رفته از حساب خرید کسر می شود.

در روش خالص در صورتیکه از ‍تخفیفات نقدی استفاده نشود در بدهکار حساب ‍تخفیفات نقدی از دست رفته ثبت خواهد شد.(درروش خالص فرض بر استفاده ا ز ‍تخفیفات نقدی است وخرید به صورت خالص ثبت میگردد)