لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • ۱- به نام خدا
 • حسابداری صنعتی ۲
 • فصل اول
 • هزینه یابی مرحله ای پیشرفته .
 • ۲- اهداف یادگیری
 • ۱- نحوه بوجود آمدن ضایعات در هزینه  یابی  مرحله  ای
 • ۲- ضایعات عادی را از ضایعات غیر  عادی  (فوق العاده ) متمایز نمایید.

اسلاید ۲ :

 • ۳- در صورت بروز ضایعات  عادی  بهای تمام شده  محصولات سالم  را محاسبه  کنید
 • ۴- در صورت بروز ضایعات  فوق العاده بهای تمام شد ضایعات رامحاسبه  کنید.
 • ۵- در جدول معادل آماد تکیمل  شده انواع  ضایعات  را عمل  نمایید.

اسلاید ۳ :

 • ۳- ضایعات به دلایل مختلف  به وجود می آید.
 • ۱-ضایعت قراضه
 • ۲- ضایعات پسمانده ها
 • ۳- ضایعات قابل برگشت
 • ۴- ضایعات خرده ریز یا  آشغال

اسلاید ۴ :

 • ۴- مقاطع تشخیص ضایعات  در فرآیند تولید.
 • ضایعات به طور گسته  در فرآیند تولید  به وجود  می آیند
 • مقاطع بروز ضایعات  از قبل مشخص  می گردد
 • وقوع ضایعات خارج  از کنترل  مدیریت  بوده  و اجتناب  ناپذیر است ضایعات  از نقطه  نظر  برنامه  ریزی و کنترل  مدیران  حائز  اهمیت  است

اسلاید ۵ :

 • ۵- هزینه یابی ضایعات
 • الف- ضایعات عادی غیر قابل اجتنابند و در شرایط  عادی  به وجود  می آیند
 • ب- ضایعات غیر عادی  (ضایعاتی  که در شرایط  عادی  عملیات  تولیدی انتظار  بروز  آن  نبوده  و ممکن  است ناشي ازنا مرغوبی مواد  اولیه يا  سهل  انگاری باشد.

اسلاید ۶ :

 • -۶-ضایعات در هزینه یابی مرحله ای
 • اهداف اصلی هزینه یابی  ضایعات  عبارتند  از کنترل  و هزینه های محصولات  ضایع شده کنترل  ضایعات  (شخص  مسئول  باید  حتی  المقدور از بروز  ضایعات  جلوگیر ي کند ) هزینه  یابی محصولات  ضایع  شده  (مشخص  می کند  ضایعات  عادی را ومتمايز می کند آنرا از ضایعات  غیر  عادی )

اسلاید ۷ :

 • ۷- هزینه یابی ضایعات  عادی
 • ضایعات عادی از نظر حسابداری  از هزینه  های تولیدی محسوب  می شودو مانند  هزینه های تولیدی (موادو هزینه  تبدیل ) به واحد های سالم  تخصیص می یابد.

اسلاید ۸ :

 • ۸- نحوه وقوع ضایعات ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید  )
 • احتمال وقوع ضایعات ( به  طور یکنواخت  سرتا سر  خط تولید )
 • نوع ضایعات ( عادی)
 • هزینه ضایعات به وسیله  تمام  واحد های  اعم  از موجودی  پایان دوره  و واحد های تکیمل  شده  و انتقال  یافته  بر اساس معادل  آحاد تکمیل  شده  جذب  می گردد. و به  حساب  تولید  منظور  می شود.

اسلاید ۹ :

 • ۹- نحوه وقوع ضایعات  ( به  طور  مستمر  و یکنواخت  در فرایند تولید )
 • احتال وقوع ضایعات  ۰ به طور  یکنواخت  در سراتا سر خط تولید)
 • نوع ضایعات ( غیر عادی )
 • هزینه ضایعات بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده  محاسبه  گردیده  و به حساب  سود  و زيان  انتقال  میيابد و به حساب  هزینه  دوره  منظور  می شود.

اسلاید ۱۰ :

 • ۱۰- نحوه وقوع ضایعات  ( در مقاطع خاصی  از فرایند تو ليد
 • احتمال وقوع ضایعات  ( در مقاطع  خاص  بازرس ضایعات  یا در انتهای  فرایند تولید)
 • نوع ضایعات (عادی)
 • هزینه ضایعات بین  تمام  واحدهای تولید  که از نقطه  بازرسی گذاشته  اند  بر اساس  معادل  آحاد تکیمل  شده جذب می گردد