لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طرح درس

wحسابداری بهای تمام شده

wمفاهیم حسابداری بهای تمام شده

wبهای تمام شده در موسسات بازرگانی

wبهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواری

wبهای تمام شده مواد اولیه

w

اسلاید ۲ :

طرح درس

wبهای تمام شده دستمزد

wبهای تمام شده سربار

wهزینه یابی سفارشات

wهزینه یابی مرحله ای

wهزینه یابی استاندارد

اسلاید ۳ :

اهداف درس

wآشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی و کنترل عملیات در موسسه صنعتی

اسلاید ۴ :

جایگاه درس

wدرس حسابداری صنعتی ۱ از دروس تخصص رشته حسابداری می‌باشد و پیش نیاز درس حسابداری صنعتی ۲ محسوب می‌شود.

اسلاید ۵ :

هدف کلی :

n آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت

n

n

اسلاید ۶ :

wحوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سروکار دارد.

اسلاید ۷ :

حسابداری مالی

wحسابداری مالی بخشی از حسابداری است که وظیفه آن فراهم کردن اطلاعات مالی برای اشخاص و گروههای خارج از سازمان می‌باشد.

 

اسلاید ۸ :

حسابداری بهای تمام شده

wحوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سروکار دارد.

اسلاید ۹ :

حسابداری مدیریت

wبخشی از حسابداری است که با فراهم آوردن اطلاعات مالی مفید برای مدیران سازمانها آنها را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل فعالیتهای واحد تجاری کمک می کند.

اسلاید ۱۰ :

استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیران

wتصمیم گیری

wبرنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

wبودجه بندی

w