لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حقوق سیاسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حقوق سیاسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nحقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود.

nوجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن ”حق حیات سیاسی ” است.

اسلاید ۲ :

حاکمیت ملی

nبرای تشکیل یک نظام سیاسی و دولت در معنای عام آن (دولت-کشور) عوامل زیر نقش اساسی ایفا می‌کنند:

n

اسلاید ۳ :

حق نظارت

nچیستی و چرایی نظارت

n”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه

nدر حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی

nازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و

nحفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های

nمختلف صورت می‌پذیرد.

nنظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان

nآنچه مطرح است نظارت شخصی است.

اسلاید ۴ :

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

n1) انكارقلبي            

n 2 ) انكار لساني          

n 3) انكار يدي ( دست

اسلاید ۵ :

حدود آزادی بیان

nآزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.

اسلاید ۶ :

nاجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد.

nمعمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.