لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • حقيقت مرگ چيست؟
 • آيا مرگ پايان زندگى است، يا انسان بعد از مرگ به حيات خود ادامه مى دهد؟
 • چگونه ارتباط روح با بدن قطع مى شود؟

 

اسلاید ۲ :

 

 • آيا خواب از سنخ مرگ است؟
 • آيا مرگ انسان ها و انتقال به جهان ديگر با همين جان دادن ظاهرى (ايست قلبى و…) محقّق مى شود يا پديده ى ديگرى است؟
 • آيا مرگ به عنوان يك قانون كلّى بر همه ى موجودات مادى حاكم است؟

اسلاید ۳ :

 

 • امام حسن (ع)_نيز درپاسخ به پرسش _: بزرگترين شادي است كه به مومنان ميرسد؛ زيرا از سراي رنج و بدبخــتي به نعمت جاويدان منتــقل مي شوند و بزرگترين هلاكتي است كه بر كافران در مي رسد؛ زيرا از بهـــشتيان (ناز و نعمت و قيام ) به سوي آتشي برده ميـــشوند كه از مــيان نمي رود و به پايان نميرسد .
 • امام حســين (ع)در پاسخ به پرسش مرگ به اصحاب خود:صــبور باشيد ,اي بزرگ‌زادگان , زيرا مرگ جز پلي كه شما را از رنج و بدبختي به سوي بهشت هاي پهناور و نعمت جاويــدان عبور مي دهد , نيست .كدام يك از شما خوش ندارد كه از زنداني به قصري برده شود ؟

اسلاید ۴ :

 • امام رضا (ع)_در هنگام عيادت از مردي از اصـــحاب خود _:حالت چگونه است ؟عرض كرد :بعد از (رفتن )شما ,مرگ را ديدم _منــــظو رش درد و رنجي بود كه از شدت بيماريـــش مي كشيد _حضرت فرمود: آن را چگونه ديدي؟عرض كرد :ســــخت و دردناك .فرمود:تو مرگ را نديده اي،بلكه هشـــداردهنده مرگ و چيزي را ديـــــده اي كه پاره اي احوال آن را به تو مي شناساند… .
 • امام سجاد (ع)در پاسخ به پرسش مرگ چيست ؟_: براي مومن چون بر كندن جامه هايي چركين و شپشي از تن است و از هم گسســتن كند و زنجيرهاي گرانبها و جايگزين كردن فاخر ترين و خوشبو ترين جامه ها و راهوار ترين مركب ها و امن ترين منزل ها .و براي كافر به منزله بركندن جامه هاي فاخر از تن و منتقل شدن از منزل هايي امن و جايگزين كردن آنهابه كثيف ترين و خشن ترين جامه هاو وحشتناك ترين منزل هاو بزرگترين عذاب است.

اسلاید ۵ :

 • (الذين تــتوفاهم الملائـــكه طيبيـــن يقولون ســلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعلمون)
  (همان كساني كه فرشتگان جانشان را _در حالي كه پاكند _مي ستانند(و به آنان)مي گويند:درود بر شما باد،به (پاداش)آن چه انجام مي داديد،به بهشت درآييد.)
  (يا ايتها النفس المطمئنه .ارجعي الي ربك راضيه مرضيه .فادخلي في عبادي .
  و ادخلي جنتي).
  (اي نفس آرام يافته ،خشنود و خدا پسندبه سوي پروردگار باز گردو در ميان بندگان من در آي و در بهشت من داخل شو.)

اسلاید ۶ :

(الا ان اولياالله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون.الذين آمنوا و كانوا يتقون.لهم البشري في الحياه الدنيا و في الاخـــــره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم).
(آگاه باشيد كه بردوستان خدانه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي شوند .
همانانكه ايمان آورده و پرهيزگاري ورزيده اند.درزندگي دنيا و در آخرت مژده براي آنان است.وعده هـــــاي خدا را تبديلي نيست.اين همان كاميابي بزرگ است

اسلاید ۷ :

 • _پيامبر خدا (ص): هنگام جان دادن مومن ,ملك الموت در برابر او ,مانند بنده ذليل در برابر خواجه ,است .او و يارانش مي ايستند و به وي نزديك نمي شوند ,تا اين اينكه سلامش گويد و نويد بهشت به او دهد.
  امام صادق (ع):مومن بيرون رفتن از دنيا را حس نمي كند و اين سخن خداي متعال است كه مي فرمايد( آيا اي نفس آرام يافته…).
  اين حالت براي كسي است كه پارسا باشد و با برادرانش همدردي و به آنها رسيدگي كند .
  امام صادق (ع):درباره آيه (برايشان بشارت است در زندگي دنيا )_:در هنگام مردن ,محمد و علي (ع)او را به بهشت بشارت مي دهند .

اسلاید ۸ :

امام علي (ع):مرگ ,مايه آسودگي نيك بختان است .
پيامبر خدا (ص):مرگ ,براي هر مسلماني كفاره است .
امام علي (ع):بهترين ارمغان براي مومن ,مرگ است .
امام علي (ع):وه كه چه ســودمند است مرگ براي كسي كه ايمان و تقوا را شعار دلش كرده است .

اسلاید ۹ :

آیات مرگ کافران

 • (الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقواالسلم ما كنا من سوبلي ان الله عليم بما كنتم تعلمون )
  (فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم ).
  (همانان كه فرشتگان جانشان را مي گيرند در حالي كه بر خود ستــــــمكار بوده اند.پس, از در تسليم در مي آيند (و مي گويند: ) ما هيـــــچ كار بدي نمي كرديم.آري خدا به آنچه مي كرديد داناست .)
  (پس ,چگونه (تاب مي آورند )وقتي كه فرشتگان (عذاب )جانشــــــان را مي ستانند و بر چهره و پشت آنها تازيانه مينوازند ؟)

اسلاید ۱۰ :

احادیث مرگ کافران

 • پيامبر خدا (ص):و اگر با دوســتان ما دشمن باشد و با دشمنان ما دوست و القاب مخالفان مارا بر خود نهد ,پس آن گاه كه ملك الموت براي ستاندن جانشان بيايد ,خداي عز و جل اربابان آن نابكار را كه به جاي خداوند آنان را به خداوندي گرفته بود ,در حالي كه به انواع عذاب مبتلايند در برابراو مجسم گرداندبه طوري كه همين كه آنهارا ببيند هلاك شود .و از گرماي عذاب آنها كه تاب تحملش را ندارد پيوسته به او رسد .پس اي ملك الموت به او گويد :اي نابكار كافر ,دوســـتان خدا را به دشمنان او واگذاشتي امروز آنان كمترين كار ي نمي توانـــــند برايت انجام دهند و هيچ راه گريــزي نداري. پس,چنان عذابي به اورسد كه كــمترين آن در ميان ساكنان دنيا تقســـــيم شود , همگي آنهارا نابود سازد .
  امام علي (ع):مرگ براي كسي كه بنده شــــهوت و اســـير هوس هايـــش باشد ,مايه راحتي است ؛زيرا هر چه زندگيش به درازا كشد ,گناهانش فزوني مي گيرد و جناياتش بر خودبزرگتر مي شود .