لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت حل مشكل و تصميم‌گيري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت حل مشكل و تصميم‌گيري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدف‌هاي آموزشي

n

nپس از مطالعه اين فصل شما مي‌توانيد:

nمراحل حل مسئله را شرح دهيد.

nتصميم‌گيري را تعريف و فرآيند آن را توصيف نمائيد.

nعوامل مؤثر در تصميم‌گيري مديران را توضيح دهيد.

nانواع تصميم‌گيري در سامان را از نظر دسترسي به اطلاعات، سطح مديريت و ماهيت مسئله نام ببريد.

nمدل‌هاي تصميم‌گيري را نام برده و با هم مقايسه كنيد.

nاز درخت تصميم‌گيري در اخذ تصميمات استفاده نمائيد.

 

اسلاید ۲ :

مراحل حل مسئله

nبراي اينكه بتوانيد يك مسئله را با موفقيت حل نمائيد بايد از مراحل زير عبور كنيد:

nشناخت و تعريف مسئله

nيافتن راه‌حل‌هاي ممكن

nانتخاب بهترين راه حل

nپياده كردن راه حل انتخابي

 

اسلاید ۳ :

The skills of problem solving

nحل مسئله نياز به دو نوع متفاوت از مهارت ذهني دارد:

n 1-تحليل‌گيري

n2- خلاقيت.

n

 

اسلاید ۴ :

 ۱- تفكر تحليل‌گر يا منطقيAnalytical or logical thinking

n

n شامل مهارت‌هاي نظير مرتب‌كردن، مقايسه كردن، مقابله كردن، ارزيابي كردن و انتخاب كردن مي‌باشد

اسلاید ۵ :

تفكر خلاق

n- تفكر خلاق Creative thinking يك فرآيند انشعاب‌پذير است كه با استفاده از قوه تصور و انديشه به خلق دامنه وسيعي از ايده‌ها براي رسيدن به راه‌حل‌ها مي‌پردازد

اسلاید ۶ :

تفكر خلاق

  1. n. مهارت‌هاي تفكر خلاق را مي‌توان به تعدادي عوامل اصلي تقسيم كرد:

nجاري و تغييرپذير بودن- ايده‌هاي بسيار توليد كردن

nقابليت انعطاف‌داشتن- طيف وسيعي از ايده‌ها توليد كردن

nبديع بودن- ايده‌هاي غيرمعمول توليد كرد.

nشكوفا كردن- ايده‌ها را توسعه دادن و بهبود بخشيدن

اسلاید ۷ :

üتوجه

nحل كردن مسئله به صورت اثربخش مستلزم برخورداري از تركيب كنترل شده تفكر تحليل‌گر و تفكر خلاق مي‌باشد.

اسلاید ۸ :

تصميم

nتصميم عبارت است از آخرين گام در فرآيندي كه بوسيله آن انسان يك شق را از بين شقوق متعدد، به منظور دستيابي به هدف موردنظر انتخاب مي‌كند.

اسلاید ۱۰ :

تعريف تصميم

  1. n. تعريف‌هاي تصميم وقتي مؤثر است كه:

nكتبي باشد.

nدر محل صحيح خود در زنجيره تصميمات قرار گيرد.

nروشن، ساده و دقيق باشد.

nبر مبناي گزينه‌هاي اتفاقي نباشد.