لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خانواده موفق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خانواده موفق قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  ۱اعضاي خانواده سالم اين موضوع را درك كرده اند كهخانواده هاي خوب و متعادل خود به خود به وجود  نمي آيندبلكه نياز به توجه ، آگاهي،تلاش و كسب اطلاعات دارند.

دانش زندگی

اسلاید ۲ :

 

-۲-در خانواده سالم وقتي مشكل ايجاد مي شود اعضاي آن به هم نزديك مي شوند تا مشكل را حل كنند نه اينكه از هم دور شوند و از مسووليتهاي احتمالي فرار كنند.در اين خانواده ها وقتي كسي اشتباهي مي كند ديگر اعضا، شخصيت او را زير سوال نمي برند و بيشتر روي رفتار اشتباه او نظر مي دهند نه كل شخصيت يا نسبت دادن به خانواده پدر و مادري همسر.در خانواده سالم به جاي اينكه دنبال مقصر بگردند و فرد خاصي را سركوفت بزنند اول سعي مي كنند مشكل را كامل بشناسند و با پيدا كردن راه حل فشار وارده بر خانواده را كم كنند.

))باز مشكل درست كردي،مگه بهت نگفتمتو اصلا آدم نمي شي…((

اسلاید ۳ :

 

۳-در خانواده سالم اعضا حق دارند در مورد علتهاي رفتار يا گفتار همديگر سوال كنند و بقيه نيز  به راحتي دلايل خود را بيان   مي كنند.

۴-خانواده سالم گلستان استعدادها و خانواده ناسالم گورستان استعدادهاست.

اسلاید ۴ :

۵-در خانواده سالم رفتارها و گفتارهاي مبهم و دوپهلو وجود ندارد و همواره سعي مي شود در ارتباط با هم شفاف و روراست باشند تا سوء تفاهمها كمتر ايجاد شود

۶-در خانواده سالم چه به شوخي و چه جدي از القاب زننده و تمسخر آميز استفاده نمي شودمثل:شلخته،كله شق،يكدنده،خودخواه و

اسلاید ۵ :

۷-در خانواده سالم  اعضا تجارب و خاطرات تلخ و كاستيهاي گذشته همديگر را تكرار نمي كنند(“ يادت هست پارسال خونه فلاني آبروي ما رو بردي……“)

۸-در خانواده سالم افراد تكه كلامها،عادتها،لهجه ،نحوه زندگي يا طرز پوشش ديگر اعضا يا خانواده اصلي همسر يا بستگانشان را مسخره نمي كنند يا زير سوال نمي برند.

اسلاید ۶ :

۹-در خانواده سالم كلمات “به من چه و به تو چه“ وجود ندارد و اعضاي خانواده نسبت به مسايل خانوادگي احساس مسووليت و تعهد مي كنند.

اسلاید ۷ :

۱۱-ويژگي بارز خانواده سالم روابط سازنده و هدفمند بين همه اعضاست.بدون دسته بندي و جناح گيري.

۱۲-در خانواده سالم فرصت با هم صحبت كردن زياد پيش مي آيد و وقتي يك نفر صحبت مي كند بقيه به او توجه و نگاه مي كنند نه اينكه خود را به تماشاي تلويزيون،روزنامه خواندن و قلاب بافي مشغول كنند.

اسلاید ۸ :

چشم:(نياز به تماس چشمي)(تفاوت وسعت ديد در زنان و مردان)

گوش:چهار نوع گوش دادن۱- بي توجهي         ۲- تظاهري ۳- انتخابي  ۴- توجه همدلانه

زبان:مردها كم حرف مي زنند و خاموش فكر     مي كنند ولي زنها برعكس

زنها صريح صحبت نمي كنند و حاشيه پردازي مي كنند ولي مردان((برو سر اصل مطلب))

چرا زنان نمي توانند ماهي گيراي خوبي بشوند؟

رفتار:زنان در ارتباط از رفتار به خوبي استفاده  مي كنند ولي مردان كمتر(مردان بي احساس!)

اسلاید ۹ :

۱۳-در خانواده سالم افراد دنبال فرصتي مي گردند كه همديگر را خوشحال كنند و همواره در فكر ايجاد تنوع،فرصتي جديد و اقدامي جالب هستند.

اسلاید ۱۰ :

  • ۱۴ـ در خانواده سالم هر كس به اين فكر نيست كه فقط احترام خودش را بيشتر كند بلكه سعي مي كنند با روشها و كارهايي موجب تقويت عواطف ديگر اعضا به هم شوند.
  • ـ تقسيم قدرت به صورت افقي ———- نه عمودي