لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعریف نما:

 • نما عنصری است که امروزه جزء جدائی ناپذیر از بدنه شهری محسوب می گردد مانند دیگر پدیده های معماری دارای تاریخچه است که در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد .
  طبیعی است که نما به مفهوم عام خود در طراحی معماری که تصویر علمی ساختمان در یکی از جهات چهارگانه می باشد مورد نظر ما نیست منظور از نما ضلعی از ساختمان است که در معرض دید عموم و در تماس با فضاهای عمومی شهر قرار می گیرد ، نقش نما تفکیک زندگی خصوصی از زندگی شهر است ، سیما و زیبائی شناسی نمای ابنیه انحصاری و انفرادی نیست ، نماها تعریف کننده فضای خیابان و یا میدان هستند و به همین دلایل است که نما از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است .
  با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات نمای شهری ظرف ۱ ماه بوده که این کار ظرف ۱۸ سال گذشته صورت نگرفته است و این کار باعث آزاد گذاشتن دست مالکان در اعمال سلیقه های شخصی و هنرنمایی اغراق آمیز طراحان شده است تا دست به دست یکدیگر نمای شهرها را به زشت ترین و بی هویت ترین نماها تبدیل کنند .
  پس از بررسی روند شکل گیری سیمای شهر تهران و ضوابط و مقررات ساختمانی موجود و پیشینه طرح ، شناسائی ناهنجاریهایی که سیمای کنونی شهر را به این شکل درآورده اند صورت گرفته است و سرانجام با توجه به یافته ها و مسائل بررسی شده ، معیارهای کلی و ضوابط ساخت و ساز و مسائل تاثیرگذار بر شکل گیری نماهای شهری ارائه گردیده است .

اسلاید ۲ :

نمای بیرونی ساختمان:

 • محوری ترین بحث معماری در همه شهر ها و کشور ها ، بحث نمای ساختمان ها و در پی آن، نما و سیمای شهر است  چرا از یک طرف دارای نمودی اجتماعی است واز طرفی بیانگر رو حیه و سلیقه مالکین ساختمانها است. نمای یک ساختمان بایستی  با خلق  یک کلیت  هماهنگ، هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد هم حجم داخلی ساختمان را بیان نماید. با کمال تأسف باید اقرار کرد – در شهر های ما– نه زبان مشترکی بین نما ها وجود دارد و نه فرهنگ مشترکی را می توان از آن استخراج کرد، نه مصالح یکسانی را به کار گرفته اند و نه سبک مشخصی را دنبال می کنند. در واقع نمای ساختمان ها در شهر ها، نشانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی سازنده و نحوه تفکر و نگرش وی به مسائل مختلف است. موضوعی که بر این ناهماهنگی ها می افزاید ارتفاع متغیر ساختمانها (بسته به میزان عمق و تو رفتگی ساختمان) در یک راسته کوچه یا خیابان است که شدیدا نظام عمودی ساختمانها را به هم ریخته و نازیبا کرده است و لازم است این قانون توسط شهرداری هر چه سریعتر اصلاح شود.

اسلاید ۳ :

 • مواردی که باعث اغتشاش و ناهماهنگی در بدنه شهری می شوند

  الف) اعمال سلیقه و دخالتهای غیرکارشناسانه شامل :

  ۱- حکمیت فرهنگ ساخت و ساز غیرحرفه ای (بساز بفروشی)
  ۲- اعمال سلیقه مالک یا کارفرما
  ۳- عدم استفاده از نظریات کارشناسان معمار در طراحی و اجرا
  ۴- هنرنمایی اغراق آمیز برخی از طراحان

  ب) ضعف تئوریک :

  ۱- عدم آگاهی به اصول معماری ایران
  ۲- عدم به کارگیری مدولاسیون

  ج) ناهنجاریهای مربوط به عدم رعایت اصول طراحی بنا

  ۱- عدم همخوانی فرم و کاربری
  ۲- الحاقات زائد و غیراصولی
  ۳- استفاده از گرایش های معماری بی ارزش و بی هویت

اسلاید ۴ :

ضرورت موضوع

 • عدم وجود ضوابط و مقررات قابل درک که بتواند به شناسائی فضاها و مناطق مختلف شهر به صورت هویتهای مستقل کمک کند ، آنقدر اغراق آمیز است که نوعی وحدت بصری بیمارگونه و گسترده در تمامی نقاط شهر را موجب شده است.
  در آستانه جامعه مدنی نیاز به ساماندهی نما شدیداً احساس می گردد و این مهم فقط با هماهنگی دست اندرکاران ساخت و نگهداری شهر و بناهای آن میسر می گردد ، زندگی را نباید این طرف و یا آن طرف یک نما دید ، در داخل زندگی خصوصی و در بیرون زندگی عمومی در جریان است ، زندگی جمعی اگر مهمتر از زندگی فردی نباشد از آن کم اهمیت تر نیست.

اسلاید ۵ :

ضوابط و مقررات نمای شهری ـ مصوب مورخ ۲۸/۸/۶۹

 • ۱- کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است ، اعم از نمای اصلی و نماهای جانبی ، نمای شهری محسوب می شود ، لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود .
  ۲- صدور گواهی پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است

اسلاید ۶ :

طراحی عناصر و جزئیات ساختمان

 • نمای ساختمان ترکیبی از سه قسمت می باشد .
  ۱- نشست ساختمان بر زمین : قسمت تحتانی ساختمان که بر روی زمین قرار میگیرد و می بایست به گونه ای طراحی شود که ضمن هماهنگی با مجاورین استقرار ساختمان بر روی زمین را تقویت کند .
  ۲- بدنه ساختمان : درب ورودی و دسترسیها ، ابعاد پنجره ها ، هماهنگی و بافت مصالح مورد استفاده با در نظر گرفتن فرورفتگی و پیش آمدگی و تاثیر مثبت از محیط و نمای املک مجاور در نما مشخص شود .
  ۳- خط آسمان : نحوه اتصال و ارتباط بدنه بنا با افق در مقیاسی که خوانایی بنا را برای ناظر تثبیت نماید

اسلاید ۷ :

طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و

جزئیات ساختمانی :

 • ۱- هماهنگی مصالح
  ۲- هماهنگی بافت و رنگ
  ۳- هماهنگی (پیشانی)
  ۴- هماهنگی بالکنها و بیرون زدگی ها
  ۵- هماهنگی نرده ها و دیوارهای محصور کننده

اسلاید ۸ :

۱- نحوه ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسی در

کمیسیون نما :

 • ۱- نقشه معماری مصوب و نقشه معماری وضع موجود ارائه گردد
  ۲- طرح نما با مقیاس ۵۰/۱ در پنج نسخه (کلیه نماهای مشرف به گذر )
  ۳- درصورت شمالی بودن و یا دوبر بودن نمای دیوار مشرف به گذر نیاز است
  ۴- پلان‌های پوسته نما بویژه در قسمت برگذر ترسیم گردد (فرورفتگی و پیش آمدگی در نما مشخص باشد)
  ۵- کلیه نقشه ها دارای نام و نام خانوادگی مالک ، شماره پرونده ، پلک ثبتی ، آدرس ملک ، نام طراح و مهر شرکت باشد.

اسلاید ۹ :

نحوه طراحی ساختمان متناسب با اقلیم :

 • طراحی معماری ساختمان باید حتی الامکان همساز با اقلیم باشد به نحوی که از شرایط مطلوب طبیعی حدکثر استفاده به عمل اید . برخی عوامل به شرح زیر می باشد :

اسلاید ۱۰ :

جبهه های مطلوب به لحاظ نورگیری :

 • فضاهای اصلی باید رو به جبهه های مطلوب ساختمان قرار گیرد . جبهه های مطلوب به ترتیب اهمیت عبارتند از : جنوب ، شمال ، شرق و درصورت ضرورت با تمهیدات لازم در غرب ، استقرار فضاهای اصلی رو به جنوب باعث می شود تا بتوان بخشی از نور و گرمای موردنیاز ساختمان در اوقات سرد را از طریق تابش آفتاب به داخل تامین نمود .