لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خوردگی ساختمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خوردگی ساختمان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

   علل فرسودگي وتخريب سازه هاي بتني
مقدمه:

از آن جا كه خوردگي يك پديدة مخرب در ساختمان مي باشد  در جوامع امروز بيش از پيش مورد توجه مهندسين ومعماران طراح مي باشد ودرس خوردگي  ساختمان كه درسي اختصاصي  براي دانشجويان رشته عمران _مرمت است كاملا دانشجويان را با مسائل مخربي ومرمتي  ساختمان  آگاه ساخته وبسيار  مفيد است  لذا از تلاش هاي  آن استاد گرامي  در مراكز آموزش عالي كشور  كه خود  گوياي  بار علمي غني در  زمينه  علم  مهندسي  عمران  مي باشد كمال  تشكر  وقدرداني  را مي شود  واميد  كه با  بهره گيري  هر چه بهتر  از حضور آن استاد بزرگواردرآينده اي  نه چندان  دور  با داشتني ايراني  آباد  وسربلند در زير  پرچم سه رنگ جمهوري  اسلامي  گوشه اي  هر چند كوچك از زحمات شما استاد عزيز را جبران  نمائيم . 

اسلاید ۲ :

بخش اول  :  خوردگي بتن
۱٫  علل فرسودگي وتخريب سازه هاي بتني

(CAUSES  OF  DETERIORATIONS )

علل مختلفي كه باعث فرسودگي  وتخريب  ساز هاي بتني  مي شود  همراه با علائم  هشدار دهنده  ديگري  كه كار  تعميرات  را الزامي  مي دارند  در نخستين  بخش از  تحقيق مورد  بررسي  وتحليل  قرار مي گيرند :

۱-۱    نفوذ نمكها

(INGRESS  OF  SALTS)

نمكهاي ته نشين  شده  كه حاصل  تبخير  ويا جريان  آبهاي  داراي  املاح مي باشند وهمچنين  نمكهايي كه توسط باد در خلل وفرج  وتركها جمع مي شوند . هنگام  كريستاليزه شدن  مي توانند فشار  مخربي به سازه ها وارد كنند كه اين عمل  علاوه  بر تسري  وشديد  زنگ زدگي  وخوردگي  آرماتورها به واسطه  وجود مكهات . تر وخشك شدن  متناوب  نيز مي تواند  تمركز  نمكها  را شدت بخشد  زيرا آب داراي  املاح پس از  تبخير املاح  خود را به جا مي گذارد .

اسلاید ۳ :

۱-۲-   اشتباهات طراحي

(SPECIFICATIONERRORORS)

به كارگيري استانداردهاي  امناسب  ومشخصات  فني غلط در  رابه  با انتخاب  مواد روشهاي  اجرايي وعملكرد  خود سازه  مي تواند  ب خرابي  بتن  منجر شود . به عنوان  مثال  استفاده از استانداردهاي  اروپايي وآمريكايي  جهت  اجراي  پروژه هايي  در مناطق  خليج فارس  ، جايي كه  آب وهوا  ومواد  ومصالح ساختماني  ومهارت  افراد متفاوت  با همه  اين عوامل در شمال اروپا  وآمريكاست، باعث مي شود  تا دوام  وپايايي  سازه هاي بتني  در مناطق ياد  شده كاهش يافته  ودر بهره برداري از سازه  نيز  با مسائل  بسيار  جدي مواجه  گرديم .

۱-۳- اشتباهات  اجرايي

(CON STUCTION ERRORS )

كم كاريها آ اشباهات  ونقصهايي كه به هنگام  اجراي پروژه ها  رخ مي دهد  ممكن است  باعث گرد تا آسيبهايي  چون پديده ي لانه  زنبوري ، حفره هاي آب انداختگي  جداشدگي ، تركهاي جمع شدگي ، فضاهاي  خالي  اضافي يا بتن  آلوده شده ، به وجود آيد  كه همگي آنها به مشكلات جدي مي انجامند .

اين گونه نقصها  واشكالات  را مي توان  زاييده ي  كارائي  در جه ي فشردگي  سيستم عمل آوري ،آب مخلوط آلوده  ، سنگدانه هاي آلوده و استفاده  غلط از افزودنيها به صورت فردي  ويا گروهي  دانست .

وجود كلريد آزاد  در بتن  مي تواند  به لايه ي  حافاظتي  غير فعالي  كه در اطراف  آرماتورها قرار دارد  آسيب  وارد نموده  وآن را از بين  ببرد .

اسلاید ۴ :

خوردگي  كلريدي  آرماتورهايي  كه درون  بتن  قرار دارند ،  يك عمل  الكتروشيميايي  است  كه بنا به خاصيتش  ، جهت  انجام  اين فرايند ، غلظت مورد  نياز يون  كلريد ،  نواحي  آندي  وكاتدي  ،  وجود الكتروليت  ورسيدن اكسيژن  به مناطق  كاتد  در سل (CELL) خوردگي  را فراهم مي كند .

گفته مي شود كه  خوردگي  كلريدي  وقتي حاصل مي شود كه مقدار  كلريد  موجو  در بتن  بيش از ۶/۰ كليوگرم  درهرمتر مكعب  بتن باشد .  ولي اين  مقدار  به كيفيت  بتن نيز بستگي دارد .

خوردگي  آبله  رويي  حاصل از كلريد  مي تواند  موضعي  وعميق باشد  كه اين عمل  در صورت  وجود يك  سطح  بسيار  كوچك  آندي  ويك  سطح  بسيار  وسيع  كاتدي  به وقوع  مي پيوندد  كه خوردگي  آن نيز  با شدت  بسيار   صورت  مي گيرد  از جمله  مشخصات (FEATURES) خوردگي  كلريدي  ، مي توان  موارد زير  را نام برد :

(الف) هنگامي  كه كلريد در مراحل  مياني  تركيبات  (عمل  وعكس العمل ) شيميايي  مورد استفاده  قرار گرفته  ولي در  انتها  كلريد  مصرف نشده باشد .

(ب) هنگامي كه تشكيل  همزمان  اسيد  هيدروكلريك ، درجه  PH مناطق  خورده شده را پايين  بياورد . وجود  كلريدها  هم مي تواند  به علت  استفاده از  افزودنيهاي  كلريد  باشد  وهم مي تواند  ناشي از  نفوذ يابي كلريد از هواي  اطراف باشد . 

فرض بر اين است  كه مقدار  نفوذ  يونهاي  كلريي  تابعيت از قانون  نفوذ  FICK دارد . ولي  علاوه  بر انتشار (DIFFUSION)به نفوذ (PENETRATION)كلريد  احتمال دارد به خاطر  مكش موئينه  (CAPILARY  SUCTION) نيز  انجام پذيرد .

اسلاید ۵ :

۱-۵-حملات سولفاتي    

(SULPHATE ATTACK)

محلول  نمكهاي  سولفاتي  از قبيل  سولفاتهاي  سديم  ومنيزيم  به دو طريق  مي توانند  بتن را مورد  حمله  وتخريب  قرار دهند. در  طريق اول  يون سولفات  ممكن است  آلومينات سيمان  را مورد  حمله  قرار داده  وضمن  تركيب  ، نمكهاي  دوتايي  از قبيل : ETTRINGITE  ,  THAUMASITE توليد  نمايد  كه در  أب محلول  مي باشند  . وجود  اين گونه  نمكها  در حضور  هيدروكسيد كلسيم ، طبيعت كلوئيدي (COLLOIDL) داشته  كه مي تواند منبسط شده  وبا از دياد  حجم ،  تخريب  بتن را باعث  گردد . طريق  دومي  كه محلولهاي  سولفاتي قادر به أسيب  رساني  به بتن  هستند  عبارتست از :  تبديل  هيدروكسيد  كلسيم  به نمكهاي  محلول در آب  مانند گچ (GYPSUM) ومير ابليت MIRABILITE  كه باعث تجزيه و نرم  شدن  سطوح  بتن  مي شود  وعمل  LEACHINGيا خل وفرج دار شدن بتن  به واسطه  يك  مايع  حلال ،  به وقوع  مي پيوند.

۱-۶- علل ديگر

(OTHER  CAUSES)

علل بسيار ديگري  نيز باعث آسيب  ديدگي  وخرابي  بتن مي شوند  كه در سالهاي  اخير  شناسايي شده اند . بعضي  از اين عوامل  داراي  مشخصات  خاصي بوده  وكاربرد  بسيار  موضعي  دارند . مانند  تاثير  مخرب  چربيها  بر حاصله از  عوارض  مخرب فاضلابها  ومورد استفاده  قرار دادن  سازه هايي  كه براي  منظورها  ومقاصد  ديگري ساخته شده  باشند  ، نه آنچه  كه مورد  بهره  برداري  است . مانند تبديل  ساختمان معمولي به سردخانه ،  محل شستشو ، انباري ، آشپزخانه  ، كتابخانه وغيره .

اسلاید ۶ :

با اين  همه  اكثر آنها  را مي توان  در گروههاي  ذيل  طبقه بندي  نمود :

(الف) ضربات  وبارههاي  وارده  (ناگهاني  وغيره ) در صورتي  كه موقع  طراحي  سازه براي اين گونه  بار گذاريها  پيش  بينيهاي  لازم  صورت نگرفته باشد .

(ب) اثرات  جوي ومحيطي

(پ) اثرات نامطلوب  مواد شيميايي مخرب

بتن حجيم : هر حجمي  از بتن  با ابعادي  به اندازه  كافي بزرگ  كه نياز  به تمهيداتي  جهت جلوگيري  از ايجاد تركهاي  حرارتي دارد .

درك بتن  حجيم كليد  كنترل  دما  و در نهايت  حفظ  زمن  وهزينه هاي  مصرفي مي باشد.

مشخصات  فني  عموماً  محدود كننده  دماي  بتن  حجيم  جهت جلوگيري  از ترك حوردگ  ومشكلات  عديده  دوام آن  مي باشد . اين طور  كه به نظر مي رسد  دماي  بتن حجيم  بر اساس  تجربه  وبه طور  دلخواه به صورت  C57 به عنوان داكثر  دماي  مجاز بتن  و C19 (F35)   به عنوان  حداكثر  پيمانكار  بايد  تمام مشخصات  فني  ونيازمنديهاي  آنرا  بدون  چون وچرا  رعايت  نمايد . ولي  بدون  درك  صحيح  وكامل  از بتن  حجيم  نگهداري  دماي  بتن  در ان محدوده تعيين شده كاري  بسيار دشوار مي باشد .

اسلاید ۷ :

بتن حجيم  چيست ؟

سوالي  كه اغلب  اوقات  مطرح  مي شود  اين است  كه به طور  مشخص  بتن  حجيم  به چه نوع  بتني  اطلاق مي شو . طبق آئين نامه  موسسه  بين المللي  بتن  Acl كميته  R116 Acl تعريف بتن  حجيم  بدين گونه است هر حجمي  از بتن  با ابعادي  به اندازه  كافي بزرگ  باشد  كه نياز  به تمهيداتي  جهت  جلوگيري  از ايجاد  تركهاي  حرارتي  كه در بتن  حجيم  بر اثر  حرارت  زايي  حاصل  از واكنش  شيميايي  هيدراسيون  آب با سيمان  وپيامد  تغييرات  حم  شكل  ميگيرد  دارد  از آنجايكه كه اين تعريف  ازنظر  تعدادي سازمانها كافي اطلاق نشده بنابراين  تعريف هاي خود  را از بتن  حجيم  مطرح نموده اند . به طور مثال  بعضي ها آنرا  بدين گونه  تعريف نموده اند هر قطعه  بتني  كه بعاد آن حداقل  بزرگتر  از ۹۰ سانتي متر  باشد  بتن حجيم  ناميده مي شود .طبق اين  تعريف  يك پي بتني  با بزرگي  ضخامت  ۹۰ سانتي متر  بتن  حجيم  خوانده نمي شود  ، ولي يك پي بتني  با بزرگي  ضخامت  ۱ متر بتن  حجيم در نظر گرفته مي شود .

در سزمانها ، حداقل  ابعاد  بكار گرفته در محدوده هاي  ۴۶/۰ متر تا  ۲متررا در نظر مي گيرند كه بستگي  به تجارب  كار گاهي  گذشته  آنان  را در نظر  مي گيرند  ك بستگي  به تجارب  كارگاهي  گذشته  آنان  دارد  توجه اينكه  هيچ كدام  از اين  تعاريف  مقدار  مواد  سيماني  مصرفي  در بتن  مورد ملاحظه  قرار نداده است .

آن چه با عملكرد  بالا  يا پايين  وزود  مقاومت  رس در يك آلمان  بتني  استفاده دماي  اين المان  بسيار  متفاوت  تر از بتن  مرسوم  يك سازه بتني  باشد

كنترل دماي بتن الزامي است ؟

اسلاید ۸ :

حرارت  زايي  بتن  به علت  واكنش  شيميايي هيدراسيون مواد سيماني  مي شد  بيشترين  مقدار حرارت  حاصل  در روزهاي  اوليه  استقرار بتن  مي باشد  مقاطع  بتني  نازك  همچون سس روكش  كف ها تقريباً  به مجرد  ايجاد حرارت  بتن  به همان  سرعت  نيز درمحيط اطراف پراكنده مي شود  در  مقاطع  بتني  ضخيم تر  (بتن حجيم  ) حرارت  بسيار آهسته  تر از توليد  آن در  اطراف  پراكنده مي شود  در مقاطع  بتني ضخيم تر  (بتن حجيم  ) حرارت  بسيار  آهسته تر از  توليد آن در  محيط اطراف پراكنده  مي شود ودر نتيجه  گرم شدن  بتن  حجيم را باعث مي گردد.

مديريت  كنترل دما جهت جلوگيري  از صدمات  حاصل  از ترك خوردگي  ، به حداقل رساندن  تاخير  برنامه كاري  ورعايت مشخصات فني پروژه الزامي مي باشد . به خاطر  كمبود تعريف استاندارد  متحد هر الماني  بتني را كه ابعاد آن برابر ۹۰ سانتي متر يا بزرگتر  باشد به عنوان  بتن حجيم  مورد ملاحظه  قرار مي دهيم  ملاحظات مشابه  بايد  درباره المانهاي بتني  كه تحت  چنين  تعريفي  قرار نگرفته ولي داراي  سيمان تيپ ااا با مواد سيماني بيش از ۳۵۵ كيلوگرم  در هر متر  مكتن مي باشد  ، اعمال گردد .

در بسياري  مواقع ، در المانهاي بتني  غير حجيم  نيز مقدار  قابل  ملاحظه اي حرارت  توليد مي شود .

اسلاید ۹ :

۲-۱- حداكثر دماي بتن واختلاف دماي آن

اغلب اوقات  جهت اطمينان  بهتر  وبرنامه ريزي مناسب  قبل از استقرار  بتن  حداكثر دماي  مجاز بتن  واختلاف  دماي آن مشخص مي شود . در بسياري  مواقع  گستره هاي  مشخص شده به طور  اتفاقي وخود به خود انتخاب  شده ومشخصات فني  پروژه  را شامل نمي گردد . براي مثال ، مشخصات  فني خاص  از پروژه  حداكثر  دماي بتن را به C75 (1354(ودماي بتن را به (۳۵۴) C19 محدود  مي نمايد . محدوديت هاي ديگر  اغلب  شامل  مواردي  مثل  محدوديت هاي  حداكثر  وحداقل  دماي بتن  در زمان  تحويل باشد .

اسلاید ۱۰ :

حداكثر دماي بتن

دماي  بتن  به دلايل  بسياري محدود شده  است . دليل اصلي آن براي جلوگيري  از صدمه ديدن  بتن مي باشد . مطالعات  نشان داده است  كه چنان چه حداكثر  دماي بتن از  استقرار آن صورت گيرد  وبيش از اندازه محدوده ۷تا ۶۸ درجه  سانتيگراد ۱۶۵به ۱۵۵ باشد  دوام  طولاني  مدت بتن هاي  خاصي  مورد  سازش قرار مي گيرد . مكانيزم صدمه اوليه ، شكل گيري اترينگايت تاخير  افتاده DFF  مي باشد ، كه باعث  انبساط  داخلي وترك خوردگي  بتن مي شود  كه امكان مشاهده آن در سالهاي متمادي  پس از استقرار بتن موجود مي باشد .

از دلايل  ديگر  محدود كننده  حداكثر  دماي بتن  شامل كاهش زمان خنك كردن ، تاخيرهاي مرتبط وبه حداقل  رساندن  پتانسيل ترك خوردگي  مربوط  به انقباض  وانبساط  حرارتي  است . درجه حرارت  بالاي تراز c88 سانتي گراد  (F1950 ) مي تواند  سبب كاهش  مقاوم  فشاري  مورد نظرشود .