لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خونريزي زیر عنكبوتيه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خونريزي زیر عنكبوتيه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

:SAH

خونریزی بدنبال پاره شدن یک شریان مغزی و ورود خون به فضای ساب آراکنویید

اسلاید ۲ :

از نظر علت :

تروماتیک:

مثل   ضربه سر

خودبخودی:

خونریزی در خود فضای ساب آراکنویید (اولیه)

بدنبال گسترش خون از محل هماتوم داخل نسج بداخل فضاي ساب آراكنوئيد(ثانویه)

شایعترین علت: پارگی آنوریسم وAVM

اسلاید ۳ :

اتيولوژي خونريزي زیرعنكبوتيه :

آنژيوپاتي ها:انوريسم – مالفورماسيون شرياني وريدي – هيپرتانسيون -.آمبولي – آميلوئيد …

ترومبوز وريدي: در اثر حاملگي يا تروما و…

بيماريهاي خوني:لوسمي – هوچكين و…

بيمارياي آلرژيك: سندرم هنوخ و..

عفونتها:مننژيت – آنسفاليتهاو…

مسموميتها:كوكائين- اپينفرين-آمفتامين…

نئوپلاسمها:گليوم- مننژيوم-همانژيوبلاستوم….

تروما: ضربه سر-برق گرفتگي-رادياسيون…

متفرقه

اسلاید ۴ :

آنوريسمها:

بر اساس اندازه:

 • كمتر از ۳ ميليمتر(ميكرو) – بين ۶-۴ميليمتر(كوچك)– بين ۱۰-۷ ميليمتر(متوسط)-بين ۲۵-۱۰ مليمتر(بزرگ ) –

بزرگتراز۲۵ ميليمتر(ژانت)

بر اساس پاتولوژي:

بری – کیسه ای – دوکی – مایکوتیک – فوزیفرم-

Dissecting

اسلاید ۵ :

شایعترین محل های انوریسم :

 • بر اساس محل:
 • سيركولاسيون قدامي : شريان كاروتيد داخلي- شريان مغزي قدامي وارتباطی قدامی – شريان مغزي مياني
 • سيركولاسيون خلفي: شريان ورتبرال – شريان بازيلر- شريان مغزي خلفي

اسلاید ۶ :

# ساختماني:

۱-اكتسابي بعلت دژنرسانس لايه الاستيك داخلي شريان

۲-انمي سيكل سل

# ژنتيك:

۱-آنوريسمهاي اينتراكرانيال فاميليال

۲-كمبود كلاژن تيپ ۳

۳-سندرمهاي گزارش شده باآنوريسمها:

   سندرم اهلردانلوس- سندرم مارفان- پسودوگزانتوما       الاستيكا- سندرم اوسلر وبررندو- سندرم كليپل وبر

اسلاید ۷ :

# التهابي:

۱-عفونتها: باكتريال – قارچي – پارازيتي

۲-التهابي : لوپوس اريتماتوس سيستميك

# تروماتيك:

  ضربه سر بسته – ياتروژنيك – ضربه سرنفوذي

# نئوپلازيك :

۱- نئوپلاسمهاي اوليه مغز

۲- نئوپلاسمهاي متاستاسيك مغز: كوريوكارسينوم- ميگزوم دهليزي – كارسينوم –   

اسلاید ۸ :

نکات انوریسم

 • ۵۶% آنوريسمها در خانمها ديده ميشود.در سنين كمتراز ۵۰ برتري با آقايان است و بعكس.ميزان بروز هموراژي آنوريسمال بطور كلي ۱۰ نفر در ۱۰۰٫۰۰۰ در سال است.
 • بررسيها نشان داده مهمترين فاكتور در پاره شدن انوريسم اندازه ان است.

اسلاید ۹ :

علائم انوریسم

نشانه های آنوریسم پاره نشده:

سر درد ناگهانی( شایعترین  پرزنتیشن)

درد لوکالیزه در فرونتال

Visual  field

اختلالات اندوکرین مثل آمنوره – گالاکتوره- دیسفانکشن هیپوفیز مثل پرولاکتینوما و بای تمپورال همی آنوپیا

نشانه های انوریسم پاره شده:

درد گردن

لتارژی

فوتوفوبی

تحریک مننژ و اختلالات نورولوژیک

تهوع و استفراغ(در موارد پاره نشده هم میتواند ظاهر شود)

اسلاید ۱۰ :

علائم و نشانه هاي وابسته به محل آنوريسم:

ضعف پيشرونده دو طرفه اندامهاي تحتاني= در پارگي آنوريسم شريان مغزي قدامي

 • همي پارزي ،پارزستزي،همي آنوپسي و ديس فازي = در پارگي آنوريسم شريان مغزي مياني
 • تشنج = در پارگي آنوريسم هاي سيركولاسيون قدامي و بيشتر در شريان مغزي مياني
 • فلج زوج سه و درد رترواوربيتال يكطرفه = در پارگي آنوريسم محل اتصال كاروتيد داخلي به شريان رابط خلفي
 • فلج زوج سه = در آنوريسم شريان سربلار فوقاني
 • كاهش بينائي و محدوديت ميدان بينائي = در آنوريسم شريان افتالميك