لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خون و لنف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خون و لنف قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خون و لنف

خون و لنف بافتهائي هستند كه به صورت مايع در بدن جريان دارند و عمل آنها توزيع اكسيژن٬ مواد غذائي و فرآورده هاي غدد مترشحه داخلي به تمام قسمتهاي بدن و سپس جمع آوري مواد سمي و زائد مي باشد. اين دو بافت داراي ماده بنيادي به نام پلاسما مي باشند و در اين پلاسما سلولها شناورند. سلولهاي لنف عبارتند از لكوسيتها(سلولهاي سفيد خون) ٬ ولي سلولهاي خوني عبارتند از: لكوسيتها٬ اريتروسيتها(سلولهاي قرمز خون) و ترومبوسيتها(پلاكتها).

تعداد سلولهاي قرمز خون انسان بالغ و سالم: ۵-۴ ميليون در ميلي متر مكعب

 تعداد سلولهاي سفيد خون انسان بالغ و سالم: ۱۰-۸ هزار در ميلي متر مكعب

تعداد پلاكتهاي خون انسان بالغ و سالم: ۴۰۰۰۰۰-۲۵۰۰۰۰ در ميلي متر مكعب

پلاسما: Plasma

 بخش مايع خون را پلاسما نامند كه ۵۵% حجم خون را تشكيل مي دهد و ۴۵% بقيه را سلولهاي خون به خود اختصاص ميدهند.

 

اسلاید ۲ :

 

سلول قرمز خون: Red Blood Cell(RBC)

سلول قرمز يا گلبول قرمز خون كره اي است مقعرالطرفين به قطر۵/۷ ميكرون كه فاقد هسته٬ ميتوكندري و ارگانلهاي ديگر مي باشد.اين سلول با داشتن هموگلوبين عمل حمل اكسيژن به بافتها و انتقال دي اكسيد كربن به ريه ها را به عهده دارد و در طي ۱۰ روز عمر خود حدود ۸۵۰ كيلومتر در بدن حركت مي كند. حدود يك درصد از اين سلولها داراي هسته بوده و به نام رتيكولوسيت خوانده مي شوند كه نوعي سلول قرمز نابالغ محسوب شده و افزايش ميزان اين سلولها نشانه افزايش ميزان خون سازي در بدن است.

سلولهاي سفيد خون: WBC))White Blood Cells

اين سلولها(گلبولها) بر اساس وجود يا عدم وجود دانه هاي كوچك(گرانولهاي) اختصاصي در سيتوپلاسم خود به دو دسته دانه دار(گرانولوسيتها) و بدون دانه(آگرانولوسيتها) تقسيم مي شوند.

گرانولوسيتها شامل نوتروفيلها٬ ائوزينوفيلها و بازوفيلها مي باشند.

نوتروفيلها: Neutrophils

حدود ۶۵درصد سلولهاي سفيد خون را به خود اختصاص داده هسته اي چند تكه اي(چند لوبه) داشته كه با افزايش سن سلول به تعداد اين قطعات هسته اضافه مي شود(پلي مورفونوكلئر). اين سلولها با خروج از خون طي عمل دياپدز و مبارزه با عوامل خارجي نقش مهمي در دفاع از بدن به عهده دارند.

اسلاید ۳ :

 

نوتروفيلها: Neutrophils

حدود ۷۰ درصد گلبولهاي سفيد خون را اين سلول به خود اختصاص داده سيتوپلاسمي روشن با دانه هاي(گرانولهاي) صورتي دارد. هسته اين سلول به صورت قطعه قطعه (چند لوبه) بوده كه با افزايش سن به تعداد آنها افزوده مي شود.

(پلي مورفونوكلئرPolyMorphoNuclear=PMN)

 همچنين كروموزوم x غيرفعال در افراد مونث به صورت چوب طبل(Drum Stick) در هسته برخي نوتروفيلها قابل مشاهده است. نوتروفيلها  در بيگانه خواري عوامل بيگانه نقش دارند.

اسلاید ۴ :

بازوفيلها: Basophils

حدود نيم درصد از گلبولهاي سفيد خون را تشكيل ميدهند.حاوي دانه هاي بنفش فراواني بوده كه سطح سيتوپلاسم را پر مي كنند.اين سلول در ايجاد علائم ازدياد حساسيت(آلرژي) نقش دارد.

آگرانولوسيتها: Agranulocytes

لنفوسيتها:  Lymphocytes

حدود ۲۵ درصد از گلبولهاي سفيد خون را به خود اختصاص داده هسته اي به رنگ بنفش تيره دارند كه قسمت اعظم سيتوپلاسم را اشغال مي كند. لنفوسيتها به دو نوع T  و  B تقسيم مي شوند نوع T در دفاع سلولي و نوع B در دفاع همورال(با ترشح آنتي بادي) نقش دارند.

اسلاید ۵ :

مونوسيتها: Monocytes

اين سلول سفيد خون حدود ۵ درصد از مجموع سلولهاي سفيد خون را به خود اختصاص مي دهد. بزرگترين گلبول سفيد خون بوده هسته اي مدور تا لوبيائي شكل داشته كه نسبت به هسته لنفوسيتها كم رنگتر است سيتوپلاسم اين سلول نيز در مقايسه با لنفوسيتها كم رنگتر و بيشتر است. مونوسيتها با خروج از خون در بيگانه خواري عوامل بيگانه نقش مهمي در دفاع از بدن را به عهده دارند.

اسلاید ۶ :

پلاكتها يا ترومبوسيتها: Platelets=Thrombocytes

سلولي به قطر ۲ ميكرون فاقد هسته بوده و از قطعات سيتوپلاسمي سلول غول پيكري به نام مگاكاريوسيت منشا مي گيرد. مگاكاريوسيت بعد از شكل گيري در مغز استخوان به ريه مهاجرت كرده در آنجا قطعه قطعه شده و از اين قطعات پلاكتها شكل مي گيرند. پلاكتها با توليد و ترشح فيبرونكتين و ترومبوپلاستين در انعقاد خون نقش دارد.