لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خون قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خون

Øخون شامل :

۱- سلولها ( گلبولهای قرمز- گلبولهای سفید – پلاکتها )

۲- ماده بین سلولی (پلاسما )

 

اسلاید ۲ :

گویچه های قرمز نرمال وغیر نرمال

۱- Normal (7.5 mic )

۲- Microcyte

۳- Macrocyte

۴- AnisocytosIS((حضور گویچه های قرمزبا اندازه های مختلف در خون)

۵- Poikilocytosis(حضور گویچه های قرمز با اشکال مختلف درخون)

۶- Crenation((گویچه های قرمز با کناره دندانه دار

۷- Rouleaux( (نرمال)(حضور گویچه های قرمز شبیه سکه های به هم چسبیده

 

اسلاید ۳ :

تعداد گلبولهای قرمز

-Numbers of RBC

                 in female (3.5-5.5 mill)

                 in male (4-6 mill)

 

 

 

اسلاید ۴ :

ساختمان همو گلوبین

۱- یک رنگدانه آهن دار(پورفیرین آهندار) بنام هم

۲- یک قسمت پروتئینی بنام گلوبین مرکب از ۴زنجیره پلی پپتیدی

اسلاید ۵ :

ساختمان همو گلوبین

۱- یک رنگدانه آهن دار(پورفیرین آهندار) بنام هم

۲- یک قسمت پروتئینی بنام گلوبین مرکب از ۴زنجیره پلی پپتیدی

اسلاید ۶ :

گرانولهای نوتروفیل

۱- special granules (80%)

 

۲-  Azurophilic granules (20%)

اسلاید ۷ :

گرانولهای بازوفیل

۱- محتوی هپارین و هیستامین وسروتونین میباشند.

۲- محتوی رسپتور برای IgEمیباشد.

۳- در پاسخ به آلرژنها مثل ماست سل عمل میکنند

اسلاید ۸ :

صفات لنفوسیتها

۱- هسته دایره ای تیره ومرکزی

۲- سیتوپلاسم کم محیطی

۳- کمی ذرات آزوروفیل در سیتوپلاسم

اسلاید ۹ :

انواع لنفوسیتها از نظر شکل ظاهری

۱- کوچک(بالغ) : در خون واعضاء لنفی دیده میشوند.

۲- متوسط : در خون و اعضاء لنفی دیده میشوند.

۳- بزرگ (لنفوبلاست ): فقط در اعضاء لنفی یافت میشوند.

اسلاید ۱۰ :

انواع لنفوسیت بالغ از نظر عملکرد

 لنفوسیتها B

      – دارای عمر کوتاهی هستند

      – میتوانند به پلاسموسیت تبدیل شده وآنتی بادی ترشح کنند

 لنفوسیتها T

    – عمر طولانی دارند

  – اکثر لنفوسیتهای خون محیطی را تشکیل میدهند