لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سیستم چیست ؟

    سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

 

اسلاید ۲ :

 

ترکیب سیستم

اجزاءچهار گانه سیستم

۱- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

۲- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

۳- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

۴- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

اسلاید ۳ :

محیط سیستم

  • هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

 

اسلاید ۴ :

طبقه بندی سیستم ها

 سیستم های اصلی و فرعی

          سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد

         سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند

اسلاید ۵ :

سیستم های باز و بسته

سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد

سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است

اسلاید ۶ :

آنتروپی

  در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند

اسلاید ۷ :

انواع آنتروپی

 ۱- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است

۲- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم  در محیط عمل می کند

اسلاید ۸ :

خواص سیستم های باز

۱- کلیت و جامعیت وجودی    ۸- گرایش به فنا

۲- سلسله مراتب                 ۹- گرایش به تکامل

۳- همبستگی بین اجزاء        ۱۰- گرایش به تعادل یا خود 

۴- تناسب بین اجزاء                  نگهداری

۵- گردش دایره وار

۶- خاصیت تولید مثل

۷- همپایانی

اسلاید ۹ :

۱- کلیت و جامعیت وجودی

 سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد

اسلاید ۱۰ :

۲- سلسله مراتب

در سیستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد و رفتاری وجود دارد . در هر سیستم عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و عملکرد ساده تری دارند