لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

n

nاین کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است.

n

nتکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است.

n

nمسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم.

n

n

اسلاید ۲ :

nبکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.

n

n منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه.

اسلاید ۳ :

nنوشتن الگوریتم به  زبان فارسی دو ایراد دارد:

۱- نوشتن الگوریتم  های پیچیده به این شیوه دشوار است.

۲- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه

 می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد.

اسلاید ۴ :

الگوریتم ۱-۱: جست و جوی ترتیبی

Void  seqsearch ( int n

                         const keytype  S[ ]

                         keytype  x,

                         index& location)

{

      location = 1;

      while (location <= n && S[location]  ! = x)

              location++;

      if  (location  >  n )

             location  = ۰ ;

اسلاید ۵ :

الگوریتم ۲-۱:محاسبه مجموع عناصر آرایه

number sum (int n , const number s[ ])

{

      index i;

      number  result;

      result = 0;

      for (i = 1; i <= n; i++)

            result = result + s[i];

      return  result;

}

اسلاید ۶ :

الگوریتم ۳-۱:مرتب سازی تعویضی

مسئله: n کلید را به ترتیب غیر نزولی مرتب سازی کنید.

 void  exchangesort (int n , keytype S[ ])

 {   

       index i,j;

       for (i = 1 ; i<= n -1; i++)

             for (j = i +1; j <= n ; j++)

                   if ( S[j] < S[i])

                       exchange S[i]  and S[j];

}

اسلاید ۷ :

الگوریتم ۴-۱:ضرب ماتریس ها

 void matrixmult (int n

                          const number  A [ ] [ ],

                          const number  B [ ] [ ],

                                    number  C [ ] [ ],

{

     index i , j, k;

     for  ( i = 1; I <= n ; i++)

            for (i = 1; j <= n ; j++)}

                    C [i] [j] = 0;

اسلاید ۸ :

۲- ۱اهمیت ساخت الگوریتم های کارآمد

nجست و جوی دودویی معمولا بسیار سریع تر ازجست و جوی ترتیبی است.

nتعداد مقایسه های انجام شده توسط جست و جوی دودویی برابر با lg n + 1  است .

n

اسلاید ۹ :

الگوریتم ۱-۱: جست و جوی ترتیبی

Void  seqsearch ( int n

                         const keytype  S[ ]

                         keytype  x,

                         index& location)

{

      location = 1;

      while (location <= n && S[location]  ! = x)

              location++;

      if  (location  >  n )

             location  = ۰ ;

اسلاید ۱۰ :

الگوریتم ۵-۱: جست و جوی دودویی

Void  binsearch (int n,

                            const keytype  S[ ],

                            keytype  x,

                            index& location)

{

      index low, high, mid;

      low = 1 ; high = n;

      location = 0;

      while (low <= high && location = = 0) {

            mid = Į(low + high)/2⌡;