لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس عروض و قافيه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس عروض و قافيه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

                       معرفی طرح درس
 
درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.

اسلاید ۲ :

                       اهداف درس
 
۱-هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.

۲-آموختن فنون تقطیع  و دست یافتن به اوزان شعری .

۳-آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

اسلاید ۳ :

                           جایگاه درس

برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .

شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.

اسلاید ۴ :

هدفهای رفتاری
 
۱- در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.
شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود.

۲- عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.

۳- شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن .

۴- علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود.

اسلاید ۵ :

مقدمه ـ فصل اول

 

۱- شعر فارسي ، كلامي آهنگين است و عروض علمي است كه از آهنگ هاي متنوع شعر فارسي بحث مي كند.

 

۲- تعريف عروض : يكي از انواع علوم ادبي است كه از وزن (آهنگ) شعر بحث مي كند .

اسلاید ۶ :

۳- تعريف وزن : شعر كلامي است مخيل و موزون . وزن نظم و تناسب خاصي است در اصوات شعر .

وزن شعر سنتي فارسي وزن كمي است يعني از تناسب و تساوي هجاهاي كوتاه و بلند به وجود مي آيد .

اسلاید ۷ :

واك يا واج : كوچكترين واحد آوائي زبان است.

 

علامت مصوت كوتاه         V

علامت مصوت بلند           V   

علامت صامت                                             C        

هيچ صامتي بدون مصوت قابل تلفظ نيست و هيچ مصوتي بدون صامت تلفظ نمي شود .

اسلاید ۸ :

هجا

هجا يا بخش يا سيلاب ، مجموعه اي از اصوات است كه از يك مصوت و يك يا دو يا سه صامت ، تشكيل شده است . هر هجا در يك دم يا  بازدم ادا مي شود .

 

اسلاید ۹ :

چند نكته :

۱- تعداد مصوت هاي يك كلمه ، دلالت بر تعداد هجاهاي آن مي كند .
۲- هيچ هجايي با مصوت آغاز نمي شود .
۳- مصوت هميشه دومين حرف هجاست .

اسلاید ۱۰ :

انواع هجا :

۱- هجاي كوتاه : مركب از يك صامت و يك مصوت كوتاه :CV       بِ/دُ

۲- هجاي بلند :

                                 الف ـ مركب از يك صامت و يك مصوت بلند CV      با / بو / بي

                                ب ـ مركب از دو صامت و يك مصوت کوتاه CVC         بد / دَر