لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس مدارهاي منطقي ديجيتال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس مدارهاي منطقي ديجيتال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سیستم دودویی اعداد(binary):

qآسان برای کامپیوتر ها, ناملموس برای ما

qاز ارقام دودویی(binary digits (bits))، به جای ارقام ده دهی استفاده می کند.

qn بیت داده شده می تواند نشانگر ۲^n عدد باشد.

qبا ده انگشت می شود تا ۱۰۲۳ شمرد!

qدر این سیستم نیز از موقعیت، وزن را تعیین می کند.

q

اسلاید ۲ :

در روش متمم دو :

 بیتی عینا مشابه نمایش آن در سیستم nتمرین : یک عدد منفی پیدا کنید، که روش نمایش آن در سیستم متمم دو و قالب

  بیتی باشد.nعلامت مقدار و قالب 

تمرین : سیستمی برلی ارائه اعداد اعشاری منفی نشان دهید که به کمک آن بتوان جمع و تفریق را انجام داد و درگیر رقم

   قرض نشد.

اسلاید ۳ :

متمم ۲ :

 ۱- عدد بدون علامت به صورت باینری نوشته شود.                                                  

۲ – قالب ریزی

۳ – اگر عدد مثبت بود، کار تمام است، اما اگر عدد منفی است لازم است متمم دو شود.

اسلاید ۴ :

 )Over flow خطای سرریز (

– در جمع اعداد بدون علامت، رخداد سرریز همان رقم نقلی است.

– در جمع و تفریق اعدا علامت دار، سرریز در دو هنگام ممکن است رخ دهد: جمع دو عدد مثبت

    یا جمع دو عدد منفی.

تشخیص رخداد سرریز:

راه اول : اگر حاصلجمع دو عدد مثبت عددی منفی شود و یا جمع دو عدد منفی، عددی مثبت،

راه دوم : در صورتی که دو رقم نقلی آخر مساوی باشند.

اسلاید ۵ :

تمرین :

۱- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش های ۱، ۲، ۲، ۴ وجود دارد؟

۲- چند کد وزنی و خود مکمل با ارزش ۲۴۲۱  وجود دارد؟

۳ – ارزش های دیگری غیر از این ارزش بگویید.

۴ – ارزش منفی هم در اعداد قرار دهید.

۵- چه ویژگی ای باید این ارزش ها داشته باشند؟

  کد شدند، بیابید.ex-3و BCD 6 – روشی برای جمع و تفریق دودویی اعدادی که با سیستم

اسلاید ۶ :

Parity

– توازن یا همپایگی

– در سیستم هایی که حداکثر احتمال بروز یک خطا وجود  دارد.

 طولی و عرضی :Parity خاصیت

– قابلیت تشخیص دو خطا را دارد، ولی فقط یک خطا را می تواند تصحیح کند.

اسلاید ۷ :

دستگاه های دیجیتالی

qجبر بول:

Øیک عبارت منطقی می تواند ”درست“ یا ” نادرست“ باشد (۰ یا ۱).

Øشامل فرمول های جبری مربوط به ترکیب های مقادیر منطقی است.

درسطح سخت افزار:

Øهر عبارت منطقی با یک سیگنال الکتریکی نشان داده می شود.

Øارزش منطقی هر عبارت با ولتاژ الکتریکی سیگنال، مشخص

 می شود.

اسلاید ۸ :

دستگاه های دیجیتالی(۲)

  مثال:

  سطح ولتاژ بالا                      عبارت درست است.

  سطح ولتاژ پائین                   عبارت نادرست است.

Øعملگرهای منطقی با گیت های منطقی پیاده سازی می شوند.

اسلاید ۹ :

اصول جبر بول (۱)

اصول اساسی:

اصل ۱:

تعریف:برای هر    و    که متعلق به مجموعه ی   هستند،      و      نیز به مجموعه ی    تعلق دارند.

(     ،         و        ،       نامیده می شود).

اسلاید ۱۰ :

اصول جبر بول (۵)

اصل ۴:

خاصیت شرکت پذیری اعمال + و.