لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسي ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسي ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :


هدف از يادگيري دستورزبان

o

o درك متون ادب فارسي اعم از شعر و نثر

o ادراك صحيح متن هاي مغلق و داراي تعقيد هاي لفظي و معنوي

 


اسلاید ۲ :

هدف از يادگيري دستورزبان :

o

oكسب معيار هاي لازم براي استنباط صحت و سقم آثارنويسندگان ،شعراو محققان

o ويرايش متون از نقطه نظردستورفارسي

o

اسلاید ۳ :

الفباي فارسي

oمجموع نشانه هايي كه براي نشان دادن آواهاي هر زبان به كار مي رود: ا، ب،…

اسلاید ۴ :

واج

oهركدام از آواهاي زبان را واج مي گويند.

oاز كوچك ترين واحد صوتي متمايز، يعني كوچك ترين واحد صوتي اي كه مي تواند تغييري در معنا ايجاد كند.

oمثال: رود، زود

اسلاید ۵ :

 انواع واج

oواج ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

oصامت

oمصوت

o

اسلاید ۶ :

صامت /همخوان

oصامت:  آوايي است كه دراداي آن جريان هوا  هنگام خروج در نقطه اي ميان گلو ولب ناگهان به مانعي برخورد مي كند.

oمثال : ِ، ُ،

اسلاید ۷ :

صامت هاي زبان فارسي

o صامت ها در زبان فارسي ۲۳ عدد هستند :

ء،ب،ت،ج،خ،د،ر،ز،س،ش،ف،ق،ك،ل،م،ن،و،ي ، ه .

o براي برخي صامت ها چند نشانه به كار مي بريم. مانند: س،ز و…  .

اسلاید ۸ :

مصوت

oمصوت: آوايي است كه با لرزش تار آواها از گلو بيرون مي آيد و هنگام اداي آن دهان گشاده مي ماند .

oمثال : آ، او،اي

o

اسلاید ۹ :

مصوت

o در زبان فارسي شش مصوت وجود دارد: مصوت هاي بلند ، مصوت هاي كوتاه :

o آ ، او، اي ، -َ ، -ِ ، -ُ  .

اسلاید ۱۰ :

مصوت هاي بلندمصوت بلند :آ ، او، اي