لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستور زبان و ادبیات فارسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستور زبان و ادبیات فارسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

جایگاه درس
 
همچنانکه در دستور ۱ نیز ذکر شد این درس نیز از دروس مهم رشته زبان و ادبیات فارسی است و علاوه بر آشنایی عمیق تر و دقیق تر دانشجویان با قواعد و اصول زبان و ادبیات فارسی ، آنان را با تحولات زبان فارسی و ویژگی متون ادبی گذشته و تحولات زبان فارسی و ویژگی و تحولات ساختار ی زبان ادبی آشنا می سازد.

 

اسلاید ۲ :

هدف های رفتاری

۱- شناخت دقیق تر قواعد زبان فارسی : گذراندن دستور زبان ۱ و حل تمرین های آن ضروری است اگر دانشجویی آن مباحث را فراموش کرده است باید مجددا دستور ۱ را مرور کند .
 
۲- شناخت تحولات زبان و آشنا شدن با متون ادبی.

۳- تمرین و تکرار این مباحث در هنگام مطالعه آثار ادبی به نظم و نثر.

 

اسلاید ۳ :

الفبای فارسی
 
مجموع نشانه هایی که برای نشان دادن آواهای هر زبان به کار می رود ، الفبای آن زبان نامیده می شود .

این نشانه ها در زبان فارسی ۳۲ تا است.

 

اسلاید ۴ :

واج
هر کدام از آواهای زبان را  واج  می گویند . واج عبارت است از کوچکترین واحد صوتی متمایز .

واج ها دو دسته اند : مصوت ، صامت

اسلاید ۵ :

۱-  مصوت یا صدادار :آوایی است که با لرزش تار آواها از گلو بیرون می آید و هنگام ادای آن دهان گشاده می ماند .

در زبان فارسی امروز شش مصوت وجود دارد .

اسلاید ۶ :

شماره صامت ها در زبان فارسی امروز ۲۳ صامت است که عبارتند از:

           ء ب پ ت ج چ خ د ر ز س ش ف ق ک گ ل م ن و ی ه

البته برای نشان دادن برخی از صامتها چند نشانه به کار می بریم مثلا :

                                                ز ، ذ ، ض ، ظ

اسلاید ۷ :

ا ،و ، ی سه  نشانه ای هستند که گاهی صامت و گاهی مصوت هستند این نشانه ها اگر واج دوم هجا باشد مصوت است و در غیر این صورت صامت :

                               با دام ، بود ، بید ( مصوت )
  
                               ابر ، ورد ، یزد ( صامت ) 

اسلاید ۸ :

مصوت مرکب :    بعضی زبان شناسان معتقدند که در زبان فارسی دو مصوت مرکب نیز وجود دارد :

۱- در کلمات           فرد وسی ، نوروز ، روشن

۲- درکلمات          مِی ، کِی ، رِی

اما بعضی این مصوت را یک مصوت و یک صامت کوتاه می دانند.  Cvc  

اسلاید ۹ :

تعریف جمله :
مجموعه ای از کلمات که دارای معنی مستقل و تمام باشد جمله خوانده می شود .
 جمله سخنی است که حداقل دارای دو جزء اصلی باشد.

نهاد و گزاره .
 در جمله حداقل یک فعل وجود دارد .

اسلاید ۱۰ :

جایگاه و ترتیب اجزا ء جمله
 
نهاد : معمولا در صدر جمله می آید .
 
فعل : همیشه در آخر جمله می آید .
 
مسند: قبل از فعل ربطی می آید .

مفعول : معمولا پیش از فعل ربطی می آید .