لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستور CASE در برنامه نویسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستور CASE در برنامه نویسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دستور Case

دستور IF در مواردی که نیاز به دو انتخاب باشد کاربرد خوبی دارد . اما اگر بخواهیم بر اساس مقدار یک متغیر یا عبارت ، بیش از دو انتخاب داشته باشیم ،‌بهتر است از دستور Case به صورت زیر به کار می رود :

 

اسلاید ۲ :

عملکرد Case

عبارت موجود در Case ارزیابی می شود . اگر مقدارش با یکی از مقادیر موجود در ساختارش برابر  باشد (مقادیر  ۱، مقادیر ۲ و …) دستورات مربوط به آن اجرا می شوند . به عنوان مثال اگر آن مقدار با یکی از مقادیر ۱ برابر باشد دستور ۱ اجرا خواهد شد . پس از اجرای این دستورات ، Case خاتمه یابد

اسلاید ۳ :

عملکرد Case

اگر مقدار عبارت با هیچ کدام از مقادیر ذکر شده برابر نباشد ، دستورات بعد از Else اجرا می شوند . توجه داشته باشید ساختار Case می تواند فاقد Else باشد . در این صورت چنانچه مقدار عبارت با هیچ کدام از مقادیر ذکر شده براب نباشند ، هیچ دستوری از Case اجرا نخواهد شد .

اسلاید ۴ :

مثال

برنامه ای که یک عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده مشخص می کند که یک رقمی ، دو رقمی ، سه رقمی ، یا بیش از سه رقمی است . همن طور که در این مثال می بینید برای اینکه مشخص کنیم که مقدار عبارت موجود در Case با بازه ای از اعداد براب است یا نه ، از … استفاده کردیم .

اسلاید ۵ :

مراحل طراحی برنامه

۱- با گزینه File / File Application  پروژه جدیدی ایجاد کنید .

۲- دو عنصر Lable  ایجاد کرده کپشن آن ها را به صورت زیر تعیین کنید :

Enter a Number :

Number Of Digits Are :

اسلاید ۶ :

مراحل طراحی برنامه

۳- دو عنصر Edit ایجاد کرده خاصیت TEXT آن ها را خالی کنید .

۴- دو دکمه به نام های  Exit و Action ایجاد کنید

۵- دکمه Exit را دوبار کلیک کرده دستور Close ; را در رویداد آن تایپ کنید .

۶- دکمه Action  را دوبار کلیک کرده دستورات زیر را در رویداد آن تایپ کنید . 

اسلاید ۷ :

مراحل طراحی برنامه

Procedure TForm 1 . Action Click ( Sender : TObject );

     Var Num : integer ;

Begin

Num := StrTolnt ( Edit 1 . Text ) ;

Case Num of

     ۱٫٫۹       Edit 2 . Text :=‘۱’

     ۱۰٫٫۹۹: Edit 2 . Text :=‘۲’

     ۱۰۰٫٫۹۹۹: Edit 2 . Text :=‘۳’

Else

      Edit 2. Text :=‘> 3’;

End ;

اسلاید ۸ :

۷- برنامه را اجرا کنید و پس از وارد کردن یک عدد ، دکمه Action  را کلیک کنید .

۸- برای خروج از برنامه دکمه Exit  را کلیک کنید .

اسلاید ۹ :

انواع شمارشی و ساختارهای تصمیم

حل بسیاری از مسئله های برنامه نویسی نیازمند انواع داده جدید ی است . یکی از این موارد ،‌تعریف نوع آرایه و سپس تعریف متغیر آرایه و دیگری تعریف نوع رکورد و سپس تعریف متغیری از نوع رکورد است که در فصل های بعدی بحث می شود . 

یکی از انواع داده ها ، نوع داده شمارشی است که در آن ، مقادیری تعریف شدند و معنای خاصی دارند .

اسلاید ۱۰ :

نام نوع شمارشی

از قانون نام گذاری برای متغیرها تبعیت می کند و اعضای نوع ، مقادیری هستند که متغیرهای این نوع می توانند آن ها را بپذیرند . به عنوان مثال ، نوعی به نام رنگ تعریف کرده اعضای آن را رنگ های قرمز ( RED ) ، زرد

( YELLOW ) ، قهوه ای ( BROWN ) تعیین می کنیم سپس متغیرهایی از این نوع تعریف کرده از آن ها استفاده کنیم .