لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاههای بدن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاههای بدن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

دستگاههای بدن

.Aد ستگاه عصبی            

.Bدستگاه غدد درون ریز       

.Cدستگاه گوارش               

.Dدستگاه تنفس                      

.Eدستگاه قلبی – عروقی      

.Fدستگاه ایمنی                 

اسلاید ۲ :

A. دستگاه عصبی(Neurose system)

 • A.1: اجزاء نرون

.۱جسم سلولی

.۲دندریت ها

.۳اکسون

.۴پایانه های اکسونی

 

اسلاید ۳ :

a.2: ساختار دستگاه عصبی

.۱دستگاه عصبی مرکزی( CNS)

-مغز

-نخاع شوکی

.۱دستگاه عصبی محیطی (PNS)

 –  دستگاه سوماتیک

–  دستگاه خودمختار

 

اسلاید ۴ :

A.3: ساختار مغز

-أمغز قدامی

 1. تلانسفال (نیمکرهای مغز و سیستم لیمبیک)

  ۲٫دیانسفال ( امیگدال – هیپوتالاموس – تالاموس – هیپوکامپ)

ب – مخچه

ج – ساقه مغز

۱٫مغز میانی

۲٫پل مغزی

۳٫سیستم شبکهای

۴٫بصل النخاع

اسلاید ۵ :

۱-۱:اجزاء نیمکرهای مغز

 • لوب فرونتال
 • لوب پاریتال
 • لوب اکسی پیتال
 • لوب تمپورال
 • کورتکس حرکتی
 • کورتکس حسی
 • ناحیه شنوایی
 • ” بینایی
 • ” بویایی ( ” چشایی  –  تکلم  )

اسلاید ۶ :

* نخاع شوکی

 • مسیر وابران (efferent)
 • مسیر آوران(afferent)

اسلاید ۷ :

A2.2: دستگاه عصبی خودمختار

.۱دستگاه عصببی سوماتیک

.۲دستگاه عصبی اتونوم

-دستگاه سمپاتیک

-دستگاه پاراسمپاتیک

اسلاید ۸ :

B. دستگاه غدد درون ریز(Endocrin system)

 • هیپوتالاموس – هیپوفیز  –  غدد درون ریز
 • غدد ادرنال
 • ” تیرو یید
 • ” تیموس
 • ” لوزالمعده

اسلاید ۹ :

C.2: اختلالات دستگاه گوارش

q زخم پپتیک

q هپاتیت

qسیروز

q انواع سرطانهای کولون و راست روده

اسلاید ۱۰ :

D.2: اختلالات دستگاه تنفس

 • پنومونی ( سینه پهلو)
 • اسم
 • برونشیت مزمن
 • سرطان ریه