لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه تناسلی مرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه تناسلی مرد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اين دستگاه شامل چند قسمت است: بيضه٬ مجاري ناقل اسپرم (لوله راست ٬ شبكه بيضه ٬ مجاري وابران ٬ اپيديديم ٬ مجراي دفران) كيسه مني و آلت تناسلي ٬ غده پروستات و غده كوپر.

 • بيضه Testis:

بيضه يا غده جنسي مردانه ترشح هورمونهاي مردانه و توليد سلولهاي جنسي مردانه (اسپرم) را به عهده دارد كه اين عمل را اسپرماتوژنز مي نامند. اين عمل نيازمند ويتامين E درجه حرارتي كمتر از داخل بدن و هورمون محركه اسپرماتوژنز (FSH) است. 

حاصل تراوش بيضه ٬ مجاري ناقل اسپرم و غدد ضميمه آن مايعي به نام بذر Semen (بذر) است.

 

اسلاید ۲ :

 • ساختمان بيضه:
 • اطراف بيضه را پوستي همراه با عضله صاف احاطه كرده است. در زير اين پوست بافت همبندي با رشته هاي كلاژن به نام سفيد پرده (آلبوژينه) قرار دارد كه زوائد آن بيضه را به بخشهاي كوچكي به نام لبول تقسيم مي كند.
 • در هر لبول چند لوله سمني فروس (مني ساز) Semniferous Tubules قرار دارد. بر سطح داخلي اين لوله ها اپي تليوم نطفه اي (ژرمينال= زاينده) مركب از چند لايه سلول قرار گرفه اند اين سلولها اجداد اسپرمها مي باشند.
 • اسپرماتوگونيا اولين رده سلولي اند كه ديپلوئيد(۲n كروموزومي) بوده و اسپرماتوسيت اوليه رده بعدي است كه متحمل تقسيم ميوز اول شده و اسپرماتوسيت ثانويه را ايجاد كرده و اين سلول با تقسيم ميوز دوم اسپرماتيد را بوجود مي آورد (سلولي هاپلوئيد ٬n كروموزومي).
 • اسپرماتيدها طي روندي به نام اسپرميوژنز Spermiogenesis به سلولهاي متحرك و بالغي به نام اسپرماتوزوئيد(اسپرم) تبديل مي شوند.

 

اسلاید ۳ :

 • تمام رده سلولي فوق توسط سلولي به نام سرتولي Sertoli حمايت و پشتيباني مي شوند. اين سلول نقش مهمي را در جداسازي سلولهاي وارد شده به تقسيم ميوزي (هاپلوئيد) از خون (سيستم ايمني مرد) ايفا مي كند.
 • مجاري ناقل اسپرم: لوله هاي مني ساز در پايان تبديل به لوله هاي مستقيمي گشته و از اجتماع اين لوله ها شبكه بيضه تشكيل مي شود.
 • اپي تليوم اين دو لوله مكعبي تا منشوري ساده است.
 • مجاري وابران٬ اپيديديم ٬ مجراي دفران وكيسه مني:
 • از شبكه بيضه ۱۰ تا ۱۵ مجرا حاصل شده به نام مجاري وابران كه در نهايت به مجراي طويل( به طول ۴ متر) و پيچيده اي به نام اپيديديم تبديل مي شود.
 • پوشش مجراي وابران از نوع مكعبي ساده است و پوشش اپيديديم از نوع مطبق كاذب با مژه غير متحرك است. مژه ثابت فقط در سلولهاي اپيديديم و سلولهاي موئي گوش داخلي ديده مي شوند.
 • پوشش مجراي وابران ٬ كيسه مني و مجراي انزالي از نوع مطبق كاذب است.

 

اسلاید ۴ :

 • آلت تناسلي Penis:

 در زير پوست و عضله صاف آلت تناسلي ٬ دو جسم غاري در بالا و يك جسم اسفنجي در پائين قرار دارد. اين اجسام با تجمع خون در سينوسهاي وريدي خود افزايش حجم مي يابند (نعوظ). در وسط جسم اسفنجي مجراي پيشابراه و مني ديده مي شود كه اپي تليوم آن مطبق كاذب است.

 • قسمت انتهاي آلت را حشفه Glans penis مي نامند كه پوششي مشابه پوست دارد.
 • غدد ضميمه دستگاه تناسلي مرد عبارتند از:

پروستات ٬ در گردن مثانه و اطراف بخش ابتدائي پيشابراه مرد قرار دارد. اين غده داربستي از بافت همبند و عضله صاف دارد كه حبابهاي ترشحي و مجاري غده را دربرگرفته است. مجاري متعدد غده در محلي به نام انبان پروستاتي به پيشابراه مي ريزند. پوشش حبابها از نوع مطبق كاذب است.

 • غدد كوپر با پوشش مطبق كاذب در اطرف پيشابراه قرار داشته و مواد موكوسي را به مجراي ادراري وارد مي كنند.