لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه گوارش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دستگاه گوارش لوله توخالي است كه از حفره دهان تا مقعد ادامه دارد و بطور كلي از چهار لايه تشكيل شده است كه اين چهار لايه از داخل به خارج عبارتند از:

۱- مخاط Mucosa كه خود شامل سه لايه  ۱-۱پوشش (اپي تليوم) ۲-۱ بافت همبند سست به نام آستر مخاط يا كوريون و ۳-۱ عضله مخاطي مي باشد.

۲- زير مخاط Submucosa بافت همبند سستي است كه حاوي رگهاي خوني و شبكه عصبي فراواني است.

۳- طبقه عضلاني Muscularis

از نوع صاف عضله و معمولا“ شامل دولايه داخلي (جهت رشته ها حلقوي) و خارجي (جهت رشته ها طولي) است.

۴- ادوانتيس و يا سروز Adventitia or Serosa

از جنس بافت همبند تشكيل شده است. در صورتي كه فاقد پوشش (مزوتليوم) باشد آدوانتيس Adventitia (مانند سطح خارج مري) ناميده شده و در صورتي كه داراي مزوتليوم باشد به آن سروز Serosa مي گويند. 

البته در برخي نقاط دستگاه گوارش اين لايه تغييرات خاصي را نشان مي دهند.

 

اسلاید ۲ :

lمري Esophagus

مري لوله اي رشته اي-عضلاني است كه حلق را به معده وصل مي كند و از چهار لايه تشكيل شده است:

۱- مخاط (پوشش از نوع مطبق سنگفرشي- آستر مخاط حاوي غدد موكوسي – عضله مخاطي).

۲- زير مخاط از جنس بافت همبند سست

۳- طبقه عضلاني (۳/۱ فوقاني مخطط – ۳/۱ مياني از نوع صاف و مخطط – ۳/۱ تحتاني از نوع صاف)

۴- آدوانتيس

 

اسلاید ۳ :

lمعده Stomach

معده كيسه اي است به ظرفيت ۵/۱-۱ ليتر كه ضمن نگهداري غذا به هضم آن نيز كمك مي كند. معده از چهار لايه:

۱- مخاط (پوشش منشوري ساده حاوي چين خوردگيهاي عميق به نام چاله Pit=Crypt – آستر مخاط – عضله مخاطي)

۲- زير مخاط

۳- عضلات (در سه لايه داخلي مايل – وسط حلقوي و خارج طولي)

۴- سروز

تشكيل يافته است. در غدد مترشحه معده در سلولهاي مختلف قرار دارند و مواد متفاوتي ترشح مي كنند.سه نوع اصلي اين سلولها عبارتند از:

۱- سلول موكوسي Mucous Cell كه مايع چسبناكي به نام موكوس ترشح كرده تا سطح مخاط معده را از اثرات مخرب اسيد معده محافظت كند.

۲- سلول اصلي Chief Cell با سيتوپلاسم آبي كم رنگ كه پپسينوژن و آنزيم رنين (منعقد كننده شير) ترشح مي كند.

۳- سلول جداري= مرزنشين Parietal Cell سيتوپلاسم قرمز كم رنگ داشته و اسيد كلريدريك و فاكتور داخلي (عامل جذب ويتامين B12) ترشح مي كند.

 

اسلاید ۴ :

روده باريك Small Intestine

لوله باريكي است به طول حدود ۶ متركه از پيلور تا سكوم (روده كور) ادامه دارد و از سه بخش دوازدهه = اثني عشر – ژژونوم و ايلئوم تشكيل شده است. در روده باريك براي افزايش سطح تماس با مواد غذائي مخاط داراي چين خوردگيهاي حلقوي ٬ كرك (پرز) و ريز پرزمي شود. اين بخش از دستگاه گوارش در اعمال هضم و جذب انتخابي غذا نقش دارد.

روده بزرگ Large Intestine

لوله اي است به دو متر كه از روده كور تا مقعد ادامه دارد و فاقد چينهاي حلقوي ٬ كرك و ريز پرز است. اين بخش از دستگاه گوارش در جذب آب توليد ويتامينهاي B K نقش دارد. 

Dr. M. Asadi, Ph. D