لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دوره آموزشی ویژه المپیاد فیزیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دوره آموزشی ویژه المپیاد فیزیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موضوع: شکست نور(قسمت اول)

شكست نور
قوانین شكست نور

ضریب شكست

عمق ظاهری و عمق واقعی

رابطه بین سرعت نور و ضریب شكست

اصل فرما

زاویه حد

بازتابش کلی
منشور ( انحراف-پاشیدگی – بازتاب)

 

اسلاید ۲ :

 

معرفی پرتوها و زاویه ها

 • مرز جدا کننده دو محیط شفاف:MM/
 • پرتو تابش:AC
 • پرتو شکست:CB
 • خط عمود بر مرز جدا کننده در نقطه

    تابش: NN/

 • زاویه تابش: i
 • زاویه شکست: r
 • زاویه انحراف(تفاوت زاویه
 • تابش با زاویه شکست) : D

اسلاید ۳ :

 

 نتیجه های آزمایش

 • ۱- اگر نور به صورت عمودی بر مرز جداکننده دو محیط شفاف بتابد، بدون شکست عبور می کند.
 • ۲- اگر نور به طور مایل بر مرز جداکننده دو محیط شفاف بتابد، می شکند.
 • ۳- اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود، پرتو شکست به خط عمود نزدیک می شود و D=i-r
 • ۴- اگر نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، پرتو شکست ازخط عمود دورمی شود و D=r-i
 • ۵- در حالت کلی زاویه انحراف برابر است با:
 • ۶- معمولا در مرز جدا کننده قسمتی از پرتو تابش بازتاب می شود وقسمتی عبور می کند. پرتوی عبوری از قوانین شکست وپرتوی بازتابی ازقوانین بازتاب پیروی می کند.

اسلاید ۴ :

مثال

 • -پرتوهای تابش تحت زاویه ۳۷درجه از محیط (۱)وارد محیط (۲) می شوند. اگر امتداداین پرتوها در هنگام ورود به محیط (۲)، ۱۰ درجه ازخط عمود دورتر شوند؛
 • الف) برای مسئله شکل مناسبی رسم کنید.
 • ب) کدام محیط غلیظ و کدام محیط رقیق است؟
 • پ) زاویه شکست و زاویه انحراف چند درجه است؟

اسلاید ۵ :

پاسخ

 • الف)
 • ب) چون پرتوی شکست از خط عمود دور

شده بنابراین محیط (۲)از محیط (۱)رقیق تر است

پ) زاویه انحراف همان ۱۰ درجه است و

در این حالت  D=r-i در نتیجه:

r=D+i

r=37+10=47

اسلاید ۶ :

 *تمرین

 • پرتو نوری از هوا به سطح یک تیغه ی شیشه ای می تابد. ۲۰% آن بازتابیده می شود و ۸۰% دیگر با زاویه ی انحراف ۱۵ درجه وارد تیغه ی شیشه ای می شود، اگر زاویه ی بین پرتو باز تابش و پرتو شکست ۱۲۵ درجه باشد، زاویه ی شکست چند درجه است؟

اسلاید ۷ :

قوانین شکست نور

 • الف) پرتو تابش، پرتو شكست وخط عمود بر سطح جداكننده دو محيط در نقطه تابش هر سه در يك صفحه اند.
 • ب) براي پرتوهاي نور كه از يك محيط شفاف وارد محيط شفاف ديگري مي شوند نسبت سينوس زاويه تابش به سينوس زاويه شكست مقدار ثابتي است كه به آن ضريب شكست محيط دوم نسبت به محيط اول مي گويند.

اسلاید ۸ :

 • در شکل مقابل پرتو نوری به مرکز یک نیم استوانه شفاف تابیده است. پرتو هنگام خروج به اندازه ۱۶ درجه منحرف می شود.
 • الف) پرتو شکست را رسم کنید.
 • ب) ضریب شکست نیم استوانه چقدر است؟

اسلاید ۹ :

*تمرین

 • جدول مقابل زاویه تابش
 • و زاویه شکست را برای
 • پرتوهایی که از هوا
 • وارد یک ماده شفاف
 • می شوند، نشان می دهد.
 • الف با توجه داده های جدول نمودار sini را برحسب sinr رسم کنید.
 • ب) شیب نمودار را محاسبه کنید و تعیین کنید شیب نمودار نشان دهنده چه کمیت فیزیکی است؟

اسلاید ۱۰ :

 • اگر نور از محیط شفاف اول، وارد محیط شفاف دوم شود قانون دوم شکست را می توان به صورت مقابل نوشت:
 • نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست را ضریب شکست نسبی دو محیط شفاف می گویند، به عبارتی: