لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت راهکارهای توسعه ی فضا و سازه های شهری جهت ترویج ورزش همگانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت راهکارهای توسعه ی فضا و سازه های شهری جهت ترویج ورزش همگانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

راهکارهای توسعه ی فضا و سازه های شهری جهت ترویج ورزش همگانی
سازه هاي فضاكار گروهي از سازه ها مي باشند كه رفتار سه بعدي داشته و معمولا داراي فرمهاي بديع مستوي يا منحني در فضا هستند كه با مدولهاي تكرار شونده و يكسان طراحي و احداث مي گردند. اين سازه ها معمولا در خور توليد صنعتي انبوه بوده و قيود فني و اقتصادي را با تلفيق مناسبي از مفاهيم سازه ها،اصول ايمني از طريق جلب ديدگاههاي زيبايي شناسي ،سرعت در نصب و دقت در اجرا را به ارمغان مي آورند. متداولترين كاربرد سازه هاي فضاكار با تعريف فوق در طراحي و ساخت پوشش ساختمان هايي است كه در آنها عملكرد ساختمان ايجاب مي نمايد كه دهانه هاي بزرگ و وسيع در دو جهت متعامد توسعه يابند.

اسلاید ۲ :

 بديهي است اين نوع سازه ها چند منظوره بوده و كاربرد هاي ويژه اي در استاديوم ها و سالنهاي ورزشي دارند.از ديگر مكانهايي كه از مزاياي اين نوع پوشش ها در آنها مي توان بهره برد بايد به سالنهاي اجتماعات ،نمايشگاههاي چند منظوره ،مراكز فرهنگي و هنري ،مصلي ها و مساجد،آشيانه هواپيما ها ،سالنهاي صنعتي، انبارهاي وسيع وانواع پايانه هاي مسافربري اشاره كرد. اين نوع سازه ها به دليل فرمهاي بسيار متنوع از جمله گنبدي، چليكي،قوسي، شبكه اي مسطح دويا چند لايه و … علاوه بر كاربرد وسيع داراي زيبايي هاي ويژه و جذابيت فراوان هستند كه توام با دقت در اجرا و ارتقاء كيفيت فضا مي باشند.

اسلاید ۳ :

در اين نگارش تلاش بر اين است كه با ارائه اصول اساسي مبتني برطراحي و ساخت با ذكر كاربري هاي فراوان آن در زمينه ورزشي با مطرح كردن انواع ديگر سازه هاي فضاكار مانند سازه هاي كش بستي و تاشو اين مفاهيم به دقت مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد.

اسلاید ۴ :

 

فضاهاي ورزشي و طراحي شهري

فضاهاي ورزشي گونه اي فضاي اجتماعيدر سكونت گاه هاي انساني است. است. فضاي اجتماعي عنصرذاتي درحيات پويا، وكاركرد موثر شهرها مي باشد. در فضاهاي ورزشيي كاركردهاي ذيل جريان دارند: -۱ حضور همزمان ومتراكم جمعيت پر شمار انساني. – گذران اوقات فراغت وتفريح اهالي شهرهاي بزرگ وكلان شهرها. – ارتباطات چهره به چهره. – انجام مسابقات ورقابت هاي ورزشي بين گروه هاي جمعيتي . برگزاري ميتينگ ها و گردهمايي هاي غير ورزشي با اهداف اجتماعي وگاها سياسي. در ميادين ورزشي فعاليت هاي انساني محور اصلي و دليل جودي،طراحي و پديداري مكان هستند و ساير عوامل از اين متغير اصلي پيروي مي نمايند. روش هاي مشهور شهرسازي ومعماري شهري ايراني(مانندمكتب اصفهان) به پديده فضاهاي اجتماعي نگاه ويژه ای مبذول نموده وفضاي ورزشي را درآن لحاظ نموده اند. ( نمونه ميدان نقش جهان ووجود زمين چوگان در مكان مركزي آن گوياي اين مهم است .)

اسلاید ۵ :

 اما در چند دهه اخير، شهرهاي ايراني نيز متأثر از ماشينيزم و عواقب صنعتي شدن آن هم به شيوه كشورهاي در حال توسعه،درمورد فضاي شهري،كاستي ها ونارسائي هاي بسياري راتحمل نموده است. به طوري كه تعادل بخش هاي متراكم مسكوني با فضاهاي عمومي واماكن تعاملات اجتماعي بين اهالي بر هم خورده و شهر هاي بزرگ آشكارا از كمبود اينگونه فضاها در مضيقه هستند .

اسلاید ۶ :

حال آن كه در بافت تاريخي شهرهاي كهن ايراني هر محله داراي يك فضاي ورزشي ويژه اهالي محل بوده است.وبزرگترين فستيوال ورزشي شرق درميدان شاهي اصفهان(نقش جهان) در حضور شاه صفوي وسران كشور انجام مي شده است،وشيراز داراي ميدان چوگان بيست هكتاري بوده است (كه تا سال ۱۳۷۹ ه ش موجود بود وطي چند سال اخير به مجموعه آپارتماني بسيار متراكم تبديل شد.) .

اسلاید ۷ :

ضروري است در طراحي شهري امروز كشور فضاهاي اجتماعي (همچون فضاهاي ورزشي) نه فقط در مقياس فراگير شهري بلكه در مقياس واحدهاي همسايگي و نواحي مسكوني جايگاه خود را باز يابد وبراي آن ها با توجه به ضرورت هاي اجتماعي ،كاركردهاي چند منظوره اجتماعي لحاظ گردد.در مقاله پيش به بررسي موضوعي فضاهاي ورزشي از ديد شهرسازي با ارائه نمونه هائي ازواقعيت هاي شهري امروز پرداخته خواهد شد.

 

اسلاید ۸ :

نقش محيط زيست و طراحي شهري در ترويج و توسعه ورزشهاي همگاني

تشويق مردم به انجام پياده روي بيشتر در زندگي روزمره به منظور بهبود وضع سلامت جمعيت مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است. اگرچه بيشتر مطالعات بر روي تكنيك هايي كه به انجام فعاليت هاي فيزيكي در افراد كم تحرك و استراتژي هاي رفتاري در سطح فردي كمك مي كنند متمركز گرديده است، اما تحقيقات با محوريت مسائل زيست محيطي و اجتماعي در زير گروه هاي غير فعال به طور گسترده نامكشوف باقي مانده و نيازمند پژوهش بيشتري است.

اسلاید ۹ :

در اين مقاله سعي شده است بطور كاربردي به ارتباط بين كاهش سطح ترافيك و بهبود و پيشرفت وضع سلامت و بهداشت جوامع پرداخته شود، چنانكه شواهد زيادي وجود دارند كه نشان مي دهند ايجاد انگيره به تنهايي كافي نبوده و لازم است موضوعات زيست محيطي، به ويژه برنامه ريزي براي ترويج پياده روي به عنوان يك روش مناسب جابجايي در سطح شهر مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.

اسلاید ۱۰ :

 

نگرشي به ورزش از ديدگاه شهر

اين مقاله با جستاري چند در خصوص ضرورت و اهميت ورزش در دنياي امروز ، به مقايسه متون جهاني شهر سازي در خصوص ورزش و شرايط شهر هاي ام روز دنيا مي پردازد و به اختصار شرايط شهر هاي ايران را مورد تجزيه و تحقيق قرار مي دهد . مقاله در پنج قسمت تهيه شده است ، در قسمت نخست اهميت تحرك جسمي و اجتماعي جمعيت در ارتباط به گسترش انواع فناوريهايي كه زمينه هاي تحرك بخش زندگي جمعيت را محدود مي سازد ، مو رد توجه قرار مي گيرد . در قسمت دوم ساختار ديروز و امروز شهر ها از نظر تحركات فردي و اجتماعي و نقش ورزش در آنها مورد بررسي قرار گرفته است . در قسمت سوم به بررسي معيار هاي شهري در خصوص كاربري هاي زمين ورزشي مورد توجه قرار مي دهد . در قسمت چهارم شرايط شهر هاي ايران از نظر امكانات ورزشي مورد توجه قرار مي گيرد و بالاخره در قسمت پنجم به تجزيه و تحليل اين شرايط با معيار هاي شهر سازي پرداخته مي شود. اين مقاله در نتيجه گيري مهمترين راه در زمينه آرامش اجتماعي جمعيت و سلامت فردي جمعي آنرا تحقق اهداف و معيار هاي ورزشي شهر سازي و توجه كامل مديريت شهري به دستيابي به اين اهداف ميداند.