لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رسانه هاي آموزشي براي كلاس درس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رسانه هاي آموزشي براي كلاس درس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

عناصر ارتباط

۱-فرستنده پيام(چه كسي ؟)

۱-۱هدف را تعيين كنيد.

۲-۱در باره چه مطلبي ميخواهيد صحبت كنيد؟

۳- ۱شنوندگان شما چه كساني هستند؟

۴- ۱انتظار چه عكس العملي (ازسوي مخاطب)نسبت به پيام خود داريد؟

 از قبل ،اطلاعاتي از تجربيات،قدرت ا دراك ، علاقه ، طرز برخورد و تمايلات فكري دانش آموزان خود داشته باشيد .

 به نظرات و عكس العمل هاي دانش آموزان خود ، عملا توجه كنيد.

اسلاید ۲ :

عناصر ارتباط

۲- پيام (چه ميگويد؟):

گفته ها و نظرات و عكس العمل هاي شما،همان پيام است.

اسلاید ۳ :

عناصر ارتباط

۴-كانال(وسيله ارتباطي) :

وسيله اي جهت انتقال پيام از فرستنده به گيرنده پيام.

۱-۴در«ارتباط شفاهي»پيام به صورت امواج صوتي به گيرنده مي رسد.

۲-۴در ارتباط كتبي، پيام از طريق نوشته بر روي كاغذ ، چوب، سنگ و …به گيرنده انتقال مي يابد.

۳-۴ درارتباط ديداري،پيام از طريق نور به گيرنده مي رسد.

اسلاید ۴ :

عناصر ارتباط

ü رمز گذاري ، انتقال يك فكر يا برداشت است كه از طريق فرستنده پيام به صورت هاي مختلف به گيرنده پيام مي رسد.

اسلاید ۵ :

عناصر ارتباط

۶-  رمز خوان:

گيرنده پيام پس از رمز خواني و تجزيه و تحليل و  درك رمز ، آن را دريافت مي كند.

ü حواس پنجگانه انسان در دريافت رمز و رمز خواني ، بسيار مؤثر هستند.

اسلاید ۶ :

عناصر ارتباط

۷-بازخورد:

فرايند(عكس العملي) است كه گيرنده پيام پس از تفسير و ارزيابي پيام بر اساس درك،فكر ويا تفسير رمز دريافت شده به فرستنده پيام ارسال ميدارد.

بازخورد فرستنده را قادر مي سازد تا در صورت وجود اشتباهاتي در پيام،آنرا تصحيح كند،يا فرآيند انتقال و نحوه  بيان پيام را اصلاح كند،ويا حتي دريافت كننده پيام را در درك و دريافتن پيام كمك نمايد.

اسلاید ۷ :

عناصر ارتباط

۸- موانع ارتباطي(پارازيت – نوفه)

ü هر نوع مزاحمتي كه در انتقال پيام خللي به وجودآورد، مانع ارتباطي ناميده مي شود.

اسلاید ۸ :

انواع موانع ارتباطي

۱- بحث شفاهي

براي كاهش اثر اين محدوديت:

ü از انواع رسانه هاي آموزشي و تكنيك هاي ارتباطي استفاده نمائيد.

ü فرصت اظهار نظربه دانش آموزان خود (در مورد مواد آموزشي كلاس )بدهيد.

اسلاید ۹ :

انواع موانع ارتباطي

گاهي اطلاعات و تجارب قبلي سبب ايجاد مشكلات جديد و يك سردرگمي و آشفتگي مي شود.چنين وضعيت بخصوصي را انتقال منفي مي نامند.

ü معلم هميشه بايد سعي كند مفاهيم و تجارب خود را درقالب كلمات مناسب و ساده بيان كند.

اسلاید ۱۰ :

انواع موانع ارتباطي

۳- رؤيائي شدن:

يك وسيله تدافعي است كه به وسيله شاگرد دربرابر محيط خشك و بي روح كلاس تدارك مي شود.

يك معلم با تجربه بايد:

ü چنين دانش آموزاني را شناسائي كند.

ü به جاي تنبيه و سرزنش آنان ، سعي كند چنين حالاتي را در نحوه تدريس و محيط كلاس خود جستجو كند.

مي توان با افزايش سطح درك ،جذابيت بيان موضوع، بكارگيري تكنيك هاي ارتباطي در كلاس درس اين اثر را به نحو شايسته اي كاهش داد.