لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رشته ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رشته ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رشته ها

رشته ها کاربرد فراوانی دارند ، به همین دلیل ، پردازش رشته ها را در این بخش بررسی می کنیم . به عنوان مثال ،‌ متن این کتاب در ویراستار متن تایپ و صفحه بندی شده که نوعی پردازش رشته ها است . اگر تا کنون با ویراستار یا واژه پرداز کار کرده باشید اهمیت کار کردن با رشته ها برایتان رئشن است .

اسلاید ۲ :

به عنوان مثال ، اغلب لازم است کارکترهایی در رشته درج شوند بخشی از رشته حذف شود و یا کارکترهایی به جای بخشی از رشته حذف شود و یا کارکترهایی به جای بخشی از رشته نوشته شوند ،‌زیر رشته ای در رشته جست و جو گردد یا دو رشته باهم الحاق شوند . این اعمال را در این فصا یاد می گیریم .

اسلاید ۳ :

هر رشته ۲۵۶ بایت فضای حافظه را اشغال می کند ، که در آن برای هر کاراکتر یک بایت حافظه اختصاص داده می شود و اندازه واقعی رشته در بایت اول قرار می گیرد در مثال زیر ، اندازه واقعی رشته ۱۸ بایت است .

‘ In The Name Of God ‘

اسلاید ۴ :

اگر رشته ای هیچ کاراکتر نداشته باشد رشته تهی نام دارد . طول رشته تهی صفر است . دستور زیر ، Fname را به رشته تهی تبدیل می کند .

Fname := “;

اسلاید ۵ :

تعریف متغیرهایی از نوع رشته

متغیرهایی از نوع رشته را می توان همانند متغیرهای نوع دیگر تعریف کرد . شکل کلی تعریف متغیرهای رشته ای به صورت زیر  است .

Var

; string : اسامی متغیرها

اسلاید ۶ :

تعریف متغیرهایی از نوع رشته

اسامی متغیرها از قانون نام گذاری متغیرها تبعیت می کند . اسامی متغیرها باید با کاما از هم جدا شوند . دستور زیر

متغیرهای Fname  و Lname را از نوع رشته ای تعریف می کند .

Var

Fname , Lname : String ;

اسلاید ۷ :

اعلان متغیرهای رشته ای با طول کوتاهتر

در روش قبلی ،‌ یک رشته ،‌ ۲۵۶ بایت از حافظه را اشغال می کند در اکثر اوقات نیاز به ۲۵۶ بایت نمی باشد ،  می توانید رشتهای با طول کوتاهتر تعریف کنید . دستور زیر ، متغیری به نام Tel – No تعریف می کند که ۱۱ بایت از حافظه را اشغال می کند . از این ۱۱ بایت ، بایت صفر طول واقعی رشته را تعیین می کند و ۱۰ بایت باقیمانده مقدار واقعی دشته است . 

اسلاید ۸ :

تعریف رشته به صورت آرایه ای از کاراکتر

رشته مجموعه ای از کاراکترهاست که می تواند به صورت آرایه ای از کاراکتر تعریف شود . مجموعه دستورات زیر  نوع TNearString را تعریف کرد سپس متغیر NeraString  را از نوع TneraString تعریف می کند

Type

        TnearString = array [0.255] of char;

Var

         NearString : TnearString;

اسلاید ۹ :

مقدار دهی اولیه به رشته ها

در دلفی به دو روش می توان مقادیر اولیه را به رشته نسبت داد عبارتند از :

۱- مجموعه دستورات زیر رشته ‘Hello’ را به متغیر s نسبت می دهد : 

اسلاید ۱۰ :

مقدار دهی اولیه به رشته ها

Var

       s : string [5] ;

Begin

       s[0] := #5 ;

       s[1] := ‘H’ ;

       s[2] := ‘e’ ;

       s[3] := ‘I’ ;

       s[4] := ‘I’ ;

       s[5] := ‘o’ ;

End ;