لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رشد روانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رشد روانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

 • A field of psychology that focuses on development across the life span.
 • Development

–More-or-less predictable changes in behavior associated with increasing age

 • Nature or nurture?

–Nature: behavior unfolds like a plant over time

–Nurture: behavior is molded by experiences

اسلاید ۲ :

 

Heritability Estimates – The proportion of the total variance in a trait that is attributable to genetic variation within a group.

اسلاید ۳ :

 

Intelligence: .70

Neuroticism: .55

Depression: .44

Doing Crosswords: .55

Liking Sweets: .65

Playing Chess: .62

اسلاید ۴ :

 • Maturation

–Biological process of systematic physical growth

–Experience plays a role in specific contexts

–McGraw’s study of toilet training twins

 • Children change dramatically from birth to adulthood

اسلاید ۵ :

 • Imprinting (Lorenz)

–Inborn tendency or instinct

–Sensitive period – critical period

 • Early social deprivation

–Harlow’s monkeys, social isolation, and continuing detrimental effects

–Controversy over effects on children

 • Some abnormal effects may be irreversible

اسلاید ۶ :

 • Normal for children to be variable in their development

–Discontinuities in development are the rule

–Parents make important decisions about raising children that impacts on development

 • Impact of technology and medicine

اسلاید ۷ :

 • Stages – series of abrupt changes from one period to another –

–All children must pass through in same order

–More qualitative than quantitative (such as child mastering physical properties of object)

اسلاید ۸ :

 • Identified 4 stages of cognitive development

Sensorimotor stage – infant experiences world in sensory information and motor activities

Preoperational stage – children sometimes think illogically by adult standards

Concrete operational stage – increased abilities

Formal operational stage – use of full adult logic

اسلاید ۹ :

 • Moral development

–Three level, six stage theory

–Premoral level – child has no sense of morality as adults understand it

–Child’s moral view based on what others think until highest level of development creates independent thinking

اسلاید ۱۰ :

 • Erikson’s Psychosocial Theory

–Focuses on the individual’s developing relationships with others in social world

–Eight stages – development continues over life span

–Crisis at each stage of development