لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رشد و نمو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رشد و نمو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طویل شدن سلولها در ساقه و کولئوپتیل

مسئول فتوتروپیسم و ژئوتروپیسم

القاء تسلط انتهایی

باعث تسریع در تشکیل ریشه های جانبی

تشکیل ریشه های نابجا از پری سیکل

تاخیر در ریزش برگ، گل و میوه

تنظیم نمو میوه

 

اسلاید ۲ :

عامل کشف قارچ Gibberella fujikuroi

GA3 مهم ترین جیبرلین موجود در گیاهان

غنی ترین منبع میوه، دانه، جوانه، برگهای جوان، نوک ریشه

 

اسلاید ۳ :

رشد طولی ساقه و افزایش فاصله میانگره ها

موجب گلدهی در گیاهان روز بلند

تاثیر در تولید و رشد میوه

القاء جوانه زنی و شکستن خواب بذر

شکستن خواب زمستانی

افزایش آنزیمها ی هیدرولاز در زمان جوانه زنی بذر

القاء بیشتر گل نر در گیاهان یک پایه

 

اسلاید ۴ :

اولین ترکیب بدست آمده از اندوسپرم دانه ذرت (Zeatin)

ریشه ها محل اصلی تولید سیتوکنین

پیش ماده: دی متیل آدنین

اسلاید ۵ :

در حرارتهای فیریولوژیک بصورت گاز

تولید توسط تمام اندامها

پیش ماده: متیونین

بالاترین سطح تولید در بافتهای پیر و میوه های رسیده

افزایش تولید در اثر تنش و اکسین

اسلاید ۶ :

تسریع در رسیدگی میوه

تنظیم ریزش برگ

پیچیدگی پهنک برگ

رشد گیاهچه و انشعابات جانبی

شکستن خواب بذر و جوانه زنی

زمین گرائی افقی

تحریک گلدهی

اسلاید ۷ :

 

ا

هورمون القا کننده خواب در جوانه و بذر

جلوگیری از فعالیت آنزیمهای هیدرولاز

بازدارنده رشد

انسداد روزنه ها در اثر تنش

تحریک رشد ریشه و ریشه های جانبی

تحریک ریزش برخی از اندامها

تسریع پیری و افزایش اتیلن

تنظیم ساخت پروتئین