لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روابط صنعتي (ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روابط صنعتي (ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید: 

۱- ارایه مطالب کلاسی منطبق با رئوس مطالب درسی ارایه شده خواهد بود.

۲- موارد زیر از کتاب فوق، از محتوای امتحان حذف می باشند:

 • از ”وجدان کاری“ تا ”انتهای فصل اول“ (صفحات ۲۵-۲۳)
 • از ”وزارت کار و امور اجتماعی“ تا ”انتهای فصل سوم“ (صفحات ۸۴-۷۶)
 • از ”وضعیت کار زنان در ایران“ تا ”انتهای فصل ششم“ (صفحات ۱۶۶-۱۵۷)
 • از ”خانه کارگر جمهوری اسلامی ایرانتا انتهای فصل هفتم“ (صفحات ۱۹۹-۱۸۶)
 • فصل هشتم ”اتحادیه های کارگری در غرب، هندوستان و سازمان بین المللی کار“ (صفحات ۲۲۳-۲۰۱)

اسلاید ۲ :

 • موضوعات كار عملي:
 • ۱- سازمان بین المللی کار

  (International Labour Organization (ILO))

  ۲- مشارکت کارکنان در سازمان

  (Employee Participating)

  ۳- خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

  ۴- مفهوم و ارزش کار در اسلام

  ۵- مذاکره سازمانی و فنون آن

   (Negotiation Techniques)

  ۶- مفهوم و ارزش کار در سایر مکاتب

  ۷- تعارض و مدل های سازمانی غلبه بر آن

   (Conflict Management)

اسلاید ۳ :

 • موضوعات كار عملي:
 • ۸- فشارهای عصبی و روانی در محیط سازمان و راه های غلبه بر آن

  (Stress Management)

  ۹- آشنایی با قانون کار ایران

  ۱۰- ارگونومی

   (Ergonimy)

  ۱۱- روابط صنعتی و بهره وری

  ۱۲- کار از راه دور

  (Teleworking)

  ۱۳- ارتباطات و مدل های سازمانی آن

   (Communication)

   

اسلاید ۴ :

 • موضوعات كار عملي:
 • ۱۴- به سازی نیروی انسانی

  (Organizational Development (OD))

  ۱۵- بازرسی محیط کار

  ۱۶- انضباط کاری

  ۱۷- وجدان کاری

  ۱۸- رضایت شغلی و راه های ایجاد آن در سازمان

   (Job Satisfaction)

  ۱۹- انگیزش سازمانی

   (Motivaton)

اسلاید ۵ :

رئوس مطالب اصلي و عمده:

۱- مقدمه ای بر مفاهیم، تعاریف و تاریخچه روابط صنعتی

۲- نظریه ها و دیدگاه های روابط صنعتی

۳- رویکرد سيستمی و روابط صنعتی

۴- مزد و جایگاه آن در سيستم روابط صنعتی

۵- حقوق و قوانین کار و کارکرد آن در سيستم روابط صنعتی

۶- دولت و کارکرد آن در مباحث روابط صنعتی در سازمان

۷- سازمان های کارگری و کارفرمایی

۸- اختلاف و اعتصاب

۹- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی و جایگاه آن در روابط صنعتی

۱۰- قراردادکار

اسلاید ۶ :

مفهوم کار 

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

الف- معانی عام و عمومی

 • انجام دادن عمل
 • صرف انرژی و تبدیل آن
 • کار انسانی شامل آفرینش یک چیز فایده بخش است (برگسن).
 • کار چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می سازد (پرودن).

اسلاید ۷ :

مفهوم کار 

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

الف- معانی عام و عمومی

 • هر نوع تلاش و فعالیتی که انسان انجام می دهد خواه این فعالیت فردی، گروهی و یا سازمانی باشد و خواه این تلاش درونی و یا بیرونی.

برای مثال فردی که در کتابخانه می نشیند و فکر می کند نیز کار انجام می دهد و اگر در درون خود نیز می اندیشد کار انجام می دهد.

اسلاید ۸ :

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

ب- معانی خاص

 • کار یک عمل انسانی است که فرد با تمام وجود و به سبب توانایی بر طبیعت تسلط پیدا می کند تا آن را در خدمت اهداف خود در آورد (مفهوم مدیریتی کار).
 • کار فعالیت و حرکتی است که کسی انجام می دهد و موجب می شود که چیزی مورد رغبت و نیاز دیگران قرار بگیرد به طوری که فرد مقابل حاضر است در برابر آن چیزی را بپردازد (مفهوم اقتصادی کار).

اسلاید ۹ :

برای کار انواع مختلفی ارایه شده است:

الف- از نظر زمان انجام کار

۱- کار روز: کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ساعت ۱۰ شب خواهد بود (قانون کار جمهوری اسلامی ایران).

اسلاید ۱۰ :

* انواع کار * 

برای کار انواع مختلفی ارایه شده است:

الف- از نظر زمان انجام کار

۲- کار شب: کار شب کاری است که زمان انجام آن بین ساعات ۱۰ شب و ۶ صبح باشد (قانون کار جمهوری اسلامی ایران).