لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روانشناسي ورزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روانشناسي ورزش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روانشناسي ورزش چيست؟                       

nمطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران.

اسلاید ۲ :

طبقه بندی روانشناسي ورزش

nروانشناسي باليني : روانشناسان دراين حيطه  بيشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختي مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگيختگي و… سرو کار دارند.

nروانشناسي آموزشي : روانشناسان اين طبقه  دارای  دو نقش استاد و  مشاور روانشناسي ورزش هستند .

nروانشناسي تحقیقاتي : هدف  تحقيقات اين روانشناسان ،دستيابي به واقعيت های علمي ،آموزشي و باليني است.

اسلاید ۳ :

کاربرد روانشناسي ورزش

nبرای ورزشکاران

nبرای مربيان

nحوزه های غير ورزشي

اسلاید ۴ :

ده دليل براي وجود عوامل روانشناختي موثر بر عملکرد ورزشي

۱- تفاوت اجرا هنگام تمرين در مقايسه با مسابقه

۲- تحت تاثير قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران

۳- تغييرپذيری اعتماد به نفس

۴- اضطراب و ترس هنگام مسابقه

۵- آگاه نبودن از دليل و انگيزه شرکت در رقابت

 

اسلاید ۵ :

۶- نسبت دادن ارزش خود به تواناييها در اجرای ورزشي

۷- تغيير پذيری  در  تمرکز توجه

۸- عملکرد ضعيف پس از برگشت به حالت اوليه از آسيب ديدگي

۹- توسل به شيوه های مختلف برای رسيدن به اوج عملکرد

۱۰- تاکيد نتايج بسياری از تحقيقات بر اهميت توجه به ابعاد روان شناختي ورزشکاران

– مدل هاي استعداد يابي

–  مدل های رشد

اسلاید ۶ :

اجزاء و مولفه های کاربردی روانشناسي ورزش:

۱ – انگیزش

۲ –اعتماد به نفس                                                            

۳-هدف گزینی      

۴ – تمرکز توجه

۵–برانگيختگي

۷-  استرس

۶- اضطراب

۸- پرخاشگری

۹- تسهیل اجتماعی

۱۰- خود کلامی

اسلاید ۷ :

۱- انگيزش

تعريف انگيزش از ديد گاه الدرمن :

 انگيزش تمايل و آمادگي برای انتخاب و  جهت دادن به رفتاری است که به وسيله نتايج احتمالي کنترل  وپايداری در رفتار تا رسيدن به هدف را منجر مي شود.

تعريف ديگری از انگيزش :

انگيزش يک نيروی دروني است که فرد را برای رسيدن  به هدفي به حرکت وا مي دارد.

اسلاید ۸ :

منابع بر انگيزاننده یا عوامل انگيزشي:

۱- عوامل دروني

– مانند نیاز به احترام،نياز به پيشرفت و نياز به مقبوليت

۲ – عوامل بيروني

– رسيدن به مدال، ميل به شهرت ، دريافت جايزه ،کسب درآمد

اسلاید ۹ :

۲- اعتماد به نفس

 تعريف اعتماد به نفس :

اعتقاد فرد به تواناييهايش در رسيدن به اهداف خاص .

عوامل موثر بر اعتماد به نفس:

الف) عملکرد موفقيت آميز فرد در گذشته

ب) آمادگي جسماني و  ذهني

ج) تشويق مربي  و هم تیمي ها

 د) خود کلامي مثبت

ه ) مقايسه با ورزشکاران موفق ديگر .

اسلاید ۱۰ :

انواع اهداف

۱)عملکرد مدار

۲)نتیجه مدار

از نظر زمان:

۱)کوتاه مدت

۲)میان مدت

۳)بلند مدت