لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هدفهای کلی کتاب

۱- کسب دانش و مهــارتهــای لازم در زمینــه اصــول و مبــانی روان شناسی تربیتی و توانایی تحلیل و تفسیر مسائل و مشکلات درسی دانش آموزان در محیط آموزشی.

۲- کسب توانایی تشخیص علل و عوامل پدیدآورنده مسائل و مشکلات تحصیلی.

اسلاید ۲ :

فصل اول :

مراحل فعالیتهای آموزشی : معرفی الگوی عمومی آموزشی

هدف کلی

آشنایی با مراحل اصلی فعالیتهای آموزشی معلم در قالب الگوی عمومی آموزشی.

هدفهای دقیق یادگیری:

از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه و یادگیری مطالب این فصل بتواند:

v آموزش را تعریف کند.

v تفاوت عمده آموزش کلاسی و سایر آموزشها، چون آموزش رادیویی یا تلویزیونی را توضیح دهد.

اسلاید ۳ :

v مراحل اصلی الگوی عمومی آموزشی را با ذکر مثال برای هر مرحله توضیح دهد.

v کاربرد الگوی عمومی آموزشی را در سطوح مختلف تحصیلی بیان کند.

v با استفاده از الگوی عمومی آموزشی، برای یکی از دروس  تحصیلی یک طرح آموزشی مقدماتی تهیه کند .

اسلاید ۴ :

 الگوی عمومی آموزشی ( اقتباس از گیج و برلاینر، ۱۹۸۸ )

مراحل فعالیتهای معلم:

  مرحله ۱: پیش از عمل آموزش

  مرحله ۲: پیش از عمل آموزش و ضمن عمل آموزش

  مرحله ۳: ضمن عمل آموزش

  مرحله ۴: ضمن عمل آموزش و پس از عمل آموزش

اسلاید ۵ :

فعالیتهای معلم در مرحله ۱:

q تعیین هدفهای آموزشی به صورت هدفهای دقیق رفتاری

q تعیین ویژگیهای ورودی یادگیرندگان به صورت رفتارهای ورودی و سنجش آغازین

اسلاید ۶ :

فعالیتهای معلم در مرحله ۲ :

q مراجعه به یافته های روانشناسی یادگیری و استفاده از آنها برای بهبود روشهای آموزش و افــزایش سطــح و سرعت یادگیری دانش آموزان.

فعالیتهای معلم در مرحله ۳ :

q مراجعه به روشها و فنون مورد نیاز برای آموزش هدفهای گوناگون و به اجرا درآوردن آنها.

اسلاید ۷ :

فعالیتهای معلم در مرحله۴ :

q اجرای روشها و فنون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به منظور رفع نواقص روشهای یادگیری و آموزش و تعییین میزان یادگیری دانش آموزان و اثربخشی کار معلم

اسلاید ۸ :

هدف کلی

آشنایی با فرایند جریان هدف گزینی و هدف نویسی، انواع هدفهای آموزشی و طرز تهیه هدفهای آموزشی رفتاری.

اسلاید ۹ :

هدفهای دقیق یادگیری

 از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه و یادگیری مطالب این فصل بتواند:

vبا استفاده از طرح تایلر و با ذکر منابع و ملاکهای هدف گزینی، فرایند جریان انتخاب هدفهای کلی و جزئی را در آموزش و پرورش توضیح دهد؛ به گونه ای که توضیحات او با طرح هفت مرحله ای تایلر کاملا مطابقت داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

vبا استفاده از طرح تایلر و با ذکر منابع و ملاکهای هدف گزینی، فرایند جریان انتخاب هدفهای کلی و جزئی را در آموزش و پرورش توضیح دهد؛ به گونه ای که توضیحات او با طرح هفت مرحله ای تایلر کاملا مطابقت داشته باشد.

v با استفاده از مثالهای کتاب، همه روشهای معمول بیان هدفهای آموزشی را نام ببرد.