لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 • هدف كلي درس: آشنايي با كم و كيف رشد و تكامل آدمي در دوران نوجواني، مفهوم خصايص، تغييرات و خطرهاي دوران بلوغ، نيازها و بزهكاري نوجوانان
 • جايگاه درس: از دروس پايه رشته علوم تربيتي (در كليه گرايش ها)
 • تعداد ساعت – ۸ ساعت

اسلاید ۲ :

مقدمه

 • ۱-روان شناسي رفتار آدمي را مطالعه مي كند
 • ۲-روان شناسي مي تواند محيط روان شناختي مساعدي براي آدمي فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگي سالم برخوردار شوند اين جنبه كاربردي روان شناسي را «هنر» و « تكنولوژي رفتار » مي نامند .

اسلاید ۳ :

 • ۱-روان شناسي رفتار آدمي را مطالعه مي كند
 • ۲-روان شناسي مي تواند محيط روان شناختي مساعدي براي آدمي فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگي سالم برخوردار شوند اين جنبه كاربردي روان شناسي را «هنر» و « تكنولوژي رفتار » مي نامند .

اسلاید ۴ :

 

 • روان شناسي هم علم است هم هنر
 • ۴-روان شناسي در شناخت رفتار آدمي از ادبيات ، تاريخ و دين كمك مي گيرد

اسلاید ۵ :

 • ۵-روان شناسي رشد شاخه اي از روان شناسي است كه تغييرات دروني و بيروني را مطالعه مي كند .

اسلاید ۶ :

 • ۶- روان شناسان رشد پنج هدف مهم را دنبال مي كنند :
 • – كشف تغييرات سني
 • – زمان تغييرات
 • – علل تغييرات
 • – اينكه آيا مي توان اين تغييرات را پيش بيني كرد يا نه ؟
 • – اينكه آيا تغييرات فردي هستند يا همگاني ؟

اسلاید ۷ :

 • ۷- اصطلاح رشد و تكامل به معناي يك رشته تغييرات پيشرفتي است كه در نتيجه نضج و تجربه پيدا مي شوند
 • ۸- آدمي هرگز ايستا و ثابت نيست
 • ۹- تغييرات رشدي مداوم آدمي پاسخ به شرايط تجربي هستند

اسلاید ۸ :

 • ۱۰-هدف تغييرات رشدو تكاملي سازگاري فرد با محيط زندگي است ( تحقق خود )
 • – عوامل مؤثر در گرايش هاي شخصي نسبت به تغييرات رشدي عبارتند از :
 • الف : وضع ظاهر
 • ب : رفتار
 • ج : ارزش هاي فرهنگي
 • د : تغييرات نقش
 • ه : تجارب شخصي

اسلاید ۹ :

 • – نضج ( ظهور ويژگي هاي ارثي ) و يادگيري ( تجربه هاي محيطي ) با هم تغييرات رشد را ايجاد مي كنند .
 • – براي يادگيري « برنامه زماني » معيني وجود دارد شخص تا آماده نباشد نمي تواند يادبگيرد .
 • .

اسلاید ۱۰ :

 • رشد و تكامل از يك الگوي معين پيروي مي كند
 • هر مرحله رشد الگوهاي رفتاري اختصاصي دارد
 • تعادل : سازگاري اجتماعي
 • رشد به وسيله تحريك پشتيباني مي شود ( تشويق )
 • هر مرحله انتظارات اجتماعي خاصي دارد
 • هاويگهرست – تكاليف رشدي
 • تكاليف رشدي : كاري كه در مرحله خاصي از زندگي فرد پيدا مي شود