لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روان شناسي تربيتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روان شناسي تربيتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روان‏شناسى تربيتى يا روان‏شناسى پرورشى شاخه‏اى از علم روان‏شناسى است كه يافته‏هاى اين علم را در خدمت معلمان قرار مى‏دهد. روان‏شناسى، علم مطالعه اعمال و انديشه‏هاى افراد است؛ روان‏شناسى تربيتى علم مطالعه اعمال و انديشه‏هاى افراد در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش است.

اسلاید ۲ :

روان‏شناسى تربيتى بيش از هر چيز ديگر معلمان را با ماهيت يادگيرى دانش‏آموزان آشنا مى‏كند و روشها و فنون مؤثر هدايت يادگيرى، يعنى آموزش، را در اختيار آنان مى‏گذارد. دليل تأكيد زياد روان‏شناسى تربيتى بر يادگيرى و آموزش اين است كه اين دو جريان هسته اصلى فعاليتهاى معلمان و مدارس را تشكيل مى‏دهند.

اسلاید ۳ :

فصل اول: مراحل فعاليتهاي آموزشي  

 آموزش كار اصلى معلم است. آموزش، به فعاليتهاى از پيش طرح‏ريزى شده‏اى گفته مى‏شود كه‏ با هدف ايجاد يادگيرى در دانش‏آموزان يا دانشجويان بين معلم و يك يا چند دانش‏آموز به صورت كنش متقابل يا رابطه دو جانبه انجام مى‏شود.

اسلاید ۴ :

 لذا ويژگى مهم و امتياز عمده آموزش رو در روى كلاسى همين كنش متقابل آن است. با اين حال، آموزش، تنها به آموزش كلاسى محدود نمى‏شود و ساير شيوه‏هاى آموزشى از جمله آموزش راديويى، آموزش تلويزيونى، آموزش از روى كتاب، يا آموزش مكاتبه‏اى نيز در رديف فعاليتهاى آموزشى قرار دارند.

اسلاید ۵ :

 منظور ما از آموزش همان آموزش رو در روى كلاسى است كه متداولترين و مؤثرترين شيوه آموزشى در سراسر جهان است.

اسلاید ۶ :

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي   

تهيه و تدوين هدفهاى آموزشى اولين مرحله از مراحل فعاليتهاى آموزشى معلم است. در اين مرحله است كه معلم تصميم مى‏گيرد چه درس بدهد و در نتيجه آموزش، از دانش‏آموزان خود چه انتظاراتى داشته باشد.

اسلاید ۷ :

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي   

هنگام انتخاب هر هدف آموزشى، معلم بايد پرسشهاى زير را مورد توجه قرار دهد:

چرا دانش‏آموزان بايد به هدف مورد نظر برسند؟

آيا دانش‏آموزان آمادگى كافى براى رسيدن به هدف مورد مورد نظر را دارند؟

آيا امكانات آموزشى، چنان هستند كه دستيابى دانش‏آموزان را به هدف آموزشى تضمين كنند؟

اسلاید ۸ :

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي   

يكى از متخصصان آموزش و پرورش به نام رالف تايلر (۱۹۷۰) در كتاب خود به نام اصول ‏رالف‏تايلر. اصول اساسى برنامه‏ريزى تحصيلى، ترجمه تقى‏پور ظهير (تهران، انتشارات ابوريحان، ۱۳۵۸ اساسى برنامه‏ريزى تحصيلى، براى گزينش هدفهاى آموزشى طرح هفت مرحله‏اى زير را پيشنهاد كرده است:

اسلاید ۹ :

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي   

 سه اصل انتخاب هدفهاى كلى عبارت‏اند از: ۱٫ نيازهاى فراگيران ۲٫ نيازهاى جامعه ۳٫ نظر متخصصان موضوعهاى درسى. منظور اين است كه برنامه‏ريزان و هدف نويسان آموزش و پرورش، هم بايد نيازهاى فراگيران را در نظر بگيرند، هم احتياجات جامعه را تأمين كنند.

اسلاید ۱۰ :

طرح هفت مرحله اي هدف گزيني 

 هدفهاى انتخاب شده از اصول سه گانه بالا، هدفهايى كلى و موقتى هستند كه بايد از دو صافى فلسفه آموزش و پرورش و روان‏شناسى پرورشى و يادگيرى بگذرند تا به صورت هدفهاى قطعى قابل تجزيه و تبديل به هدفهاى دقيق آموزشى در آيند.