لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روان شناسي عمومي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روان شناسي عمومي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بخش يكم

 
فصل يكم

 • حوزه روان شناسي
 • ديدگاههاي موجود در روان شناسي
 • خاستگاه ديدگاههاي روان شناسي
 • ديدگاه هاي جديد
 • ارتباط ميان ديدگاههاي روانشناسانه و زيست شناسانه
  • روشهاي تحقيق در روان‌شناسي
  • وضع فرضيه
  • روش آزمايشگاهي
  • روش ارتباطي
  • روش مشاهده‌اي
  • رهيافت هاي بين رشته‌اي
  • عصب پژوهي شناختي
  • روان شناسي تكاملي
  • شناخت پژوهي
  • روانشناسي فرهنگي

اسلاید ۲ :

حوزه روان شناسي
تعريف روان شناسي

 • روان شناسي را مي توان مطالعه علمي رفتار و فرآيند هاي ذهني تعريف كرد.

اسلاید ۳ :

پنج مسئله عمده كه در حوزه بررسي هاي روان شناسان قرار دارد عبارتند از:

 • صدمه مغزي و شناسايي چهره
 • نسبت دادن صفت به افراد
 • نسيان خاطرات كودكي
 • تنظيم وزن
 • ابراز پرخاشگري

اسلاید ۴ :

خاستگاه هاي ديد گاه هاي روان شناسانه

 • روانشناسي جديد در فلسفه قرون ۴ و ۵ پيش از ميلاد (سقراط ، افلاطون و ارسطو)
 • ديدگاه زيست شناسانه نيز قدمتي به اندازه فلسفه دارد.

اسلاید ۵ :

ديدگاه هاي جديد موجود در روان شناسي

 • ديد گاه زيست شناسانه
 • ديدگاه رفتاري
 • ديدگاه شناختي
 • ديدگاه روان كاوانه
 • ديد گاه پديدار شناسانه

اسلاید ۶ :

ديدگاه زيست شناسانه

 • مغز انسان حاوي بيش ۱۰ ميلياردسلول عصبي و تقريباً بي نهايت پيوند و اتصال دروني ميان سلولها است. در واقع شايد پيچيدهترين ساختار در تمام كائنات باشد.
 • در اين رهيافت به نطالعه موجودات انساني و ساير گونه ها پرداخته مي شود.و سعي بر آن است كه رفتار ظاهري سازواره را به وقايعي الكتريكي و شيميايي ربط داد كه در داخل مغز و دستگاه عصبي رخ مي دهد.
 • در اين رهيافت غرض آن است كه فرايندهاي عصب – زيست شناختي اي مشخص و معيين شود كه زير بناي رفتار و فرايند هاي رواني را تشكيل مي دهد.

اسلاید ۷ :

ديدگاه رفتاري

 • اين نظر را كه فقط رفتار بايد موضوع روان شناسي باشد، نخستين بار به وسيله روان شناس امريكايي جان ب. واتسون در اوايل ۱۹۰۰ مطرح شد.
 • اين موضوع واتسون تدريجاً رفتار گرايي نام گرفت، و در نيمه نخست قرن ۲۰ به شكل گيري و سير روان شناسي كمك كرد.
 • يكي از شعب رفتار گرايي كه روان شناسي محرك – پاسخي نام دارد هنوز هم معتبر است.

اسلاید ۸ :

ديدگاه شناختي

 • ديدگاه شناختي جديد تا حدودي باز گشت به ريشه هاي روان شناسي شناختي است و تا حدودي نيز واكنشي است به محدوديت هاي رفتارگرايي و ديدگاه محرك – پاسخي.
 • شناخت گرايي جديد بر دو فرض مبتني است

الف- تنها با مطالعه فرايندهاي رواني است كه مخي توان به فهم كامل آنچه سازواره انجام مي دهد نايل شد.

ب- مي توان فرايندهاي رواني را به گونه اي عيني مطالعه كرد به اين نحو كه رفتارهاي مشخص را مورد توجه قرار داد، منتها رفتار را بايد براساس فرايندهاي رواني زير بنايي آن تفسير كرد.

اسلاید ۹ :

ديدگاه روان كاوانه

 • نظريه روانكاوي در مورد انسان را زيگموند فرويد در اروپا تقريباً زماني وضع كرد كه در ايالات متحده امريكا رفتارگرايي در حال شكل گيري بود.
 • فرض اساسي در نظريه فرويد اين است كه اكثر رفتارهاي ما در فرايندهاي ناخودآگاه ريشه دارد.
 • منظور از فرايندهاي ناخودآگاه در اين نظريه، اعتقادات، ترس ها، و تمايلاتي است كه فرد خود از وجود آنها بي خبر است ولي تحت تاثير آن ها است.
 • فرويد معتقد بود كه تمام اعمال ما علتي دارد منتها اين علت اغلب اوقات نوعي انگيزه ناخودآگاه است، نه آن دليل منطقي اي كه ممكن است برايش بتراشيم.

اسلاید ۱۰ :

ديدگاه پديدار شناسانه

 • اين ديدگاه يكسره بر رخدادهاي درون ذهني تاكيد دارد. و به احساسي كه فرد از وقايع داردتوجه مي كند.
 • اين رهيافت تا حدودي در واكنش به ديدگاه ساير روان شناسان بود كه به نظر پديدار شناسان كيفيتي بيش از حد مكانيستي دارد. يعني روانشناسان پديدارگرا قبول ندارند رفتار انسان تسلط محركهاي خارجي( رفتارگرايي)، پردازش سرراست اطلاعات در ادراك و حافظه( روانشناسي شناختي)، يا تكانه هاي ناخودآگاه( نظريه روانكاوي) باشد.
 • دل مشغولي عمده اين نظريه توصيف زندگي دروني افراد و رخدادهايي است كه بر آنها وارد آمده است، تا وضع نظريه يا پيش بيني رفتار.