لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روستای امند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روستای امند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 شناخت و بررسي روستاي امند

قدمت و تاريخچه روستا

اين روستا طبقه گفته اهالي قدمتي حدود ۸۰-۹۰ ساله دارد كه اطلاعات چنداني در رابطه با چگونگي شكل گيري روستا در دست نمي باشد.  

اما طبق آثار باقيمانده از شكست لايه هاي زمين و گسلهاي باقيمانده در اطراف روستا چنين به نظر مي رسد كه اين روستا طي سالهاي متمادي بر اثر باز شدن لايه هاي زميني در بين دو كوهپايه توانسته در دره كم عمقي شكل بگيرد كه البته فقط يك نظر بدون سند است.

اسلاید ۲ :

وضعيت جغرافيايي  روستاي امند:

موقعيت طبيعي جغرافيايي:

روستاي امند همانند ديگر آباديهاي شهرستان در منطقه

مياني شهرستان و واقع در مابين دو اقليم خشك و هر دو اقليم در ارتفاعات نيمه است . اين روستا در دره كوه اوزون يل از قلل رشته كوهستان ميشو كه با جمعيتي شرقي – غربي از نزديكي سلماس شروع شده و در ۲۰ كيلومتري تبريز در امند پايان مي پذيرد.

اسلاید ۳ :

موقعيت نسبي روستا:

اين روستا در شمال شهر تبريز در شهرستان شبستر واقع شده است . روستاي امند كه در جنوب غربي بخش صوفيان  و در دهستان رودقات قرار گرفته از شمال با دو روستاي مزرعه ، زين آباد و از شرق با سه روستاي هرزنق و پردول و زبرلو و از غرب با روستاي تازه كند و از جنوب با روستاي زبولو همجوار است.

تنها رودخانه جاري در اين حوزه، رودخانه مزرعه اي است كه يك رودخانه فصلي بوده و از شمال شرقي به اين روستا جاري ميشود

اسلاید ۴ :

اقليم روستاي امند:

اين روستا همانطور كه گفته شد در اقليم خشك و سرد  واقع شده است و جزء مناط سردسير محسوب ميشود كه داراي زمستانهاي سرد و طولاني و بهار پاييز نسبتاً سرد و تابستان معتدل ميباشد.

در اين روستا حدود ۶ ماه از سال يخبندان است و ميزان متوسط بارندگي در حدو ۸/۳۱۴ ميلي متر است.

متوسط درجه حرارت ساليان در روستاي امند ۱۲ درجه سانتيگراد است . كه حداقل و حداكثر آن ۵/۴۱ و ۴/۲۵ درجه سانتيگراد است.

رطوبت نسبي شهرستان حداكثر % ۸۰ ماههاي زمستان و حداقل % ۲۵ در ماههاي تابستان است. اين روستا درمسير وزش بادهاي سرد و مرطوب شرقي كه اصطلاحاً مه يلي ناميده ميشود و همچنين بادهاي غربي كه بادهاي گرم و مرطوب و نسبتاً ملايم است و آنر آق پلي گويند قرار دارد.

اسلاید ۵ :

ارتفاعات روستا

رشته كوه ميشو كه با جهتي شرقي غربی از نزدیکی سلماس شروع شده و در ۲۰ كيلومتري تبريز در امند پايين مي پذيرد. اين رشته كوه مهمترين كوه شهرستان شبستر است قلل عمده اين رشته كوه عبارتند از كوسه بابا و اوزون يل كه اكثر آباديهاي حومه شهرستان در دوره هاي سرسبز و خرم اين كوهها قرار دارند.

منابع آبي روستا

رودخانه مزرعه كه از شمال شرقي روستا واردروستا ميشود به عنوان رودخانه فصلي درروتا مطرح است اما چون در بيشتر فصول سال بي آب است به عنوان منبع آب اصلي مطرح نيست دو رشته قنات منبع آبي روستا هستند كه در حال حاضر رشته قنات اصلي مورد استفاده قرار ميگرد.

اسلاید ۶ :

ميزان خاك و باروري

اين منطقه كلاً فاقد جنگل ميباشدوميزان باروري خاك به دليل كمبود آب كم است.

مصالح بوم آوردي

اين منطقه به دليل عدم وجود جنگل يا معدن در نزديكي فاقد مصالح بوم آورد است و عمدتاً ازمصالح بنايي استفاده ميشود.

محيط انساني و اجتماعي

بررسي ويژگيهاي جمعيتي

 

روستاي امند پرجمعيت ترين روستاي منطقه رود قات بوده است جمعيت روستا طبق آمار سال ۸۱ ، ۲۵۶۳ كه در قالب ۴۳۹ خانواده ميباشد بعد خانوار در اين آمارگيري ۸۲/۵ نفر بوده است.

اسلاید ۷ :

 ساختار سني و جنسي جمعيت:

از مجموع ۲۵۶۳ نفر جمعيت روستا ۶/۵۳ درصد آن در گروه سني ۱۹-۰ ساله، ۶۳/۴۱ درصد آن در گروه سني ۶۴-۲۰ و ۷۶/۴ درصد آن در گروه سني سالخوردگان قرار دارند.

نسبت جنسي در اين روستا ۳/۱۰۱ مرد درمقابل ۱۰۰ زن ميباشد.

 وضع سواد:

از مجموع ۲۴۵۱ نفر جمعيت ۶ ساله روستا ۱۷۳۸ نفر با سواد هستند كه حدود % ۷۸ كل روستا را شامل ميشود.

 مواليد و مرگ و مير :

مرگ و مير و مواليد دو پديده طبيعي است كه بر رشد جمعيت تاثير گذارد برابر آمار موجود در خانه بهداشت روستا ميزان موليد در سال ۱۳۸۰ ، ۴۷/۲۲ در هزار و ميزان مرگ و مير ۷۳/۴ در هزار بوده است.

اسلاید ۸ :

مهاجرت :

روند مهاجرت در روستاي امند در فاصله بين سالهاي ۶۵-۷۱ كاهش پيدا نموده و نرخ رشد جمعيت آن از ۷/۲ درصد تا ۳۶ /۳ درصد رسيده است . در اين سالها ضمن آنكه هيچ خانواده اي روستا را به مقصد شهرهاي ديگر ترك ننموده اند بلكه دو خانواري ه در سالهاي قبل روستا را به مقصد تهران ترك نموده بودند به روستا برگشته اند.

اما رد طي ۱۰ سال گذشته اين آمار تغيير كرده و ميزان مهاجرت به طرز چشمگيري افزايش يافته است به طوري كه در سال ۸۲، ۹۵ نفر مهاجرت دهي داشته.

فعاليتهاي خانه بهداشت روستا:

اين روستا داري مركز بهداشت ميباشد كه فعاليتهاي آن در برگيرندة روستاهاي اطراف نيز ميباشد تنظيم خانواده اصيلترين فعاليت خانه هاي بهداشت است.

اسلاید ۹ :

بررسي ويژگيهاي اقتصادي روستايي امند:

تعداد كل جمعيت فعال از نظر اقتصادي در اين روستا حدود ۵/۳۷ درصد جمعيت را به خود اختصاص داده است كه در اين ميان جمعيت فعال غير اقتصادي حدود ۶۲ درصد را شامل ميشود.

در روستاي امند از كل جمعيت فعال روستا ۵/۹۷% شاغل ميباشند كه در اين ميان ۵/۲ درصد از جمعيت فعال بيكار هستند كه از بين آنها ۰۷/۱ درصد جوياي كار ميباشند.

و بقيه  در مشاغل خدماتي و موقت مشغول هستند.

اسلاید ۱۰ :

مشاغل موجود در روستا:

در اين روستا به دليل كاهش راندمان اراضي زراعي بهدلي لكمبود آب و از بين رفتن محصولات و عدم وجود بازار مناسب جهت محصولات سردرختي و نهايتاً از بين رفتن باغات ميوه، نزديكي اين روسنا به شهر ورغبت جوانان براي اشتغال در شهر ، كشاورزي از جمله اشتغالات بندرت روستاييان ميباشد .