لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دسته اول_ روشهای حجمی

nدر اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock

اسلاید ۲ :

دسته دوم_ روشهای وزنی

nدر اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند. مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و   Adem-Meillere

اسلاید ۳ :

دسته سوم_ روشهای طيفی

n: در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II ميباشد که برای تعيين نسبت درصد چربی شير کامل, شير پس چرخ و خامه بکار ميرود.

اسلاید ۴ :

۱– روش ژربر

n: اين روش در سال ۱۸۹۲ بوسيله شيمی دان سويسی, دکترNicola Gerber , که يکی از بنيان گذاران صنايع شير سويس ميباشد, ابتکار گرديده است. سادگي, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که اين روش در عده زيادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپايي, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شير شناخته شود. در ايران نيز روش ژربر برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد گرديده است

اسلاید ۵ :

وسائل لازم برای آزمايش

وسائل لازم برای سنجش چربی شير به روش ژربر عبارتند از:

اسلاید ۶ :

۱-چربی سنج

nچربی سنج بطوريکه مشاهده می گردد, از يک مخزن استوانه ای, يک ستون مدرج و يک آمپول انتهايي تشکيل گرديده است.

nسازمان بين المللی استاندارد(ISO) نوع چربی سنج را برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد نموده است که ستون مدرج انها از صفر تا ۴, ۵, ۶, ۷, ۸و ۱۰ درصد درجه بندی شده است . برای سنجش چربی شير گاوميش از چربی سنج هايي استفاده ميشود که از صفر تا ۱۰ يا حتی ۱۴ درصد درجه بندی شده است.

اسلاید ۷ :

nنوعی که معمولاً برای تعيين نسبت درصد چربی شير گاو بکار می رود از صفر تا ۷ درصد درجه بندی شده است. گنجايش اين چربی سنج تقريباً ۲۲ ميلي ليتر (۴/۰۵/۲۱ ميلی ليتر) ميباشد, فاصله بين صفر تا ۷ به ۷۰ بخش تقسيم گرديده است . درجه بندی چربی سنج ها طوری است که در ۲۰درجه سانتی گراد هر ۱۲۵/۰ ميلی ليتر معادل يک درصد چربی است.

nدقت درجه بندی چربی سنج های جديد ژربر در حدود ۰۵/۰ است بدين معنی که اشتباه در عمل از ۰۵/۰ درصد بيشتر يا کمتر تجاوز نمی نمايد.

اسلاید ۸ :

nدر روی آمپول انتهايي يک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شير مورد آزمايش يا ساير مشخصات نمونه می باشد. دهانه مخزن چربی سنج نيز بسته بنوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده ميشود متفاوت است بدين معنی که در مورد چوب پنبه های معمولی برای جلوگيری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرورفتگی است. “در حاليکه برای درهای فشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است.”

اسلاید ۹ :

۲-سانتريفوژ

nچنانکه قبلاً نيز گفته شد برای جدا کردن چربی از ساير عناصر متشکله شير که تحت تإثير اسيدسولفوريک قرار ميگيرند, بايد از نيروی گريز از مرکز استفاده نمود.

nسانتريفوژ بايد دارای سرعت متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقيقه باشد.

nدر آزمايشگاههای کوچک ميتوان از سانتريفوژهای دستی استفاده نمود ولی در ازمايشگاههای بزرگ مانند آزمايشگاههای کارخانه شير پاستوريزه که روزانه تعداد زيادی نمونه مورد آزمايش قرار ميگيرد, بايد سانتريفوژ

اسلاید ۱۰ :

nالکتريکی برای ۲۴ تا ۳۶ ازمايش بکار برده شود. سانتريفوژ الکتزيکی مدل  ژربر برای آزمايشگاههای بزرگ بسيار مناسب است. اين سانتيفوز دارای دقيقه شمار, ترمز الکتريکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاويه ۴۵ درجه قرار ميگيرند و در نتيجه ميتوان آنها را بسادگی از دستگاه خارج نمود.