لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقيق درعلوم توانبخشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقيق درعلوم توانبخشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

نیاز امروز سازمانها
information mastery

 • همه سازمانها و افراد باید بیاموزند که به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟
 • آن را چگونه بدست آورند؟
 • در تصمیم گیریها چگونه آنرا کاربندند ؟

اسلاید ۲ :

 

امروزه بايد حسابداري هزينه يا cost accounting  

به هزينه يابي فعاليت محور يا activity based accounting

تبديل گرديده و بطور مداوم به تحليل هزينه اثربخشي و هزينه فايده

پرداخت . در تعبير نوين تر بايد هزينه مطلوبيت يا هزينه طلب و

رضايت  مشتري را محور تصميم گيري قرارداد

اسلاید ۳ :

 

تعريف مديريت عملكرد كاركنان PPM

فرآيندي است كه كاركنان و مديريت را در فرآيند كنش متقابل تعيين اهداف اجرائي ، معيارهاي پاسخگوئي و كردارهاي تكامل يابنده براي بهبود مهارتها و عملكردهاي آينده به تلاش فرا مي خواند

اسلاید ۴ :

چرا مديريت عملكرد كاركنان اهميت دارد

 • كاركنان و مديران صف تقريبا مسئوليت اجراي همه تصميم گيري هاي مربوط به داده ها و استفاده از منابع و هم چنين ارائه خدمات اصلي سازمان را برعهده دارند

اسلاید ۵ :

چگونه مديريت عملكرد كاركنان به ارتقاي عملكرد سيستم مي انجامد

 • درگير شدن كاركنان در تدوين اهداف به ايجاد برنامه مشترك مي انجامد
 • پيوند خوردن عملكرد كاركنان به رضايت ساير اعضاي تيم ها و هم چنين مشتريان
 • دادن سهم بيشتري از دست آوردهاي سازمان به كاركنان
 • ارائه پاداش به عملكرد هاي برتر

اسلاید ۶ :

مراحل اجراي مديريت عملكرد كاركنان

.۱انعقاد موافقت نامه اجرائي ساليانه بر مبناي مشورت بين مستخدم و سرپرست و تدوين بروندادهاي خدمت و شاخص هاي ارزيابي عملكرد

.۲ارزشيابي در حين اجراء و در پايان بر اساس موافقت نامه صورت مي گيرد

.۳براساس نتايج ارزشيابي تصميم گيري اتفاق مي افتد

اسلاید ۷ :

 ‹‹ ارزيابي عملكرد كاركنان (مديران، كارشناسان و كارمندان) ستادي ››

 • عملكرد هر فرد، ماحصل تلاش، دقت و هدفگرائي در اجراء مي باشد. عملكرد يا Performance ، از دو بخش عمده تشكيل شده است، بخش اول بر اقدامات، خدمات و يا به تعبير ديگر فرآيندها مربوط گرديده و بخش دوم به نتايج و پيامدها يا Outcomes دلالت مي يابد.
 • ساماندهي ارزيابي عملكرد نيروهاي ستادي، به منظور عملي سازي سياستهاي شركت در سال ۸۳ مبني بر پاسخگوئي همگاني و هم چنين گسترش دامنه ارزيابي عملكرد از مراكز توزيع به واحدهاي ستادي صورت گرفته و انتظار مي رود كه تا پايان سال جاري مرحله اول آن به اجراء گذاشته شود.

اسلاید ۸ :

 • اصولاً سازمانها، در مديريت منابع انساني خود يكي از مهمترين اهدافي كه دنبال مي كنند تحليل و نقد عملكرد Performance Appraisal و متعاقب آن تصميم گيري در رابطه با سرنوشت آتي نيروها مي باشد كه مي تواند مسير ارتقاي شغلي را شفاف ساخته، نيازهاي آموزشي پرسنل را مشخص كند و يا اينكه افراد ناكارآمد را شناسائي كرده و نحوه مديريت بر آنها را راهنمائي نمايد.
 • يك از مهم ترين فوايد ارزيابي عملكرد، پاسخگوسازي مديران و كاركنان در برابر اقدامات و نتايج حاصله مي باشد و پاسخگوئي شرط لازم براي ارتقا و تعالي سازماني محسوب مي شود.
 • در يك نظام كارآمد ارزيابي عملكرد، تفاوتها بصورت عادلانه به نمايش درآمده و خطاي تشخيصي در ارتقاي شغلي كاهش مي يابد.
 • ارزيابي عملكرد يكي از زير ساختهاي اصلي در بهبود نظام پرداخت جاري و پاداش مي باشد. چرا كه حداقل انتظار عملكردي براي پذيرش كاركرد ماهيانه مشخص شده و علاوه بر آن، عملكرد هاي برتر بطور مشخص داراي تعريف قابل اندازه گيري پيدا مي كنند. به تعبير ديگر، در رويكرد عملكرد سازماني، نظام مديريت منابع انساني از حالت روزمزدي به سبك كارمزدي تبديل مي شود.
 • هم چنانكه از بحث هاي فوق بر مي آيد، استقرار ارزيابي عملكرد، به بازنگري ساير زيرساختارها نيازمند بوده و در صورت عدم توجه به نظام پرداخت، ارتقاي شغلي، نظام پاداش و … ارزيابي عملكرد سازمان را با مسائل و مشكلات جدي مواجه مي سازد.

اسلاید ۹ :

فوايد نظام ارزيابي عملكرد:

 • اصولاً سازمانها، در مديريت منابع انساني خود يكي از مهمترين اهدافي كه دنبال مي كنند تحليل و نقد عملكرد Performance Appraisal و متعاقب آن تصميم گيري در رابطه با سرنوشت آتي نيروها مي باشد كه مي تواند مسير ارتقاي شغلي را شفاف ساخته، نيازهاي آموزشي پرسنل را مشخص كند و يا اينكه افراد ناكارآمد را شناسائي كرده و نحوه مديريت بر آنها را راهنمائي نمايد.

اسلاید ۱۰ :

فوايد نظام ارزيابي عملكرد:

 • يك از مهم ترين فوايد ارزيابي عملكرد، پاسخگوسازي مديران و كاركنان در برابر اقدامات و نتايج حاصله مي باشد و پاسخگوئي شرط لازم براي ارتقا و تعالي سازماني محسوب مي شود.