لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقيق در مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقيق در مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روش تحقيق در مديريت

تفاوت انسان و حيوان

۱- عمل براساس غريزه

۲- عمل براساس آگاهي

۳- آگاهي نسبت به

  – حقيقت  – واقعيت 

  – اعتباريات

اسلاید ۲ :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

۱- ديدگاه پوزيتيويسم (اثبات گرائي )

  – در برابر عقل گرائي سنتي مبدع فرانسيس بيکن

  – اعتبار شناخت به وسيله حواس حاصل ميشود

  – روش استقرائي

  – دستاوردها زياد

اسلاید ۳ :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

۲- ديدگاه عقل گرائي

  – سابقه در يونان باستان و ارسطو

  – روش قياسي

  – کبری (فرض مسلم مبتني بر قضاياي کلی و عقايد جزمي )

  – صغری (رابطه کوچکتر حالت خاص کبری )

  – نتيجه (امر اجتناب ناپذير ناشي از رابطه کبری و صغری )

اسلاید ۴ :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

۳- ديدگاه استنباطي

  – روش خاص علوم اجتماعي

      در مسائل اجتماعي فهميدن مساله صرفا با انديشه

      امکان ندارد بلکه بايد استنباط صورت گيرد

اسلاید ۵ :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

۴- ديدگاه ساختاری  

  نظريه لاکاتوش

  نظريه ها دو رهنمود دارند: 

  سلبي (مفروضات اساسي نظريه از ابطال مصون باشد)

  ايجابي (امکان توسعه نظريه را بيان ميدارد )

   نظريه کوهن

  – نظريه علمي حالت ابطال پذيري دارند

  – با ابطال شدن نظريه پارادایم جديدي به وجود ميآيد

اسلاید ۶ :

روش تحقيق در مديريت

ديدگاههاي شناختي

۵- ديدگاه هرمونتيک :

  تفسير متون مذهبي و ادبي  

  – محقق خود را به جای مولف ميگذارد

  – مصوًت کردن کلمات بار معنايي دارد 

اسلاید ۷ :

روش تحقيق در مديريت

مفهوم تحقيق علمي

۱- داراي آداب و تشريفات خاصي است

             طرح مساله- طرح تحقيق- فرضيه – گزارش

۲- قلمرو معرفت را توسعه مي‌دهد

۳- نتيجه تحقيق مابه ازاي خارجي دارد

اسلاید ۸ :

روش تحقيق در مديريت

تعريف تحقيق علمي:

تلاش كاوشگرانه كه باآداب خاصي با هدف كشف و توسعه معارف بشر انجام شود و ما به ازاي خارجي دارد.

اسلاید ۹ :

روش تحقيق در مديريت

هدف تحقيق علمي

۱- ارزيابي نظريه‌هاي علمي

۲- ارائه نظريه جديد

۳- حل مشكل يا مسئله‌اي خاص

اسلاید ۱۰ :

روش تحقيق در مديريت

ويژگيها و قواعد تحقيق علمي:

۱- توسعه‌اي بودن

۲- امكانپذير و قابل اجرا

۳- داراي فرايند منظمي است

۴- نياز به تبحر و تخصص دارد