لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بحثی در زمينه شناخت:

 فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقايق و واقعيت های جهان هستی و کشف حقيقت پديده ها به منابع مختلفی متوسل شده اند:

اسلاید ۲ :

عده ای عقل را به وسيله استدلال و برهان، عده ای تجربه را به وسيله حواس، عده ای قلب و دل را به وسيله تزکيه آن، عده ای وحی رااز طريق کتب آسمانی وعده ای هم همه اين ها را منبع شناخت  دانسته اند.

اسلاید ۳ :

n

تا قبل از رنسانس عقل گرايي سنتی عمدتا بر پايه روش ارسطويي به عنوان مبنای شناخت تلقی مي شد.

اسلاید ۴ :

در تفکر عقل گرايان روش قياسی مبنای کار است، بدين معنی که با استدلال و روش منطقی و تحليل عقلانی فرد مي تواند حقايق را کشف نمايد. 

اسلاید ۵ :

در تفکر تجربی روش استقرايي مبنی کار است، بدين معنی که با مشاهده و آزمايش و شناخت ماهيت پديده ها مي توان با شناخت جزيي ها و ارتباط  آن ها با يکديگر به کلی پي برد و قوانين و نظامات کلی را نتيجه گيري کرد.

اسلاید ۶ :

 عقل به عنوان ابزار شناخت ديدگاه عقل گرا و حس به عنوان ابزار شناخت ديدگاه تجربه گرا تا چه اندازه قادر به کشف حقيقت اشيا و پديده هاست و تا چه اندازه خطا و اشتباه در آن راه ندارد.

اسلاید ۷ :

علم به طور کلی به دو قسم تقسيم مي شود:        علم حضوری و علم حصولی

علم حضوری يعنی اينکه واقعيت معلوم، پيش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد؛ مانند علم به خود يا علم به ترس خود به عنوان يک مفهوم کلی.

اسلاید ۸ :

 علم حصولی يعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعيت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل مي گردد؛

مانند علم به اشيا خارج

 علم حصولی خود به دو قسم تصور و تصديق تقسيم مي شود.

اسلاید ۹ :

  • ديد گاه تجربه گرايي و پوزيتيويسم؛
  • ديد گاه عقل گرايي؛
  • ديدگاه استنباطی؛
  • ديدگاه ساختاری؛
  • ديدگاه هرمنوتيک؛

اسلاید ۱۰ :

 ديدگاه تجربه گرايي:

اين ديدگاه فلسفی در مقابل عقل گرايي سنتی و ارسطويي شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی باز مي گردد. بانی اين طرز فکر را فرانسيس بيکن

( ۱۵۶۱-۱۶۲۶م) مي دانند.