لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش های تولید آنزیمی و شیمیایی قند مایع گلوکزی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

هیدرولیز نشاسته با اسید

žنشاسته از ۲ نوع پلیمر تشکیل یافته است :

 ترکیب خطی آمیلوز و ترکیب انشعابی آمیلوپکتین .

žهیدرولیز نشاسته با کاتالیست های اسیدی به طور کلی شامل شکست در هر دو انشعاب(۱→۴) α و  (۱→۶) α برای رسیدن به اجزائی با وزن ملکولی پائین تر است .

ž:DE میزان قندهای احیا شده تولیدی در طی تبدیل نشاسته به شربت نشاسته را می گویند .

اسلاید ۲ :

معایب استفاده از روش اسیدی برای تولید شربت گلوکز

žامکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .

ž

žانجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .

ž

žافزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی

ž

žنیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی

ž