لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین درآموزش ومشاوره شغلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین درآموزش ومشاوره شغلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

انتخاب شغل به صورت موروثی

انتخاب شغل از روی شکل ظاهری بدن و چهره(مورفوسایکالوژی)

انتخاب شغل از روی شکل و اندازه محیط جمجمه(فرنولوژی)

انتخاب شغل از روی بررسی اجرام سماوی در لحظه تولد(آسترولوژی)

انتخاب شغل از روی خط شناسی و شیوه نگارش(گرافولوژی)

انتخاب شغل از روی اصول روانشناسی علمی و نظریه های شغلی

 

اسلاید ۲ :

نظریه های انتخاب شغل:

نظریه های غیر روانی:

 

.۱اجتماعی و تاریخی

.۲اقتصادی

.۳فرهنگی

.۴تصادف و شانس

 

اسلاید ۳ :

                   كلامي

                    عددي

                       حركتي

                       فضايي

                       موسيقي

                      هماهنگي دستها وانگشتان

 

اسلاید ۴ :

nزن بايد بين شغل وخانواده يكي را انتخاب كند.

n

nبين زنان ومردان در انجام دادن كارها تفاوت اساسي وجود دارد.

n

nزنان هرگز توانايي رقابت با مردان رادر كارها ندارند.

n

nاگر زن يك خانواده كار كند به اين معني است كه مرد خانواده فرد بي لياقتي است.

n

nزنان از نظر عقلي از مردان در سطح پائين تري هستند.(ناقص العقل بودن)

n

nزنان موجوداتي احساساتي ودرمانده هستند كه نميتوان مشاغل مهم را به آنان سپرد.

n

nزنان فقط وظيفه خانه داري،بچه داري وحمايت عاطفي از خانواده را دارند.

n

nزنان به خوبي مردان نمي توانند كارها را انجام دهند وهميشه بايد دستمزد آنها كمتر از مردان باشد.

اسلاید ۵ :

nزنان ازنظر توانايي ها واستعدادها كاملا با مردان برابرهستند.

nزنان بايد به هر قيمتي كه شده حقوق پايمال شده تاريخي واجتماعي خود را از مردان بگيرندوحتي وارد مبارزه با مردان شوند.

nبراي اينكه اولين گام را در برابري زن ومرد برداشت بايد سبك لباس پوشيدن،تفريحات وسرگرميهاي آنان دقيقا يكي شود.

nتمام مشاغلي را كه مردان قادرند انجام دهند زنان نيز ميتوانندانجام دهند.

nبراي پاسخ به تاريخ مردسالاري لازم است يك تاريخ زن سالاري داشته باشيم.

اسلاید ۶ :


ديدگاه متعادل براساس يافته هاي علمي نسبت به زنان:

 1. ۱. بيشتر تفاوتهاي بين زن ومرد مربوط به انتظارات وتوقعات والدين وسبك تربيتي مختلف والدين ميان دختر وپسراست ونه مربوط به تفاوتهاي اساسي و ذاتي بين دو جنس.
 2. زنان در خصوص نيمكره راست ازمردان قويترهستند بنابراين از نظر:

nتوانايي همدلي و همدردي با ديگران

nتوانايي دريافتهاي شهودي

nتوانايي كلامي وسيالي وروان بودن زبان

nتوانايي ابراز احساسات

nبرقراري روابط اجتماعي

nدقت وظرافت وتوجه به تفاوتها

nحس زيبايي شناسي

nقدرت حافظه وبه خاطر سپردن

nهوش موسيقيايي وريتميك 

                                                    بالاتراز مردان هستند.

اسلاید ۷ :

 1. ۳٫ مشاغلي كه در آنها شأن ومنزلت زن زير سؤال ميرود وياباعث فرسودگي جسمي و رواني آنان ميشود مناسب زنان نميباشد هرچندكه توانايي انجام آنرا داشته باشند.
 2. بنابر استدلالت بالا زنان درانجام برخي از مشاغل از مردان موفق بوده اند همانطور كه مردان در برخي از مشاغل از زنان موفق ترند واين مربوط به تفاوتهاي جنسي وجنسيتي است.
 3. احتمال موفقيت زنان در مشاغل اجتماعي- هنري- تهوري بالا تر از مشاغل واقع بين- فكري و قراردادي است.

۶٫زنان بايد به مسأله تبعيض جنسيتي در محيطهاي كار توجه كافي داشته باشند.

اسلاید ۸ :

منابع كسب اطلاعات تحصيلي و شغلي :

مهمترين منابع كسب اطلاعات تحصيلي و شغلي در كشورما به قرار زير است:

 • افراد:مثل صاحبان مشاغل،فارغ التحصيلان ودانشجويان،والدين و خويشاوندان،مشاوران.
 • سازمانها: مثل مراكز كاريابي،وزارت كار،آموزش وپرورش،سازمان فنی وحرفه ای، سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان،فرهنگسراهاي كار، دفاتر كاريابي شهرداريها،دانشكده كارآفريني،مراكز جهاد دانشكاهي،سازمان تعاون.
 • سايتها: مثلwww.jobiran.com ،www.jobportal.ir  ، www.bazarekar.ir ،www.eshteghal.ir  ، www.bashgahekar.ir
 • مهمترين سايتهاي تستهاي مشاوره شغلي: www.parinc.com ،www.psychocorp.com .
 • روزنامه ها ونشريات: هفته نامه بازاركار،نيازمنديهاي روزنامه ها،هفته نامه جامع،تهران امروز،دنياي اقتصاد.

اسلاید ۹ :

 • شرح وظایف
 • شرح مهارتهای لازم برای انجام شغل
 • شرح محیط فیزیکی شغل
 • شرایط احراز شغل
 • شرایط جسمانی و روانی
 • مدارک تحصیلی
 • روابط انسانی حاکم بر محیط کار

اسلاید ۱۰ :