لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ریشه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ریشه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

۱- تثبيت گياه در خاك

۲- جذب آب و املاح

۳- انتقال مواد

۴- ذخيره مواد

انواع ریشه از نظر منشا:

۱) ریشه های حقیقی (True Root):

ریشه هایی که از رشد ریشه چه جنینی منشا گرفته اند.

۲) ریشه نابجا (Adventitious Root):

اگر ریشه ظاهر شده در گیاه ، حاصل از رشد ریشه‌چه گیاهک نبوده ، یا روی اندامهای دیگر نظیر ساقه ، برگ ، لپه‌ها و حتی پوشش گل پیدا شود، آن را ریشه نابجا می‌گویند.

اسلاید ۲ :

انواع سیستم های ریشه ای:

۱) سيستم ريشه راست  (Tap Root System)

       بيشتر در دولپه اي ها ديده مي شود در اين سيستم گياه داراي يک ريشه اصلي است که در روي آن چند ريشه فرعي توليد مي شود .

۲) سيستم ريشه افشان ( Fibrous Root System)

      بيشتر در تک لپه ایها دیده می شود در اين سيستم ريشه اوليه بزودي از رشد باز مي ماند و چندين ريشه ديگر که منشا آنها غير از ريشه چه جنيني است جايگزين آن مي شوند لذا گياه داراي چندين ريشه بوده که هر کدام داراي ريشه هاي فرعي فراوان مي باشند .

 

اسلاید ۳ :

ریشه ها متناسب با اعمال و کاری که به جز جذب انجام می دهند ممکن است تغییراتی پیدا کنند:

 ۱- ریشه های غده ای: سیب زمینی

 ۲- ریشه های مرکب: ثعلبها

 ۳- ریشه هایی که وظیفه مکانیکی دارند: ریشه های خار مانند نخلها

 ۴- ریشه های مکنده: سس

 ۵- ریشه های برگی شکل: ثعلبها

 

اسلاید ۴ :

جذب آب توسط ریشه ها:

      سیستم ریشه ای گیاهان اغلب بسیار گسترده است. میزان گستردگی ریشه ها در زیرزمین بیش از میزان گستردگی ساقه ها درهواست.

      تارهای کشنده ریشه نه تنها سطح جذب را افزایش می‌دهند بلکه تماس نزدیکی با خاک پیدا می‌کنند و باعث خرد کردن ذرات خاک و نفوذ به داخل شکافها می‌شوند. بیشتر جذب آب در نزدیکی نوک ریشه و منطقه رشد صورت می‌گیرد.

اسلاید ۵ :

افزایش جذب موثر آب

     به منظور افزایش جذب موثر آب ، رشد ریشه باید مرتبا منطقه جذب را که بالاتر از راس رویش ریشه است بازسازی کند. همچنین رشد ریشه برای نفوذ آن در خاک مرطوب ضروری است و این امر در شرایط کمبود آب می‌تواند بسیار باشد.

     گرچه منطقه تارهای کشنده مهمترین سطح جذب آب به شمار می‌آید مناطق پیرتر هم در این عمل نقش قابل ملاحظه‌ای دارند.

اسلاید ۶ :

عوامل موثر در جذب آب

     برای اینکه آب از خاک وارد ریشه گیاه شود باید نیروی جاذبه‌ای در ریشه وجود داشته باشد که به سطح آورده شود و مثل یک فشار منفی عمل کند در عین حال خاک یا محلول غذایی نیز مکش یا جاذبه‌ای در جهت عکس دارد. تفاضل این نیرو مکش خالصی است که منجر به ورود آب در گیاه می‌شود. فزونی نیروی مکش گیاه بر نیروی مکش خاک موجب حرکت آب به سوی گیاه می‌گردد.

اسلاید ۷ :

عوامل موثر در نیروی مکش گیاه

      در سطح تارهای کشنده ، فشار اسمزی شیره واکوئلی تار کشنده بیش از فشار اسمزی محلول خاک است این فزونی فشار موجب کشش و جذب آب می‌شود.

      بافتهای درونی نیز مکش ایجاد می‌کنند که مربوط به فشار اسمزی واکوئلهای این بافتها و نیروهای آغشتگی کلوئیدی آنها و اندام هوایی است که تعرق انجام می‌دهند.

اسلاید ۸ :

منابع مورد استفاده

– گیاه شناسی

دکتر روح انگیز نادری

– گیاه شناسی پایه

دکتر احمد قهرمان