لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت زير ساخت هاي تجارت الکترونيک E-Commerce Infrastructures توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت زير ساخت هاي تجارت الکترونيک E-Commerce Infrastructures قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تجار

 • در عرف هر کس به خريد و فروش کالايي مبادرت نمايد، تاجر يا بازرگان ناميده
  مي شود.
 • تجارت مقيد به اموري است که براي تجار ايجاد الزام و تکليف مي نمايد، مانند:

–داشتن دفاتر

–پروانه بازرگاني

–اسم تجاري

–ثبت تجاري

 • تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد.
 • بنابر اين تعريف هر کسي که شغل معمولي و عادي او معاملات تجاري باشد تاجر است. منظور از شغل معمولي دوام و استمرار آن مي باشد.
 • يعني کسي که به طور عادي اوقات خود را صرف امور تجاري مي نمايد به او تاجر گفته مي شود.

اسلاید ۲ :

رقبا

 • دانستن چگونگي رقابت موجود با ساير سازمانها همواره بايد آزمون شود.
 • سه عامل را بايد در مورد رقبا بررسي نمود که عبارتند از:

–ورود و خروج رقباي عمده

–وجود جايگزين

–تغييرات عمده در استراتژي رقباي موجود

اسلاید ۳ :

واحدهاي توزيع فيزيکي

 • به شرکت در امر انبار داري و جابجايي کالا از مبداء به مقصد کمک مي کنند.
 • مؤسسات حمل و نقل شامل راه آهن، شرکتهاي ترابري جاده اي و دريايي، هواپيمايي و ساير واحدهايي که در جابجايي کالا از جايي به جايي ديگر تخصص دارند از جمله واحدهاي فيزيکي بشمار مي آيند.

اسلاید ۴ :

مشتريان

 • يک شرکت معمولاً در پنج نوع بازار مشتري قادر به فعاليت است:

–بازار مصرف کننده

–بازار صنعتي

–بازار واسطه اي

–بازار دولتي

–بازار بين المللي

اسلاید ۵ :

کالا

 • هر چيزي که بتوان براي جلب توجه، بدست آوردن، استفاده يا مصرف در بازار عرضه نمود و توانايي تأمين يک خواست يا نياز را داشته باشد کالا تلقي مي شود.
 • مفهوم کالا محدود به حدود فيزيکي آن نيست.
 • به هر چيزي که بتواند نيازي را تأمين کند مي توان کالا اطلاق کرد.
 • علاوه بر کالاهاي مادي و خدمات، مفهوم کالا شامل اشخاص، مکانها، سازمانها، فعاليتها، و ايده ها و عقايد نيز مي شود.
 • کساني که درباره کالها برنامه ريزي مي کنند بايد سه جنبه آن را در نظر داشته باشند:

–شالوده يا اساس آن

–برمبناي شالوده کالا يک کالاي واقعي را بوجود مي آورند. کالاي واقعي داراي پنج ويژگي است:

 • سطح کيفي
 • ويژگي ها
 • طرح
 • نام تجاري
 • بسته بندي

–مزاياي اضافي

اسلاید ۶ :

محيط غير مستقيم(۱)

 • محيط اقتصادي

–از عواملي تشکيل مي شود که بر قدرت خريد و الگوهاي هزينه مصرف تأثير
مي گذارند.

 • محيط اجتماعي و فرهنگي

–اين محيط بيشتر متوجه ارزشها و طرز تلقي مردم، مشتريان و کارکنان است.

–اين ارزشها بر تقاضا براي کالاها و خدمات و با روشهايي که مؤسسات با کارکنان خود دارند تأثير دارد.

 • محيط سياسي و قانوني

–اين محيط از مجموعه قوانين، ادارات دولتي و دستجات و گروه هايي تشکيل مي شود که در يک جامعه مشخص، افراد و سازمانها را تحت تأثير قرار مي دهد و براي آنها محدوديت هايي ايجاد مي کند.

اسلاید ۷ :

محيط غير مستقيم(۲)

 • محيط جمعيتي

–مطالعه جمعيتي از نظر تعداد، تراکم، محل اسکان، سن، جنس، نژاد، اشتغال و ساير موارد آماري بسيار اهميت دارد. چرا که در اين بررسي اين مردم هستند که مورد مطالعه قرار مي گيرند و بازارها نيز از همين مردم تشکيل مي شود.

–عوامل اوليه تقاضا

 • تغيير در جمعيت
 • تغيير سن در جمعيت
 • تغيير درآمد جمعيت

–محيط تکنولوژيکي

 • محيط تکنولوژي از نيروهايي تشکيل مي شود که يشرفت هاي فني جديد و فرصت توليد کالا و ايجاد بازار جديد را تحت تأثير قرار مي دهد.

اسلاید ۸ :

اولويت بندي عوامل محيطي

 • براي اولويت بندي عوامل محيطي از دو روش مي توان استفاده نمود:

–اول از طريق آزمون مقايسه چندگانه ميانگين ها به روش شفه، اولويت ها را مشخص و از ديدگاه آماري تجزيه و تحليل نمود.

–روش دوم بدين صورت است که ابتدا ضريب اهميت ( وزن ) هريک از پرسش هاي اصلي و فرعي در ارتباط با عوامل محيطي را مشخص نموده و سپس از آن طريق اولويت بندي مي نماييم.

اسلاید ۹ :

روش اول

 • عوامل مستقيم

–تجار، واحدهاي توزيع فيزيکي و مشتريان داراي يک وزن

–و رقبا بعد از آنان قرار مي گيرد.

 • عوامل غير مستقيم

–محيط تکنولوژيکي، اولويت اول

– محيط سياسي و قانوني، اولويت دوم

–و محيط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و جمعيتي در اولويت سوم قرار مي گيرند.

 • نقطه ضعف روش اول اين است که نمي توان براي متغيرهايي که ضريب اهميت يکسان دارند، اولويت قائل شد و آنها را رتبه بندي کرد.

اسلاید ۱۰ :

روش دوم

 • در اين روش با توجه به پاسخ متخصصين به سئوالات پرسشنامه مطرح شده، ضريب اهميت، وزن و درصد هر کدام از عوامل محيطي تعيين و آنها را رتبه بندي نموده و اولويت هر کدام را مشخص مي نماييم.